Archyvas kategorijai Įžvalgos

Pro ausis praleistos Vasario 16-osios pamokos

Tarpukario valstybė stiprybės sėmėsi  iš Vasario 16-osios akto, pokario kovojanti  Lietuva–  iš 1949 m. partizanų vadų deklaracijos, o mes– iš Sausio 13-osios.  Tačiau 1991 m. sovietinės  agresijos byla vis nebaigiama, vėl įstrigo, o tarpukariu 1919 m. Lenkų karinės organizacijos (POW) sąmokslo   ir 1934 m.  klaipėdiečių Hitlerio pasekėjų bylas Lietuva  ryžtingai,  greitai išsprendė. Kuri Lietuva geriau gynė savo interesus – Vasario 16-osios ar Kovo 11-osios?

Read more on Pro ausis praleistos Vasario 16-osios pamokos…

Kelyje visuomet šviečia viltis

Iškilmių dalyviai su premijos „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“ laureatais. Justino Adomaičio nuotr,

Justinas ADOMAITIS

Užvakar istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje Kaune įteikta dvidešimt pirmoji Stasio Lozoraičio vardo žurnalistinė premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) įsteigtas apdovanojimas vertinimo komisijos sprendimu šiemet atiteko dviem nominantams. Už nuopelnus žodžio laisvei priespaudos sąlygomis ir drąsą stoti sąžinės laisvės pusėje ja apdovanotas Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, sovietmečiu leistos pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktorius, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto įkūrėjas, ir Marijona Šaknienė, ilgametė laikraščio Baltarusijos pakraštyje (Gudijoje) gyvenantiems tautiečiams „Lietuvių godos“ leidėja ir redaktorė. Jai apdovanojimas skirtas už pasišventimą ir ilgametį tarnavimą Gudijos krašto lietuvių bendruomenei, už laikraščio, telkiančio ir palaikančio šią bendruomenę, leidimą. Laureatams diplomus įteikė, vardines tautines juostas užrišo LŽD vadovai Gražina Viktorija Petrošienė ir Aurelijus Noruševičius.

Read more on Kelyje visuomet šviečia viltis…

Kalėdiniai linkėjimai

Chroniška žvaigždžių liga graužia žurnalistų profesionalumą

 

S.Javaitytės nuotr.

Lietuvos  spaudos, radijo, televizijos,  interneto portalų darbuotojų  bendruomenė daug metų didžiavosi, kad  žurnalistas – viena iš garbingiausių, reikalingiausių  profesijų,  padedanti visuomenei sužinoti tiesą apie svarbiausius, aktualiausius socialinius, politinius, ekonominius, kultūrinius reiškinius. Bet ir labai pavojinga  veikla – tarptautinė organizacija   „Reporteriai  be sienų“ kasmet praneša apie visame pasaulyje dešimtis nužudytų, įkalintų žurnalistų. Lietuvos žurnalistai  ir  leidėjai 2005 m.   patvirtino savo etikos kodeksą, 2016 m. jį pataisė, kad dokumentas atitiktų gyvenimo pokyčius.

Read more on Chroniška žvaigždžių liga graužia žurnalistų profesionalumą…

Karalius Mindaugas pavydėtų Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

Kai katalikų vyskupai  1253 m. uždėjo  naujakrikštui Mindaugui Rygos meistrų nukaldintą  karališką karūną, visoje Lietuvoje gyveno mažiau žmonių, negu dabartiniame Vilniuje. 1398 m.  iki Juodosios jūros praplėtęs Lietuvos  valstybę, kurios teritorija buvo dešimt kartų didesnė už dabartinės mūsų šalies plotą, didysis kunigaikštis Vytautas turėjo  šiek tiek daugiau nei 2 mln. pavaldinių, tik trečdalis buvo lietuviai, kiti –  rusėnai, gudai.  Gal varome Dievą į medį, kai šaukiame, kad  nyksta šiandienė Lietuva,  kurioje   kompaktiškai, vienoje vietoje gyvena daugiausia istorijoje, apie 3 mln., lietuvių?

Read more on Karalius Mindaugas pavydėtų Prezidentei Daliai Grybauskaitei…

Šimtmečio sulaukusi trispalvė pusiau nuleista

Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

Lygiai prieš šimtą metų, 1918 m. balandžio 25 d., Lietuvos Taryba, 1917 m. Lietuvių konferencijos Vilniuje  įpareigota,  patvirtino atkurtos, visus  ankstesnius valstybinius  ryšius su kitomis tautomis nutraukusios Lietuvos vėliavą – geltoną, žalią ir raudoną. Ji atlaikė istorijos audras ir gaisrus, tačiau  „valstiečių“ Seimas be tautos referendumo   nutarė, kad nuo šių  jubiliejinių metų balandžio 30-osios trispalvė  pagrindinio valstybės  simbolio funkcijomis turės dalytis su raudona  istorine herbine vėliava, apie kurią net neužsimena pagrindinis šalies  įstatymas.

Read more on Šimtmečio sulaukusi trispalvė pusiau nuleista…

Konferencijoje ,,Visuomenės informavimo savitvarkos misija – etiška žiniasklaida, profesionali žurnalistika“ – diskusija svarbiausiais profesinės etikos klausimais

Kovo 6 dieną įvyko praktinė konferencija leidėjams ir žurnalistams ,,Visuomenės informavimo savitvarkos misija – etiška žiniasklaida, profesionali žurnalistika“, kurioje Visuomenės informavimo etikos komisijos nariai apžvelgė Komisijos veiklą, analizavo skundų nagrinėjimo praktiką ir dažniausiai nustatomų etikos pažeidimų problematiką: visuomenės informavimo etikos reikalavimus nuomonių raiškai ir atsakymo teisei, reikalavimus žurnalistų veiklai ir raiškai socialiniuose tinkluose, interesų konfliktus, kylančius iš žurnalisto profesinės veiklos ir politiko karjeros derinimo, Komisijos sprendimų vertinimo teismuose praktiką ir kitas svarbias temas, kurios sukelia diskusijų viešojoje erdvėje.

Read more on Konferencijoje ,,Visuomenės informavimo savitvarkos misija – etiška žiniasklaida, profesionali žurnalistika“ – diskusija svarbiausiais profesinės etikos klausimais…

Memorandumo reikšmė neblėsta

Mokslinės konferencijos dalyviai.

Valentinas ALEKSA

2017 m. lapkričio 14 dieną sukako 75 metų, kai trys didžiavyriai lietuviai – trečiasis Lietuvos Respublikos prezidentas dr. Kazys Grinius, buvusieji  Lietuvos Respublikos ministrai ir Seimo nariai profesoriai  Jonas Pranas Aleksa   Mykolas Krupavičius įteikė lietuvių pilietinės drąsos diplomatinį dokumentą – Memorandumą   vokiečių fašistinei valdžiai.

Read more on Memorandumo reikšmė neblėsta…

Katalonija – nepriklausoma nuo Madrido, bet priklausoma… nuo Kremliaus?

Asociatyvi nuotr.

Gintaras MARKEVIČIUS

Klausausi radijo: korespondentė klausinėja žmonių, ką jie mano apie Katalonijos nepriklausomybės pasiskelbimą. Atsakymai, žinoma, įvairūs, yra ir „už“, ir „prieš“. Tačiau besiklausydamas kalbėtojų negaliu nepastebėti vieno dalyko: palaikantieji Katalonijos separatistus (o kitaip tų žmonių vadinti neišeina) nelabai susigaudo, kokios priežastys dažniausiai lemia tautos pastangas išsikovoti nepriklausomybę. Vien tai, kad katalonų siekius neretas palygina su mūsų pastangomis išsiveržti iš Sovietų Sąjungos, penkiasdešimt metų mus slėgusios okupanto padu, įrodo visišką nesusigaudymą „kas yra kas“ arba kritinio mąstymo stoką.

Read more on Katalonija – nepriklausoma nuo Madrido, bet priklausoma… nuo Kremliaus?…

Vaižganto glūdėjimas Lietuvoj

Vaižganto muziejus buvusioje Kunigiškių pradinėje mokykloje

Alfas PAKĖNAS

”Lietuvių tautos branduolys yra čia pat, kur dabar mes gyvename. Čia mus randa daug anksčiau prieš krikščionybės erą. Seniau kai kas spėdavo, mus čia iš kažin kur atvarę; dabar taip niekas nebesako. Sako antraip: lietuvių tauta nuo amžių čia glūdėjusi, ramiai, nė pati nepajusdama kaip nebetenka savo pakraščių. Niekas jos niekur nestūmė, tik pamažu apkarpė skystumas ir aiškiau parodė – tirštumas.

Read more on Vaižganto glūdėjimas Lietuvoj…