S.Lozoraičio premija’2016

premija premija1 premija2 premija3 premija4 premija5

Įžvalgos

Kryžius ir Dovydo žvaigždė viename žuvusiųjų slėnyje?

Vasarai baigiantis po „gyvųjų maršo“  Molėtuose į  holokausto aukų   kapavietę  akcijos rengėjai (rajono valdžia, iš sostinės atvykę rašytojai ir politologai)  liko nepatenkinti, kad eisenos dalyviai buvo daugiausia vilniečiai ir užsieniečiai, o molėtiškiai tik stovėjo ant šaligatvių arba žiūrėjo pro langus. skaityti toliau

Lietuva pamiršo vardą, kuris tūkstantį kardų atstojo

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS Iš šalies valdžios, chaotiškai besirengiančios Lietuvos Respublikos šimtmečio jubiliejui 2018-aisiais, šventinių planų šiemet visiškai išgaravo dar viena nepaprastai reikšminga valstybės sukaktis – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino, save titulavusio lietuvių ir daugelio rusų karaliumi, viešpatavimo pradžios 700-osios metinės. Šio skaityti toliau

Tik neverskite vokiečių kariams Maironio eilėraščių…

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS Praėjusią savaitę Lietuva vėl puikavosi, kad  žemaičiai 1260 m.  liepos 13 d.  išmaudė kryžiuočius  Durbės ežere,  o po pusantro šimto metų,  1410-ųjų liepos 15-ąją, susitarę su slavais ir musulmonais,  lietuviai   Žalgirio lauke taip smarkiai nuleido  kraują Vokiečių ordinui, skaityti toliau

Aktualijos

Dėl žurnalistų dalyvavimo rinkimų kampanijoje

Visuomenės informavimo etikos komisija primena, kad žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje bei prieštarauja visuomenės informavimo etikos principams (Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 str.). Atstovaujamoji demokratija užtikrina teisę kiekvienam piliečiui siekti skaityti toliau

„Voruta“ išleido pirmą Mažosios Lietuvos vietovių istorijos knygą

Vytautas Albertas GOCENTAS Nuo Atgimimo laikų kelis dešimtmečius nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis „Voruta“ ir jo steigėjas bei vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius nuosekliai publikuoja straipsnius, naujienas apie Mažąją Lietuvą, tam buvo įkurta ir interneto svetainė . Laikraščio puslapiuose ir svetainėje jau rašyta skaityti toliau

Su Gegužės 7-osios švente, mielieji kolegos!

„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo skaityti toliau

Priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas

Vasario 29 dieną priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, įtvirtinantis šiuolaikiškus profesinės etikos standartus. Kodeksas kodeksas priimtas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime, kaip tai numatyta Visuomenės informavimo įstatymo 43 str. 2 dalyje. skaityti toliau
Portretai

Žvilgsnį kreipia į ateitį

„Žmogaus dorovė- pagrindinis gyvenimo siekis”, – sako Vygandas Čaplikas, kurio žurnalistinei veiklai, prasidėjusiai 1965-aisiais, šiemet sukanka 50 metų .Tai gražus jubiliejus, kurį vainikuoja ne tik nuveikti darbai, bet ir etiškas jų pobūdis. Su profesoriumi, socialinių mokslų daktaru Vygandu Čapliku kalbasi skaityti toliau

Skirmantė Javaitytė: man autoritetas yra partizanai

Mintis pakalbinti kolegę žurnalistę, krašto apsaugos savanorę Skirmantę JAVAITYTĘ kirbėjo jau senokai. Ne tik dėl to, kad ši smalsi asmenybė savotiškai žavi drąsa bei polinkiu nerti į įvairiausius visuomeninius savanoriavimo projektus, laužyti stereotipus, plėsti, jos žodžiais, esamą komforto zoną, bet skaityti toliau

J. Valentaitė: nesigundau knygų vartyti skaityklėse

Po turtingo pokalbio apie šiandieninės žiniasklaidos problemas su ilgametę darbo spaudoje patirtį turinčiu apžvalgininku Zenonu Mikalausku natūraliai, tarsi pati savaime, kilo mintis pakalbinti ir jaunosios kartos žurnalistą. Lietuvos žurnalistų draugijos narė, šiuo metu populiaraus žurnalo „Moters psichologija“ vyriausioji redaktorė bei skaityti toliau

Filmo herojus – N. Kitkauskas

Albinas VAIČIŪNAS Dokumentinio filmo „Napoleonas Kitkauskas. Kertiniai akmenys“ apie visiems gerai pažįstamą vilnietį paminklosaugininką premjera įvyko sausio pabaigoje Valdovų rūmuose. Erdvi salė prisirinko pilnutėlė. Filmo autorė TV žurnalistė Edita Mildažytė prisipažino, jog nelengvai į vieną valandą sutalpino reikalingiausius kadrus iš skaityti toliauDulkes nupūtus

Kazys Misius. Drąsioji knygnešė Karolina

Nuo 1972 m. Lietuvos valstybės istorijos ir Lietuvos centriniame valstybės archyvuose besilankantis kultūrologas bei kraštotyrininkas Kazys Misius dar sovietmečiu dviračiu apvažiavo daugelį mūsų šalies miestelių ir bažnytkaimių, rinko archyvinę medžiagą ir fotografavo kultūros bei sakralinius objektus, platino draustą literatūrą, užrašinėjo skaityti toliau

1941 metų Joninės. Šlovės savaitė: kaip lietuviai laimėjo hibridinį karą prieš Kremlių

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS Dažno Rusijos ir netgi Lietuvos istoriko knygose apie sovietinę Lietuvos okupaciją būtinai išvedžiojama, kad prezidentas Antanas Smetona 1940 m. birželio 15-ąją nuo Raudonosios armijos pabėgo į Vokietiją „pasiraitojęs kelnes ir perbridęs nusekusį Lieponos pasienio upelį“ netoli Kybartų. Tačiau skaityti toliau

Pauliui Širviui –95

Alfas PAKĖNAS Prisimenant Paulių Širvį Dažnai prisimenu praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio Vilnių. Visi pasiilgstame savo jaunystės miestų. Žmonių, su kuriais buvo bendrauta, jais žavėtasi. Kurie vėliau, nors ir nebūdami šalia, lydėjo gyvenimo keliu. Vienas iš tokių žmonių man buvo Paulius skaityti toliau

Sukurti kariuomenę sekėsi sunkiau negu atkurti valstybę

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS Prieš 25 metus drąsiai patvirtinusi Lietuvos nepriklausomybės aktą ir daug valstybingumą sustiprinančių įstatymų, Aukščiausioji Taryba (AT) 1990 m. kovo 23 d. staiga sudvejojo – aplink parlamentą važinėjant rusų lengviesiems tankams pabūgo atkurti Krašto apsaugos ministeriją (ji atsirado beveik skaityti toliau


Požiūris

Tomas Čyvas. Žiniasklaidos grimasos

„Labai gera ir aktuali tema, bet ne mūsų leidinio tematika,“ „viskas gerai, bet tai išspausdinę susipyktume su visais ir turbūt negrįžtamai“, „mūsų redakcijos politika priešinga“ – lažinuosi, kad panašius atsakymus į savo nusiųstus straipsnius yra gavę bene visi laisvai samdomi skaityti toliau

Regina Jasiukaitienė. Gysločio delnely

Ryto rasos svarina builių žiedynus, spindi liaunų smilgų šluotelėse. Braukiu nudryžusiais džinsais- saulėkaitoj išdžius. Einu žoliauti- parinkti žolių pusryčiams. Skabau šviežesnius garšvų lapelius, dviem pirštais nugnybiu dilgėlės viršūnėlę- atsargiai, bet vis tiek išsidilginu, į dubenėlį įmetu rūgštynių, karpytų, į morkas skaityti toliau

Arnoldas Aleksandravičius. 21-asis nutylimas signataras

1918 m. vasario 16-osios nutarimas būtų ir likęs tik Lietuvos Tarybos vidaus vartojimo dokumentas (iš tiesų toks jis ir buvo sukurtas), jeigu ne leidėjas Martynas Kukta. Jis išspausdino kelis šimtus laikraščio „Lietuvos aidas“ egzempliorių su Nepriklausomybės akto tekstu. Vasario 16-osios skaityti toliau

Tomas Čyvas. „Charlie Hebdo“ – geras verslo planas, bet ne Lietuvai

Atrodo, jau daug prikalbėta ir prirėkauta apie nykštukinio prancūzų laikraštėlio keverzotojų meną ir už jį nuo pasipiktinusių musulmonų į pakaušius susirinktą šviną. Dar neįvertintas nebent rinkodarinis efektas. Dabar menkučio Prancūzijos mastais paraštės popiergalio leidėjų verslas turi puikų šansą augti. Po skaityti toliauAtmintis

In memoriam Marytei Kontrimaitei. „Žingsniavai ramiai akim, atgręžtom į sielą…“

Negandinga žinia atskriejo 2016 m. balandžio 16-osios rytą. Vis dar tikėjomės, kad Marytė sustiprės. Kad dar įgyvendins savo kūrybinius sumanymus, kurių turėjo ne vieną. Kad dar pasidžiaugs kadaise Armėnijoje sutikto kuklaus matematiko Ruslano, tapusio ištikimiausiu gyvenimo draugu, artybe. Kad dar skaityti toliau

Netekome Vaclovo Aliulio

Kunigas Vaclovas Aliulis, vienuolis marijonas, buvo labai gerbiamas ir mylimas Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Pradėjęs žurnalistinę veiklą paauglystėje, 1936 metais, keliais kukliais rašinėliais Ateities žurnale, jis ilgam nutilo. Vėliau klierikui Vaclovui pavyksta 1943 m. paskelbti Ateities dienraštyje vieną straipsnį apie skaityti toliau

In memoriam Kaziui Požėrai (1948–2014)

Kovo 19-ąją staigiai užklupusi mirtis į anapusybę išsivedė 66-erių tesulaukusį Kazį Požėrą – žurnalistą,redaktorių, publicistą, kolegą ir bičiulį. Pažinojome ir gerbėme jį kaip ypatingo žodžio meistrą, prigimties gausiai apdovanotą darbštumu, atsakomybe, kruopštumu, įžvalgumu ir teisingumo pojūčiu. Kazio širdis, protas ir skaityti toliau

Laureatu galerija

„VARPŲ“ vakare – „Ilgiausių metų!“

Julius BURBA Gegužės 10 d. Lietuvos rašytojų sąjungos klube vykusiame „Varpų“ vakare pristatyti du naujausi literatūros almanacho numeriai ir apvalų jubiliejų pažyminčio Leono Peleckio-Kaktavičiaus esė, pokalbių, atklastų knyga „Ir dar kartą žodis“. Sutiktuves pradėjęs „Varpų“ vyriausiasis redaktorius prisipažino, kad, nors skaityti toliau

Stasio Lozoraičio premija – moraliosios žurnalistikos profesionalui

Sausio 10 d. Lietuvos žurnalistų draugija (LŽD) šiltai pagerbė aukščiausio LŽD apdovanojimo už žurnalistinę veiklą, Stasio Lozoraičio premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 2014 m. laureatą, LRT žurnalistą Vitalijų Karakorskį. Jis jau septynioliktasis premijos savininkas. 57 metų V. Karakorskis gimė skaityti toliau

Stasio Lozoraičio premija – LRT žurnalistui Vitalijui Karakorskiui

Aukščiausias Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) apdovanojimas už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ 2014 metais paskirta LRT žurnalistui Vitalijui Karakorskiui. Šis apdovanojimas jam skiriamas įvertinant tvirtą pilietinę poziciją, taip pat nuopelnus tolerancijai ir savitarpio supratimui skaityti toliau

Knygų lentyna

Kovo 16-ąjai – Knygnešio dienai – artėjant

Visada labai smagu, kai visiems bičiuliams, kultūros istorikams, etnologams, galų gale – visiems Lietuvos istoriją žinantiems ir ją propaguojantiems žmonėms gali pranešti malonią ir ilgai lauktą naujieną. Karštos ir tikros žinios, kad leidyklai „Kalendorius“ nenuilstantys kultūros klodų tyrinėtojai darbštuoliai Benjaminas KALUŠKEVIČIUS skaityti toliau

Neturėjau tėviškės

Regina JASUKAITIENĖ Neturėjau tėviškės. Šitą savotišką našlaitystę jaučiau visą gyvenimą. O ypač suskausdavo, atsigręžus į vaikystę.  Gimiau tremtinių šeimoje , Intoje, grįžus į Lietuvą buvome blaškomi iš vienos vietos į kitą, lyg kokie perėjūnai. Daugeliui sėslių žmonių taip ir atrodėme. Ilgą skaityti toliau

Paskui žvaigždes, kurios iš aukštybių kelią rodė

Tokiu iškalbingu pavadinimu Kaišiadorių r. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje nuo 2015 m. spalio mėnesio veikia Stasės Ladienės sudaryta virtuali paroda. Ji skirta kraštiečiui kultūros istorikui, žurnalistui, leidėjui, visuomenės veikėjui dr. Kaziui Račkauskui. Šis dėmesys neatsitiktinis, nes Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario skaityti toliau

Skelbimai

Kvietimas į diskusiją

Lietuvos sveikatos mokslų  universiteto  Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra bei Lietuvos žurnalistų draugija Lietuvos žydų genocido atminimo dienos (rugsėjo 23-iosios) išvakarėse   rengia apskritojo stalo diskusiją „Lietuvos piliečių žydų tragedija  prieš 75  metus: įvykiai, faktai, interpretacijos“. Diskusijoje dalyvaus istorikai, sociologai, Lietuvos  skaityti toliau

Kauno viešojoje bibliotekoje – dar vienos knygos pristatymas

Renginys vyks rugsėjo 16 d. 17 val. Kauno viešojoje bibliotekoje (Radastų g. 2, 322 kamb.). Bus pristatytos knygos „Skulptorius Bernardas Bučas“ ir šešių knygų eilėraščių rinktinė „Ilgesio paukščiai“. Dalyvauja: autorė Saulutė Genovaitė Markauskaitė, poetas Robertas Keturakis, Pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir skaityti toliau