N. Nagorna./ Organizatorių inf.

2022 m. balandžio 21 d. „Vaidilos“ teatre įvyko geriausių radijo ir televizijos laidų konkurso „Pragiedruliai“ nugalėtojų apdovanojimų ceremonija.

2022 m. balandžio 11 d. konkurso „Pragiedruliai“ vertinimo komisija išaiškino tradicinio – jau dvidešimtąjį kartą paskelbto konkurso nominantus ir nugalėtojus – buvo išrinktos geriausios 2021 m. pirmą kartą transliuotos radijo ir televizijos laidos.

Šiais metais LRTK pirmininko specialusis apdovanojimas buvo skirtas Ukrainos televizijos „Studio 1+1“ ir „TSN“ naujienų žurnalistei, geriausiai atspindinčiai įvykius Ukrainoje karo korespondentei Nataliai Nagornai.

Vertinimo komisija, sudaryta iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos  (toliau – LRTK) narių, išklausė ir peržiūrėjo 154 konkursui pateiktas laidas.

Konkurso vertinimo komisiją sudarė LRTK nariai: aktorius Ramutis Rimeikis – vertinimo komisijos pirmininkas; ryšių su visuomene specialistas Ričardas Slapšys; Vytauto Didžiojo universiteto docentas Aurelijus Zykas; politologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Lauras Bielinis; strateginės komunikacijos ekspertė Audronė Nugaraitė; dailininkė Edita Utarienė; režisierius Arūnas Matelis; žurnalistas Vytautas Kvietkauskas; žurnalistas Darius Chmieliauskas; Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Valdas Kilpys.

Organizuodama šį konkursą LRTK, kaip visada, siekia paskatinti kūrėjus kurti kokybiškesnio ir įvairesnio turinio radijo ir televizijos laidas.

Vertinimo komisija laidas vertino vadovaudamasi „Pragiedrulių“ konkurso nuostatais bei atsižvelgdama į juose nustatytus kriterijus – laidos aktualumą, išliekamąją ir meninę vertę, originalumą, poveikį ugdant kultūrines, bendražmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes bei darbo profesionalumą ir kūrybiškumą.

Šių metų konkursui buvo pateikta 50 radijo laidų ir 104 televizijos laidos.

Renginio akimirka./ Organizatorių inf.

Iš pateiktų 2021 m. pirmą kartą transliuotų radijo ir televizijos laidų geriausiomis buvo pripažintos šios laidos:

 

GERIAUSIA RADIJO LAIDA  

„Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite. Dainininkė Veronika Povilionienė“, autorė Zita Kelmickaitė, transliuota per „LRT RADIJAS“.

Nominantai:

Radijo dokumentika. Negaliu tylėti. Baltarusių istorijos, I-oji dalis“, autorė – Vita Ličytė. Transliuota per „LRT RADIJAS“,

„Radijo gidas „Pajūriais, pamariais…“ 2021-05-29“, autorius – Sigutis Jačėnas. Transliuota per „Žinių radijas“.

 

GERIAUSIA REGIONINIO RADIJO LAIDA

„Jaunimo kodas: pornografija – kodėl tai destruktyvu?“, autorius Lukas Valeika, transliuota per „XFM“.

Nominantai:

Mano vardas meilė 2021-10-13“, autorė – Akvilė Bašė. Transliuota per „XFM“,

„Ekskursas 2.0“ 5 laida, autoriai: Julija Činčytė, Algimantas Grigas, Indrė Urbelytė, Eglė Urmanavičiūtė. Transliuota per „Extra FM“.

 

GERIAUSIA 2021 M. TELEVIZIJOS LAIDA

Televizijos laidų ciklas „Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius“autoriai: Edmundas Jakilaitis, dr. Genutė Kirkienė, dr. Kęstutis Kilinskas, prof. Alfredas Bumblauskas, Agnė Verksnytė-Paulauskienė, Robertas Razma, Andrius Lygnugaris, Iveta Baltrušaitytė, Gintautas Vasiliauskas, Karolis Kalvaitis, Vaidas Ažubalis, Mindaugas Strimaitis, Donatas Žvirblis, Kristina Mališauskienė, Tomas Jokūbas Baranauskas, Marijus Stašinskas, Gediminas Orentas, Vytautas Vilimas,  transliuota per „LRT TELEVIZIJA“.

Nominantai:

Televizijos laidų ciklas „Bėgliai“, autoriai: Paulius Kaupelis, Saulius Bartkus, Laimonas Tranas, Andrius Bartkus, Arnoldas Plepys. Transliuota per „LRT TELEVIZIJA“,

„Postas aušroje“, autoriai: Andrius Lygnugaris, Lina Antanavičiūtė, Valdonė Ovadnevienė, Vaidas Ažubalis, Dalius Kalinauskas, Žilvinas Dobilas, Neringa Keršulytė, Edmundas Jakilaitis. Transliuota per „LRT TELEVIZIJA“.

 

GERIAUSIA REGIONINĖS TELEVIZIJOS LAIDA

„Kai kalba lėlės“, autoriai Asta Liucė, Ignas Žvinakis, Vytas Jankevičius, Tatjana Ponikarčuk,  transliuota per „Marijampolės TV“.

Nominantai:

„180° kampu. Frančeska“, autoriai: Marija Martinaitienė,  Haroldas Klevinskas,  Aleksas Matvejevas. Transliuota per „Roventos TV“,

„Laisvės keliu“, autoriai: Daina Čiginskienė ir Edvinas Dainauskas. Transliuota per „AlytusPlius.lt“.

 

GERIAUSIAS 2021 M. TELEVIZIJOS PORTRETAS

Televizijos laidų ciklas „Nematomos gijos“autoriai Ingrida Laimutytė, Ginta Liaugminienė, Aleksas Matvejevas, Haroldas Klevinskas,  transliuota per „Lietuvos rytas.tv“.

Nominantai:

„Legendos. Šiandien ir visados. Mikrochirurgas Kęstutis Vitkus“, autoriai: Aistė Stonytė – Budzinauskienė, Česlovas Stonys, Audrius Stonys, Janina Sabeckienė. Transliuota per „LRT PLIUS“,

„Pupų laukas“, autoriai: Algimantas Mikutėnas, Juozas Budraitis, Algimantas Armonas. Transliuota per „Šiaulių televizija“.

 

GERIAUSIA ETNINIŲ BENDRUOMENIŲ GYVENIMĄ PUOSELĖJANTI TELEVIZIJOS LAIDA

„Ištikimybės žiedas“, autoriai Edita Mildažytė ir Saulius Pilinkus, transliuota per „LRT TELEVIZIJA“.

Nominantai:

„Menora“, autoriai: Lilija Kopač, Donatas Valančiauskas, Vincas Kubilius, Anatolijus Tetiušinas, Danielius Karakorskis. Transliuota per „LRT PLIUS“,

Televizijos laidų ciklas „Talaka“, autoriai: Maksimas Milta ir Martina Jablonskytė – Gelucevičienė. Transliuota per „LRT PLIUS“.

 

KONKURSO ,,PRAGIEDRULIAI“ LRTK PIRMININKO RIMANTO BAGDZEVIČIAUS SPECIALUSIS DIPLOMAS – Ukrainos televizijos laidai „Mariupolis – koks jis buvo ir kokiu jis tapo“, autorė Natalia Nagorna, transliuota per Ukrainos televizijos programą „1+1“ – už geriausią įvykių Ukrainoje atspindėjimą.

 

Organizatorių inf.