Archyvas kategorijai Laureatų galerija

Justinas Adomaitis. „Esame kelyje ir turime vilties“, – sako Kastantas Lukėnas, žurnalistinės premijos laureatas

Sausio 11 dieną istorinėje Prezidentūroje Kaune šešioliktąjį kartą įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Šiemet ją pelnė katalikiškos spaudos darbininkas, publicistas ir vertėjas, periodinio leidinio „Bažnyčios žinios“ redaktorius Kastantas Lukėnas. Premija jam skirta už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaidą visuomenės komunikavimo priemonėse. Laureato regalijas K. Lukėnui įteikė Lietuvos žurnalistų draugijos pirminikė Gražina Viktorija Petrošienė ir jos pavaduotojas, LŽD Kauno skyriaus pirminiskas Kazys Požėra, piniginį prizą – premijos mecenatas, politikas ir ūkininkas Kazys Starkevičius. Sveikinimo žodžius tarė Kauno meras Andrius Kupčinskas, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pirmoji premijos laureatė Nijolė Baužytė, kolegos, bičiuliai.

Read more on Justinas Adomaitis. „Esame kelyje ir turime vilties“, – sako Kastantas Lukėnas, žurnalistinės premijos laureatas…

Premija paskirta Kastantui Lukėnui

lukenasLietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ šiemet už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaidą   visuomenės komunikavimo   priemonėse paskirta  leidinio ,,Bažnyčios žinios“ redaktoriui Kastantui Lukėnui. Tai – šešioliktas šios premijos laureatas. K.Lukėnas yra dirbęs žurnale ,,Katalikų pasaulis“, jo straipsniai skelbti žurnale ,,Naujasis Židinys – Aidai“. Laureatas bendradarbiauja su Vatikano radijo Lietuviškų programų redakcija, rengdamas kassavaitines spaudos apžvalgas.

Pagal susiklosčiusią tradiciją premija įteikiama Trijų Karalių iškilmės dienomis.

Read more on Premija paskirta Kastantui Lukėnui…

Penkioliktoji St. Lozoraičio premija – Marytei Kontrimaitei

Sausio 11 –ąją dieną į Lietuvos Seimo rūmų Konstitucijos salę rinkosi ne tik Lietuvos žurnalistų draugijos nariai, bet ir jos bičiuliai, draugai bei prijaučiantys. Čia vyko svarbiausios  LŽD metų premijos, pavadintos  Stasio Lozoraičio vardu „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, teikimas. Šiemet vienbalsiu  vertinimo komisijos  sprendimu ji paskirta Marytei Kontrimaitei, ilgus metus buvusiai LŽD vadovei, o šiuo metu LŽD valdybos bei deleguotajai  Žurnalistų Etikos komisijos narei, poetei, vertėjai, žurnalistei, tremtinei, ištikimai armėnų tautos bičiulei.

Read more on Penkioliktoji St. Lozoraičio premija – Marytei Kontrimaitei…

LŽD premija – Marytei Kontrimaitei

Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ šiemet paskirta penkioliktąjį kartą.

Premijos laureate vertinimo komisijos nutarimu tapo vilnietė poetė, vertėja ir žurnalistė Marytė Kontrimaitė. Premija jai paskirta už drąsios ir aktyvios pilietinės pozicijos publicistinius straipsnius, įvertinant rašytojos ir vertėjos nuopelnus, taip pat už nuopelnus Lietuvos žurnalistų draugijai.

Read more on LŽD premija – Marytei Kontrimaitei…

Lietuvos žurnalistų draugijos valdybos narei Marytei Kontrimaitei – Armėnijos Mokslų Akademijos garbės daktarės vardas.

    Gruodžio 15 dieną Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose, Lietuvos armėnų sąjunga šventė dvigubą šventę: armėnų spausdintos knygos 500 metų jubiliejų ir Jerevano paskelbimą 2012 – ųjų metų pasaulio knygų sostine. Renginyje dalyvavo ne tik armėnų sąjungos nariai, jų bičiuliai, bet ir Armėnijos ambasadorius Lietuvoje Ara Aivazianas, knygotyros žinovas habil. dr. Domas Kaunas, poetas Vladas Braziūnas, poetė Marytė Kontrimaitė, vertėjas Vahagnas Grigorianas, Lietuvos UNESCO komiteto direktorė Marija Drėmaitė. Renginyje veikė įdomi ir informatyvi armėnų knygų paroda.

Read more on Lietuvos žurnalistų draugijos valdybos narei Marytei Kontrimaitei – Armėnijos Mokslų Akademijos garbės daktarės vardas….

Kasdiena, nutvieksta jubiliejine šviesa

Žvalus, giedrios nuotaikos Jubiliatas rugpjūčio 28-ąją, kaip ir kiekvieną veiklos dieną, sėdėjo už savo darbo stalo. Netruko eiliniam Kauno rajono dienraščio „Naujos tėviškės žinios“ numeriui pateikti vieną iš kasdienių įžvalgų, šįkart nukeliantį skaitytoją į menkai mūsų spaudoje lukštenamas Centrinės Azijos valstybių intrigas.

Read more on Kasdiena, nutvieksta jubiliejine šviesa…

Apasionata Kazachstano stepių ,,respublikai“

Antano Seikalio daug pristatinėti nereikia: buvęs partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, žurnalistas, S.Lozoraičio premijos laureatas, aktyviai besirūpinantis kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą išsaugojimu, dalyvaujantis ekspedicijose į lagerių ir tremties vietas, padedantis sugrįžti namo tremtiniams ir buvusiems Gulagų kaliniams invalidams, organizuojantis paminklų statybą žuvusiems lietuviams Steplage ir Karlage Kazachstane. 2008 m. Marytė Kontrimaitė, pristatinėdama S.Lozoraičio premiją pelniusį kolegą, rašė: ,, Antano Seikalio išgyventa, iškentėta, pamatyta, patirta ir nuveikta tiek daug, kad užtektų medžiagos daugeliui filmų ir knygų. Vieną knygą jis prisipažino dabar rašąs, bet iš anksto daugiau pasakoti nepanoro.“  Džiugu, kad šiandien A.Seikalis jau pasirengęs papasakoti apie rašomą knygą – romaną ,,Apasionata“. Tai – knyga apie Kengyro (Kazachstanas) lagerio kalinių sukilimą ir jo numalšinimą

Read more on Apasionata Kazachstano stepių ,,respublikai“…

Nijolei Baužytei skirta 2012 metų Vyriausybės kultūros ir meno premija

2012 metais už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui Vyriausybė skyrė dvylika kultūros ir meno premijų. Šalies kultūros ir meno premijų laimėtojus atrinko ir Ministrų kabinetui pristatė muzikologo Jono Bruverio vadovaujama komisija.

Read more on Nijolei Baužytei skirta 2012 metų Vyriausybės kultūros ir meno premija…

Gyvenimo atspindys laiko tėkmėje

„Gyvenimas kaip senas vynas“ – taip pavadintą Vandos Ibianskos knygą visai neseniai išleido „Artumos“ leidykla.
V. Ibianskos publicistika gerai žinoma ir vertinama. Autorė, dvylika metų vadovavusi krikščioniškam žurnalui „Artuma“, kuriame ir dabar dirba, už publicistinius straipsnius yra pelniusi Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, kurią įsteigė Lietuvos žurnalistų draugija.
Knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ sutiktuvės vyko Kauno arkivyskupijos muziejuje. Autorę sveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, mintimis apie V. Ibianskos kūrybą dalijosi bendražygiai.

Read more on Gyvenimo atspindys laiko tėkmėje…

Žurnalistas taria laisvą žodį

Istorinėje Prezidentūroje Kaune 2012 m. sausio 8 d. „Naujų tėviškės žinių“ (Kauno rajonas) laikraščio apžvalgininkui, Lietuvos žurnalistų draugijos nariui Zenonui Mikalauskui įteikta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

Pagerbti keturioliktojo premijos laureato susirinko ne tik LŽD nariai, bet ir Vilkijos – Z. Mikalausko gimtinės – atstovai. Iškilmėse dalyvavo Vilties Prezidento S. Lozoraičio giminaitė profesorė Dalia Marija Brazauskienė, Kauno miesto ir rajono savivaldybių atstovai, laureato draugai ir keturios Mikalauskų šeimos kartos.
Iškilmingą renginį vedė LŽD pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė. Laureato darbus ir asmenybę pristatė „Naujų tėviškės žinių“ redaktorė Nijolė Grinevičiūtė, LŽD narė: „Z. Mikalausko darbas, jo politinės apžvalgos atspindi tai, ką teigia mūsų premijos turinys – į Vilties Lietuvą, į Vilties Prezidento Lietuvą, kokią mes siekiame matyti ir kokią Zenonas matė būdamas prieškarinės laisvos Lietuvos mokinukas Vilkijoje.“
N. Grinevičiūtė priminė, kaip Z. Mikalauskas, jau būdamas pensininkas, atėjo į redakciją – tai buvo grėsmingomis Sovietų Sąjungos rugpjūčio pučo dienomis. Patyręs žurnalistas jautė pareigą ginti tai, kas Lietuvoje jau buvo iškovota – laisvą žodį.
S. Lozoraičio vertinimo komisijos pirmininkas, vienas jos laureatų Kazys Požėra paskelbė, jog Z. Mikalauskui premija paskirta už tvirtą publicistinį žodį ir ištikimybę lietuviškos žurnalistikos idealams.
Daugiau kaip dešimtmetis premijos mecenatai yra ūkininkų Rasos ir Kazio Starkevičių šeima.
Žemės ūkio ministras K. Starkevičius pabrėžė, kiek Lietuvai reiškia S. Lozoraičio asmenybė, jo pradėti ir staigios mirties nutraukti darbai. „Reikia, kad šie darbai būtų tęsiami. Tokie žurnalistai kaip Z. Mikalauskas juos tęsia būdami ištikimi patriotizmo įpareigojimams, jausdami pareigą valstybės laisvei“, – sakė įteikdamas premiją K. Starkevičius. Anot ministro, regioninei žiniasklaidai reikia užsienio politikos apžvalgininkų. Jis pabrėžė, kaip laisvą žodį vertino Stasys Lozoraitis.
„Naujose tėviškės žiniose“ Z. Mikalauskas turi sąlygas reikšti laisvą žodį“, – pastebėjo ministras.
R. ir K. Starkevičių šeima gyvena Rokų seniūnijoje, jie yra „Naujų tėviškės žinių“ skaitytojai.
„Z. Mikalauskas neperša skaitytojams savo nuomonės, bet mąstantys supranta jo poziciją. Stebiuosi laureato įžvalgumu. Skaitai jo įžvalgas apie didžiųjų kaimynių – Rusijos, Baltarusijos – vadovus, o praėjus metams pamatai, kad jie ir priėmė tokius sprendimus, kuriuos Z. Mikalauskas prognozavo“, – dalijosi mintimis premijos mecenatas K. Starkevičius.
Kauno rajono savivaldybės mero vardu apdovanojimą Z. Mikalauskui įteikė administracijos direktoriaus pavaduotojai Raminta Popovienė ir Kęstutis Povilaitis.
Apie S. Lozoraičio siekių ir laisvo žiniasklaidos žodžio ryšį kalbėjo Vilties Prezidento giminaitė profesorė D. M. Brazauskienė. Ji prisiminė 1992 m. vasario 15 d. vykusį Matulaičių ir Lozoraičių giminių, iš kurių kilęs S. Lozoraitis, susitikimą. Vilties Prezidentas tada pasakė: „Atstatykime ne tik Lietuvos mūrus, bet ir tokią moralę bei sąžinę, kokios buvo sutvirtėjusios tarpukario nepriklausomoje valstybėje.“
Z. Mikalausko gimtosios Vilkijos vardu kalbėjo vieno šio miesto bendruomenės centrų vadovas Zigmas Kalesinskas.
Laureatą sveikino Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus vadovas Vidas Mačiulis. Be kita ko, jis priminė, kad Kauno rajono laikraštyje darbavosi ne tik Z. Mikalauskas, bet ir Teklė Mačiulienė, dabar – „Ūkininko patarėjo“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, Viktoras Trofimišinas, žurnalo „Mano ūkis“ redaktoriaus pavaduotojas, ir daug Kauno rajone gimusių ir užaugusių ar jį visam gyvenimui pasirinkusių įvairių Lietuvos žiniasklaidos priemonių žurnalistų.
T. Mačiulienė prisiminė bendrą darbą su Z. Mikalausku Kauno rajono laikraštyje „Socialistiniu keliu“.
S. Lozoraičio premijos laureatų vardu keturioliktąjį laureatą sveikino buvusi ilgametė krikščioniško mėnraščio „Artuma“ redaktorė Vanda Ibianska. „Skaitau puikius lakoniškus ir objektyvius Zenono tekstus. Suprantu, kad prie jų nieko nepridėsi ir nieko neatimsi. Noriu pabrėžti vieną laureato savybę – nepaprastą kuklumą“, – dalijosi mintimis kolegė.
LŽD Centro valdybos pirmininko pavaduotoja, Vilniaus skyriaus pirmininkė Vaiva Žukienė džiaugėsi, kad tarp S. Lozoraičio premijos laureatų – nemažai kauniečių. Kolegė linkėjo, kad Kauno rajono laikraštis niekados neliktų be geros profesionalios žurnalistikos.
Z. Mikalauską pasveikino ir Lietuvos darbo federacijos, kurios narė LŽD yra, pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė.
„Naujos tėviškės žinios“ liko ištikimos Atgimimo, Sąjūdžio idėjoms. Tai – salelė Lietuvos žiniasklaidos jūroje, laisvo žodžio oazė, kur galima objektyviai parodyti, kas vyksta pasaulyje, kaip mes tuos užsienio ir vidaus įvykius vertiname. Tikiuosi, kad tokių oazių Lietuvos žurnalistai turės vis daugiau“, – padėkos kalboje už žurnalistikos „juodadarbio“ triūso įvertinimą sakė premijos laureatas Z. Mikalauskas.
Iškilmėms susimąstymo ir pakylėjimo valandėlių suteikė menininkės: aktorė Olita Dautartaitė, fleitistė Ieva Rimkutė ir smuikininkė Kristina Katavičiūtė.

Read more on Žurnalistas taria laisvą žodį…