Archyvas kategorijai Naujienos

Ragina teikti kandidatus žurnalistinei S. Lozoraičio vardo premijai gauti

LŽD Centro valdyba ragina iki gruodžio 29 d. teikti kandidatus kasmetinei žurnalistinei S. Lozoraičio vardo premijai ,,Kelyje į vilties prezidento Lietuvą“ už 2021 metus gauti. Tą gali daryti LŽD skyriai, LŽD nariai asmeniškai, jų grupės.

Read more on Ragina teikti kandidatus žurnalistinei S. Lozoraičio vardo premijai gauti…

Kviečia dalyvauti „European Press Prize“ konkurse

Vyksta kasmetinis „European Press Prize“ konkursas, kuriame kviečiami dalyvauti ir Lietuvos žurnalistų draugijos nariai.

Konkurso tikslas – pagerbti aukščiausius pasiekimus Europos žurnalistikoje, išskiriant keturias kategorijas.

Kiekvienoje kategorijoje dalyviai turi galimybę laimėti prizą, siekiantį 10 tūkst. eurų.

Read more on Kviečia dalyvauti „European Press Prize“ konkurse…

Visuomenės informavimo dabartis ir rytojus

Lapkričio pabaigoje įvyko svarbus visuomenei renginys: Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas. Daugiausia šios draugijos narių yra susibūrę Vilniaus ir Kauno skyriuose. Renginio metu, pagal reglamentą, buvo pateikta informacija apie draugijos svarbiausius nuveiktus darbus, veiklos sunkumus, geruosius pasiekimus ir ateities planus. 

Read more on Visuomenės informavimo dabartis ir rytojus…

Kviečia į diskusiją apie privatumo ribas

Gruodžio 2 d. (ketvirtadienį) 10-14 val. nuotoliniu būdu vyks diskusija: „Privatumo ribos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste“.

Renginyje bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo praktikoje diskusiniai aspektai: informacijos apie asmenį teikimas viešosios informacijos rengėjams, tokios informacijos rinkimas ir skelbimas, viešo asmens teisės į privatumą ribos, priežiūros institucijų ir teismų kompetenciją ginant galimai pažeistos duomenų subjektų teisės. Renginį moderuos Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Read more on Kviečia į diskusiją apie privatumo ribas…

Išrinkta nauja valdyba

2021 m. lapkričio 26 d. Vilniuje vykusio Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimo metu 3 metų kadencijai išrinkta nauja LŽD Centro valdyba.

Į LŽD Centro valdybą 2021-2024 m. išrinkti šie nariai: Skirmantė Javaitytė (Pirmininkė), Sofija Daubaraitė, Aurelijus Noruševičius, Virgilijus Kubilius, Darius Chmieliauskas, Juozas Pugačiauskas, Ruslan Arutiunian, Marija Šaknienė ir Gintaras Markevičius.

Read more on Išrinkta nauja valdyba…

Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas

2021 m. lapkričio 26 dieną (penktadienį), Vilniuje, Tautinių bendrijų namuose (Raugyklos g. 25) vyks LŽD ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.

Delegatų registracija nuo 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia 11.00 val. Baigti numatoma iki 14 val.

Read more on Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas…

Seime – SRTRF įsteigimo minėjimas

Šių metų pabaigoje sukanka 25 metai nuo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įsteigimo. 1996 metų liepą priimto Visuomenės informavimo įstatymo 17 straipsnis numatė, kad turi būti įsteigtas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, nubrėžė jo funkcijas ir nurodė steigėjus.
 
Vėlesni teisės aktai reglamentavo ir aiškią ribą – Fondas turi būti įsteigtas iki 1996 m. spalio 1 d. Tad 1996 m. rugsėjo 30 d. numatytų trylikos organizacijų atstovai pasirašė viešosios įstaigos steigimo sutartį.
 
Ta proga lapkričio 26 d., penktadienį, 13 val. LR Seimo Konstitucijos salėje rengiamas SRTRF sukakties minėjimas. Parlamentinio Kultūros komiteto globojamame renginyje Fondo steigėjai, dalininkai, Tarybos nariai, vadovai, dalininkai ne tik prisimins nueitą kelią, bet diskutuos apie dabartinę Fondo veiklą.
 
Norinčiuosius dalyvauti prašome registruotis el. paštu: direktorius@srtfondas.lt
 
Numatoma, kad renginį taip pat bus galima stebėti Seimo Youtube paskyroje arba per Microsoft Teams platformą.
 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įsteigimo 25 m. sukakties minėjimo
PROGRAMA
 
Lapkričio 26 d., Lietuvos Respublikos Seimas, I rūmai, Konstitucijos salė
 
12.30 – 13.00 Dalyvių registracija.
 
13.00 – 13.20 Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen sveikinimo žodis, Seimo Kultūros komiteto pirmininko Vytauto Juozapaičio sveikinimo žodis, Seimo Kultūros komiteto narių bei kitų pareigūnų oficialūs sveikinimai.
 
13.20 – 13.30 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus Gintaro Songailos įžanginis pranešimas „Fondas ir valstybės paramos žiniasklaidai modelio istorinės takoskyros“.
(Pirmoji Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo darbuotoja Dalia Valančiūtė (nuotoliniu būdu iš Kipro) prisimins Fondo veiklos pradžią)
 
13.30 – 13.45 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pirmojo Tarybos pirmininko dr. Vyginto Gončio ir dabartinio Tarybos pirmininko Vido Mačiulio pranešimai, padėkos.
 
13.45 – 14.00 Advokatės prof. dr. Liudvikos Meškauskaitės pranešimas „Kodėl įstatymo leidėjai valstybės paramos žiniasklaidai srityje pasirinko nepriklausomo fondo modelį?“
 
14.00 – 14.10 Dabartinio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Tarybos narių, Fondo dalininkų atstovų pasisakymai.
 
14.10 – 14.20 Žurnalo „Voruta“ redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus pranešimas apie nekomercinę žiniasklaidą ir valstybės paramos gavėjo žiniasklaidoje dalią.
 
14.20 – 14.35 Trumpi paramos gavėjų pasisakymai-prisistatymai.
 
14.35 – 14.55 Diskusiniai pasisakymai ir minėjimo uždarymas.
 

Read more on Seime – SRTRF įsteigimo minėjimas…

S. Daubaraitė: K. Skučo kelionė į mirtį

2019 m. esame matę dokumentinį filmą ,,Traukinys į mirtį”, kuris pagrįstas dokumentinę medžiagą, likusių gyvųjų prisiminimais ir liudijimais. Tai pasakojimas apie tragišką Lietuvos valstybės netekimo laiką, kuris tilpo į suskaičiuojamas  valandas. O tautos kančia, praradimai tęsėsi iki valstybės Nepriklausomybės atkūrimo.

Read more on S. Daubaraitė: K. Skučo kelionė į mirtį…

R. Jasukaitienė: kas šviečia pro kasdienybę

R. Keturakio poemos „Jotvingiai“ pristatymas Garliavos viešojoje bibliotekoje.

Vartau, skaitau, įsiklausau į paskutiniųjų Roberto Keturakio rinkinių („Teesie“, 2019, „Nežinomasis“, 2020) žodžius, kitaip juos priimdama, kitaip išgyvendama – tarsi priesakus ar moralinį testamentą ( „Neįskaudint, nepiktint, ginčų liūne neskęsti, nevilty nepalikti (…)“). Kodėl į šviesią amžinybę išėjusiųjų žodžius įsiklausome pagaviau, gal net su tam tikru sakralumo atspalviu?

Read more on R. Jasukaitienė: kas šviečia pro kasdienybę…

Kviečia į diskusiją apie savitvarkos sistemos pertvarką

Lapkričio 15 d. (pirmadienį) 16 val. Žurnalistų namuose Vilniuje (Jogailos g. 11) vyks vieša diskusija apie galimą savitvarkos sistemos pertvarką.

Pagrindinis klausimas – kaip turėtų būti formuojama Etikos komisija, kokie pagrindiniai veiklos principai.

Read more on Kviečia į diskusiją apie savitvarkos sistemos pertvarką…