Apie mus

(iš LŽD įstatų)

Lietuvos žurnalistų draugiją (LŽD) subūrė 1991 m. gruodžio 21 d. žurnalistai, pasitraukę iš Lietuvos žurnalistų sąjungos bei kiti plunksnos, mikrofono ir TV kameros broliai, pirmiausia tie, kurie darbavosi Atgimimo žiniasklaidoje.

LŽD savo įstatuose deklaravo esanti ne įsteigta, bet atkurta nepriklausoma periodinės spaudos ir kitų visuomenės informavimo priemonių žurnalistų profesinė ir kūrybinė organizacija, 1922 m. Nepriklausomoje Lietuvoje įsteigtos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos, 1930 m. reorganizuotos į Lietuvių žurnalistų sąjungą ir 1940 m. likviduotos, teisių paveldėtoja, tęsianti jos veiklą, etines bei organizacines nuostatas.

LŽD issiskiria savo veiklos tikslais, nes siekia ne tik:

1) ugdyti žurnalistų profesinę etiką ir solidarumą;

2) įstatymų nustatyta tvarka atstovauti savo nariams ir ginti jų darbo, ekonomines, socialines, pilietines teises ir interesus,

bet ir

3) skatinti spaudą bei kitas visuomenės informavimo priemones, kad jos būtų kultūros, doros, bei žmonių gerovės žadintojos, Lietuvos valstybingumo stiprintojos ir pilietinės visuomenės ugdytojos.

Draugija vienija žurnalistus, dirbančius Lietuvos Respublikoje arba lietuviškose kitų valstybių visuomenės informavimo priemonėse bei kitų kūrybinių profesijų atstovus, bendradarbiaujančius žiniasklaidoje.

Už nuopelnus žurnalistikai LŽD suvažiavimas gali suteikti garbės nario vardą.