J. Vercinkevičius./ Asmeninio archyvo nuotr.

Tradiciškai kasmet po Trijų Karalių ir Sausio 13-osios išvakarėse būna teikiama Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties prezidento Lietuvą“. Šiais metais ji paskirta istorijos laikraščio, dabar žurnalo „Voruta“ steigėjui, redaktoriui Juozui VERCINKEVIČIUI už ilgametį ir nuoseklų darbą istorinės žurnalistikos srityje.

J. Vercinkevičiaus – žurnalisto, administratoriaus, leidėjo ir periodinio spaudos leidinio, nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio, įkurto 1989 m., o pastaraisiais metais virtusio solidžiu ketvirtiniu žurnalu, redaktoriaus, – gyvavimai neatsiejamai persipynę daugiau nei 30 metų. Kartu su leidiniu įkūrėjas augo, brendo, tobulėjo, sulaukė visuomenės pripažinimo ir įvertinimo.

Laikraštininko patirties įsteigti istorinį leidinį J. Vercinkevičius sukaupė redaktoriaudamas „Universiteto žurnaliste“, Trakų rajono laikraščiuose „Galvė“ ir „Spartuolis“, dirbdamas Lietuvos radijuje, dienraštyje „Czervony sztandar“. Šiuo laikotarpiu įgyti darbo įgūdžiai ir sukauptos žinios pravertė kuriant „Vorutą“, padėjo susiformuoti tvirtas moralines pažiūras ir aiškų žurnalisto kelio pasirinkimą.

Jo ištikimai redaguojamas ir profesionaliai leidžiamas istorinis bei kultūrinis leidinys „Voruta“ nuo pirmųjų numerių sužavėjo skaitytojus ir visus tuos dešimtmečius buvo patikimas šaltinis ieškantiems įvairių žinių, faktų, gilios analizės. Kolegas ir skaitytojus stebino J. Vercinkevičiaus ištvermė, įžvalgumas, gebėjimas visad išlaikyti tvirtą laikraščio poziciją, įveikti visas krizes, suburti pasiaukojantį kolektyvą ir jam sumaniai vadovauti. Daug laiko J. Vercinkevičius skiria ir kitiems kūrybiniams bei leidybiniams darbams, buvo ir tebėra aktyvus Lietuvos žurnalistų draugijos narys. Už savo kūrybinę veiklą yra pelnęs ne vieną garbingą apdovanojimą.

Premijos įteikimo iškilmės yra atidedamos dėl pandemijos ir karantino.

 

Iš premijos istorijos

Premija, pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, įsteigta 1998 m. tuometinės LŽD Centro valdybos pirmininkės Romos Grinbergienės iniciatyva, siekiant pagerbti diplomato ir politiko Stasio Lozoraičio atminimą.

Laureatų gretose – profesionalūs žurnalistai ir iškilios asmenybės: Nijolė Baužytė, Vaidotas Žukas, Vaclovas Aliulis, Julius Sasnauskas, Kazys Požėra, Marytė Kontrimaitė, Antanas Seikalis, Vitalijus Karakorskis, Liudas Mažylis, Marija Šaknienė, Sigitas Tamkevičius, Gražina Viktorija Petrošienė ir kiti.
Ilgametis šios premijos mecenatas yra ūkininkas, buvęs žemės ūkio ministras, Seimo narys Kazys Starkevičius ir jo šeima.

 

LŽD inf.