Kazys Lozoraitis./T. Vyšniausko nuotr.

2024 m. sausį Lietuvos žurnalistų draugija (LŽD) įsteigė kasmetinę Kazio Lozoraičio vardo stipendiją žurnalistikos srityje studijuojantiems Lietuvos studentams. Ši stipendija įsteigiama su ponios Dainos Lozoraitis – šviesaus atminimo Kazio ir Giovannos Lozoraičių dukros – sutikimu; taip pat – pradedant minėti 2024-uosius, LR Seimo paskelbtus Lozoraičių šeimos metais

Stipendijos tikslas – remti gabius žurnalistikos studentus ir skatinti sąžiningą bei drąsų žurnalistinį darbą, puoselėjantį pagarbą asmens orumui ir laisvų bei atsakingų žmonių visuomenės stiprinimą. 

Stipendijos kandidatai: prašymą gali teikti kiekvienas žurnalistikos srityje Lietuvoje studijuojantis studentas arba siūlyti savo kolegą. 

Lietuvos žurnalistų draugija norintiems gauti vardinę stipendiją kasmet skelbia teminį konkursą.

2024-ųjų metų tema: Lozoraičių šeimos pėdsakai Lietuvos istorijoje ir šiandienoje.

Kazys Lozoraitis./T. Vyšniausko nuotr.

Konkurso reikalavimai: 

  1. Motyvacinis laiškas, kuriame argumentuojama, kodėl studentas pretenduoja arba yra siūlomas gauti stipendiją. Laiške taip pat nurodoma: asmuo, universitetas, studijų programa, kontaktiniai duomenys. 
  2. Pažyma, kad pretenduojantis arba siūlomas gauti stipendiją asmuo šiuo metu yra universiteto studentas žurnalistikos srityje. 
  3. Laisvos formos esė pagal tų metų LŽD pasiūlytą temą arba publikuotas kūrybinio darbo pavyzdys bet kokia forma (tekstine, garsine, vaizdo; pateikti el. paštu: zurnalistu.draugija@gmail.com). Prašymai/teikimai priimami iki balandžio 1 d.

Konkurso temos paskelbimo ir stipendijos įteikimo laikas: Kazys Lozoraitis didžiąją savo gyvenimo dalį tarnavo Vatikano radijui, Apaštalų Sostui ir Lietuvos Respublikai, todėl renkantis šias datas atsižvelgta į Lietuvos valstybei ir Romos katalikams reikšmingas datas: 

  1. Stipendijos konkurso tema paskelbiama sausį – tarp Sausio 13-sioskai Lietuva apgynė ne tik savo valstybingumą, bet ir žodžio bei spaudos laisvę, ir sausio 24-osios – kai Katalikų Bažnyčia švenčia žurnalistų dangiškojo globėjo Šv. Pranciškaus Salezo liturginę šventę;
  2. Stipendija įteikiama gegužę – tarp Pasaulinės spaudos laisvės (minimos gegužės 3 d.), Lietuvoje – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos (švenčiamos gegužės 7 d.), ir Katalikų Bažnyčioje per Šeštines (dažniausiai gegužę) švenčiant Pasaulinę visuomenės komunikavimo dieną (šįmet ji bus gegužės 12-ąją). 

Stipendijos suma: šiuo metu numatyta 3000 (trijų tūkstančių) eurų. Lėšos stipendijai skiriamos rėmėjų – privačių ir/ar juridinių asmenų (rėmėjai nelemia, kas gauna stipendiją). Stipendija yra vienkartinė, tam pačiam asmeniui skiriama vieną kartą; ji gali būti paskirta keliems asmenims. 

Vertintojai: paraiškas svarstys Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdybos sudaryta stipendijų skyrimo komisija, kuri išrinks ir konkurso laimėtojus. Stipendijos laimėtoją komisija patvirtina jos narių balsų dauguma. Tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą̨ priima posėdžio pirmininkas. Komisijos nariams už tai nėra papildomai atlyginama. 

Lozoraičių šeima Kaune, K. Donelaičio g. 32 name. Apie 1935 m. M. Smečechausko nuotr.

KAZYS LOZORAITIS (1929 07 23 – 2007 08 13) – žymus Lietuvos diplomatas, žurnalistas. Romos La Sapienza universitete studijavo žurnalistiką. Vėliau dirbo Italijos bei Vatikano radijuose. Aktyviai dalyvavo Italijos lietuvių visuomeninėje veikloje. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Kazys Lozoraitis tapo pirmuoju Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotu ambasadoriumi prie Šventojo Sosto, vėliau ir prie Maltos ordino. Gyvenimo pabaigoje Kazys Lozoraitis Nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai perdavė daugiau kaip 17 000 vienetų spaudinių ir archyvinių dokumentų rinkinių, kurie perduoti saugoti Lietuvos centriniam valstybės archyvui. Kazys Lozoraitis apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumiDidžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 2-ojo laipsnio ordinu, Silvestro ordino kavalierius. 

Stipendijos laimėtojai:

Šventės akimirka.

2024 m. pirmosiomis stipendininkėmis tapo VU žurnalistikos studentės Goda Ponomariovaitė ir Aistė Uckutė