Lietuvos valstybės istorinė (herbinė) vėliava.

Šiandien, Sausio 13-ąją, minime atkurtos Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 30-metį.

1991 m. sausio 13 d. Lietuvos piliečiai gynė Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui svarbius objektus nuo Sovietų Sąjungos karinės agresijos. Tūkstančiai žmonių stojo ginti atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės.

Šiandien atminkime 1991 m. žuvusius Laisvės gynėjus bei pasisemkime tų laikų ryžto, stiprybės, atkaklumo. Su Laisvės gynėjų diena!

LŽD inf.