S.Lozoraičio premija’2016

premija premija1 premija2 premija3 premija4 premija5

Įžvalgos

Žiniasklaidos stiprinimas – aktualus politinės dienotvarkės klausimas

Lietuvos žiniasklaida geba vykdyti valdžios kontrolės funkciją, užtikrinti erdvę visuomenės dialogui, padėti žmogui pažinti pasaulį, būti tolerancijos dirva, ginti piliečio ir viešąjį interesą. Lietuvos žiniasklaida, įveikdama biurokratines kliūtis gauti informaciją valstybės įstaigose ir savivaldybėse, priešindamasi ketinimams įstatymiškai suvaržyti teisę į skaityti toliau

Nepanaudotos galimybės nukenksminti propagandą

Liudvika POCIŪNIENĖ Kai LRTK pradėjo taikyti sankcijas programoms, skleidžiančioms įstatymo draudžiamą informaciją, t.y. riboti tų programų laisvą priėmimą Lietuvos teritorijoje, ne kartą teko išgirsti skeptišką požiūrį: girdi, kas iš to, vis vien tos programos lieka prieinamos per palydovą ar internetu. skaityti toliau

Apie Lietuvos Atgimimą belaukiant Kristaus Prisikėlimo

Laikotarpis nuo  Lietuvos atgimimo šventės Kovo 11-osios iki Kristaus Prisikėlimo iškilmių šv. Velykų (šiemet  šis atstumas  buvo trumpesnis) yra gera proga pasvarstyti apie dvasinius, egzistencinius dalykus, amžinąsias vertybes. Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Kauno skyrius  idealiai tinkamoje   kultūriniams pašnekesiams vietoje –  skaityti toliau

Aktualijos

Su Gegužės 7-osios švente, mielieji kolegos!

„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo skaityti toliau

Priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas

Vasario 29 dieną priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, įtvirtinantis šiuolaikiškus profesinės etikos standartus. Kodeksas kodeksas priimtas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime, kaip tai numatyta Visuomenės informavimo įstatymo 43 str. 2 dalyje. skaityti toliau

Gairės išlieka tos pačios: laisvė, vienybė, gerovė

2016 m. sausio 9-ąją Istorinėje Prezidentūroje Kaune laikraščio „Ūkininko patarėjas“ informacijos skyriaus vedėjui ARNOLDUI ALEKSANDRAVIČIUI įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) 1998 m. įsteigta Stasiui Lozoraičiui atminti skirta premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. 18-ajam laureatui ji paskirta už ilgametį žurnalistinį darbą skaityti toliau

Stasio Lozoraičio premija paskirta žurnalistui Arnoldui Aleksandravičiui

Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) Vertinimo komisija, vadovaujama žurnalistės Liudvikos Pociūnienės, 2015 metų aukščiausią LŽD apdovanojimą už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ – paskyrė laikraščio „Ūkininko patarėjas“ informacijos skyriaus vedėjui ARNOLDUI ALEKSANDRAVIČIUI. Šiuo apdovanojimu įvertinta jo aktyvi skaityti toliau
Portretai

Žvilgsnį kreipia į ateitį

„Žmogaus dorovė- pagrindinis gyvenimo siekis”, – sako Vygandas Čaplikas, kurio žurnalistinei veiklai, prasidėjusiai 1965-aisiais, šiemet sukanka 50 metų .Tai gražus jubiliejus, kurį vainikuoja ne tik nuveikti darbai, bet ir etiškas jų pobūdis. Su profesoriumi, socialinių mokslų daktaru Vygandu Čapliku kalbasi skaityti toliau

Skirmantė Javaitytė: man autoritetas yra partizanai

Mintis pakalbinti kolegę žurnalistę, krašto apsaugos savanorę Skirmantę JAVAITYTĘ kirbėjo jau senokai. Ne tik dėl to, kad ši smalsi asmenybė savotiškai žavi drąsa bei polinkiu nerti į įvairiausius visuomeninius savanoriavimo projektus, laužyti stereotipus, plėsti, jos žodžiais, esamą komforto zoną, bet skaityti toliau

J. Valentaitė: nesigundau knygų vartyti skaityklėse

Po turtingo pokalbio apie šiandieninės žiniasklaidos problemas su ilgametę darbo spaudoje patirtį turinčiu apžvalgininku Zenonu Mikalausku natūraliai, tarsi pati savaime, kilo mintis pakalbinti ir jaunosios kartos žurnalistą. Lietuvos žurnalistų draugijos narė, šiuo metu populiaraus žurnalo „Moters psichologija“ vyriausioji redaktorė bei skaityti toliau

Filmo herojus – N. Kitkauskas

Albinas VAIČIŪNAS Dokumentinio filmo „Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys“ apie visiems gerai pažįstamą vilnietį paminklosaugininką premjera įvyko sausio pabaigoje Valdovų rūmuose. Erdvi salė prisirinko pilnutėlė. Filmo autorė TV žurnalistė Edita Mildažytė prisipažino, jog nelengvai į vieną valandą sutalpino reikalingiausius kadrus iš skaityti toliauDulkes nupūtus

Pauliui Širviui –95

Alfas PAKĖNAS Prisimenant Paulių Širvį Dažnai prisimenu praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio Vilnių. Visi pasiilgstame savo jaunystės miestų. Žmonių, su kuriais buvo bendrauta, jais žavėtasi. Kurie vėliau, nors ir nebūdami šalia, lydėjo gyvenimo keliu. Vienas iš tokių žmonių man buvo Paulius skaityti toliau

Sukurti kariuomenę sekėsi sunkiau negu atkurti valstybę

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS Prieš 25 metus drąsiai patvirtinusi Lietuvos nepriklausomybės aktą ir daug valstybingumą sustiprinančių įstatymų, Aukščiausioji Taryba (AT) 1990 m. kovo 23 d. staiga sudvejojo – aplink parlamentą važinėjant rusų lengviesiems tankams pabūgo atkurti Krašto apsaugos ministeriją (ji atsirado beveik skaityti toliau

Gintautas Genys. Žiema

Juodos, juodos akys… Amžinybės Rytas – Atsivėrė durys… Juodas kambarys – Durų nereikėjo man atidaryti – Man kažkas atvėrė kambario duris. Kęstutis Genys Prabėgo beveik du dešimtmečiai, kai 1996 m. gruodžio 15 dieną Anapilin iškeliavo mano tėvelis, Lietuvos laisvės šauklys skaityti toliau

Tėvynės pažinimo pamoka Paberžėje

Marija ŠAKNIENĖ Besitęsianti kelionė po Rytų Lietuvą, čia veikiančias lietuviškąsias mokyklas šį kartą atvedė į Paberžę. Vilniaus rajono Paberžės „Verdenės“ vidurinėje mokykloje vyko Tėvynės pažinimo pamoka, kurioje, vadovaujant mokyklos direktorei Vandai Nivinskienei, gražiai bendravo mokiniai, mokytojai ir svečiai iš Vilniaus. skaityti toliau


Požiūris

Tomas Čyvas. Žiniasklaidos grimasos

„Labai gera ir aktuali tema, bet ne mūsų leidinio tematika,“ „viskas gerai, bet tai išspausdinę susipyktume su visais ir turbūt negrįžtamai“, „mūsų redakcijos politika priešinga“ – lažinuosi, kad panašius atsakymus į savo nusiųstus straipsnius yra gavę bene visi laisvai samdomi skaityti toliau

Regina Jasiukaitienė. Gysločio delnely

Ryto rasos svarina builių žiedynus, spindi liaunų smilgų šluotelėse. Braukiu nudryžusiais džinsais- saulėkaitoj išdžius. Einu žoliauti- parinkti žolių pusryčiams. Skabau šviežesnius garšvų lapelius, dviem pirštais nugnybiu dilgėlės viršūnėlę- atsargiai, bet vis tiek išsidilginu, į dubenėlį įmetu rūgštynių, karpytų, į morkas skaityti toliau

Arnoldas Aleksandravičius. 21-asis nutylimas signataras

1918 m. vasario 16-osios nutarimas būtų ir likęs tik Lietuvos Tarybos vidaus vartojimo dokumentas (iš tiesų toks jis ir buvo sukurtas), jeigu ne leidėjas Martynas Kukta. Jis išspausdino kelis šimtus laikraščio „Lietuvos aidas“ egzempliorių su Nepriklausomybės akto tekstu. Vasario 16-osios skaityti toliau

Tomas Čyvas. „Charlie Hebdo“ – geras verslo planas, bet ne Lietuvai

Atrodo, jau daug prikalbėta ir prirėkauta apie nykštukinio prancūzų laikraštėlio keverzotojų meną ir už jį nuo pasipiktinusių musulmonų į pakaušius susirinktą šviną. Dar neįvertintas nebent rinkodarinis efektas. Dabar menkučio Prancūzijos mastais paraštės popiergalio leidėjų verslas turi puikų šansą augti. Po skaityti toliauAtmintis

In memoriam Marytei Kontrimaitei. „Žingsniavai ramiai akim, atgręžtom į sielą…“

Negandinga žinia atskriejo 2016 m. balandžio 16-osios rytą. Vis dar tikėjomės, kad Marytė sustiprės. Kad dar įgyvendins savo kūrybinius sumanymus, kurių turėjo ne vieną. Kad dar pasidžiaugs kadaise Armėnijoje sutikto kuklaus matematiko Ruslano, tapusio ištikimiausiu gyvenimo draugu, artybe. Kad dar skaityti toliau

Netekome Vaclovo Aliulio

Kunigas Vaclovas Aliulis, vienuolis marijonas, buvo labai gerbiamas ir mylimas Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Pradėjęs žurnalistinę veiklą paauglystėje, 1936 metais, keliais kukliais rašinėliais Ateities žurnale, jis ilgam nutilo. Vėliau klierikui Vaclovui pavyksta 1943 m. paskelbti Ateities dienraštyje vieną straipsnį apie skaityti toliau

In memoriam Kaziui Požėrai (1948–2014)

Kovo 19-ąją staigiai užklupusi mirtis į anapusybę išsivedė 66-erių tesulaukusį Kazį Požėrą – žurnalistą,redaktorių, publicistą, kolegą ir bičiulį. Pažinojome ir gerbėme jį kaip ypatingo žodžio meistrą, prigimties gausiai apdovanotą darbštumu, atsakomybe, kruopštumu, įžvalgumu ir teisingumo pojūčiu. Kazio širdis, protas ir skaityti toliau

Laureatu galerija

Stasio Lozoraičio premija – moraliosios žurnalistikos profesionalui

Sausio 10 d. Lietuvos žurnalistų draugija (LŽD) šiltai pagerbė aukščiausio LŽD apdovanojimo už žurnalistinę veiklą, Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 2014 m. laureatą, LRT žurnalistą Vitalijų Karakorskį. Jis jau septynioliktasis premijos savininkas. 57 metų V. Karakorskis gimė skaityti toliau

Stasio Lozoraičio premija – LRT žurnalistui Vitalijui Karakorskiui

Aukščiausias Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) apdovanojimas už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 2014 metais paskirta LRT žurnalistui Vitalijui Karakorskiui. Šis apdovanojimas jam skiriamas įvertinant tvirtą pilietinę poziciją, taip pat nuopelnus tolerancijai ir savitarpio supratimui skaityti toliau

Justinas Adomaitis. „Esame kelyje ir turime vilties“, – sako Kastantas Lukėnas, žurnalistinės premijos laureatas

Sausio 11 dieną istorinėje Prezidentūroje Kaune šešioliktąjį kartą įteikta Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Šiemet ją pelnė katalikiškos spaudos darbininkas, publicistas ir vertėjas, periodinio leidinio „Bažnyčios žinios“ redaktorius Kastantas Lukėnas. Premija jam skirta skaityti toliau

Knygų lentyna

Kovo 16-ąjai – Knygnešio dienai – artėjant

Visada labai smagu, kai visiems bičiuliams, kultūros istorikams, etnologams, galų gale – visiems Lietuvos istoriją žinantiems ir ją propaguojantiems žmonėms gali pranešti malonią ir ilgai lauktą naujieną. Karštos ir tikros žinios, kad leidyklai „Kalendorius“ nenuilstantys kultūros klodų tyrinėtojai darbštuoliai Benjaminas KALUŠKEVIČIUS skaityti toliau

Neturėjau tėviškės

Regina JASUKAITIENĖ Neturėjau tėviškės. Šitą savotišką našlaitystę jaučiau visą gyvenimą. O ypač suskausdavo, atsigręžus į vaikystę.  Gimiau tremtinių šeimoje , Intoje, grįžus į Lietuvą buvome blaškomi iš vienos vietos į kitą, lyg kokie perėjūnai. Daugeliui sėslių žmonių taip ir atrodėme. Ilgą skaityti toliau

Paskui žvaigždes, kurios iš aukštybių kelią rodė

Tokiu iškalbingu pavadinimu Kaišiadorių r. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje nuo 2015 m. spalio mėnesio veikia Stasės Ladienės sudaryta virtuali paroda. Ji skirta kraštiečiui kultūros istorikui, žurnalistui, leidėjui, visuomenės veikėjui dr. Kaziui Račkauskui. Šis dėmesys neatsitiktinis, nes Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario skaityti toliau

Skelbimai

Filmo „Kijevas. Lietuvos epocha“ premjera

Gegužės 26 dieną, ketvirtadienį, 17.30 kviečiame į filmo „Kijevas. Lietuvos epocha“ premjerą. Peržiūra vyks Sąjūdžio būstinėje, Gedimino 1, Vilniuje. Po filmo neskubėkime išsiskirstyti – likime pasikalbėti apie aktualius mūsų informacinės erdvės saugumo, kultūrinio atsparumo ir žiniasklaidos kokybės klausimus. Parama profesionaliai skaityti toliau

Konferencija „Nuo knygnešių epochos į Lietuvos valstybę“

Data: 2016 m. gegužės 18 d. (trečiadienį) 16.00 val. Vieta: Maironio lietuvių literatūros muziejaus Juozo Tumo-Vaižganto memorialinis butas-muziejus (Aleksoto g. 10, Kaunas). Pagrindinis konferencijos globėjas: leidykla „Kalendorius“. Renginio organizatoriai: Lietuvos žurnalistų draugija, Tėvynės pažinimo draugija. Renginio vedėjas – Lietuvos žurnalistų skaityti toliau