Laisvės premijos įteikimas./ Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova / aut. Džoja Gunda Barysaitė).

Sausio 13-ąją, Nepriklausomybės aikštėje įvykusiame Laisvės gynėjų dienos minėjime įteikta 2021 m. Laisvės premija.

Šiemet ji skirta pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ 1983–1989 metų vyriausiajam redaktoriui, Telšių vyskupui emeritui Jonui Borutai, leidinio bendradarbėms Bernadetai Mališkaitei ir Elenai Šiuliauskaitei.

Premijos įteikimo ceremonijoje kalbėjusi Seimo Laisvės premijų komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė pažymėjo, kad „šiandien apdovanodami šias tris nepaprastas asmenybes Laisvės premija – mes dėkojame ir lenkiame galvas prieš visus tuos, kurių apsisprendimas prisidėti prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ mus vedė Nepriklausomybės ir Laisvės keliu“.

Laisvės premijų komisijos vadovė priminė, kad šiemet sukanka 50 metų, kai pogrindyje buvo pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. „Tai − tylaus, bet galingo pasipriešinimo pavyzdys. Jis skatino apsispręsti ir kitus. Tapo neatsiejama Lietuvos istorijos dalimi. Reikšmingai prisidėjo prie Sąjūdžio ir Nepriklausomybės atgavimo“, − sakė P. Kuzmickienė. Pasak jos, jokia kita Sovietų Sąjungos okupuota valstybė neturėjo tokiu mastu leidžiamo pogrindžio leidinio.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Bernadeta Mališkaitė, atsiimdama šį apdovanojimą, pabrėžė, kad šiuo skirtu apdovanojimu parlamentas pasiuntė žmonėms žinią, jog ginti tikėjimo laisvę reiškia ginti pagrindines žmogaus teises ir siekį būti mąstančiu, atsakingu žmogumi. „Laisvės statulos papėdėje regiu visus tuos, kurie nepakluso svetimai ideologijai ir prieš kuriuos vykdytus nusikaltimus viešino „Kronika“, − tvirtino Laisvės premijos laureatė.

Pasak vienuolės B. Mališkaitės, iš šiandien žinomų pasaulio mąstytojų, kurie nelyginant senieji pranašai, girdėti perspėjantys žodžiai, kad pasaulyje nyksta pati objektyvios tiesos samprata, kad žmonės turėtų išsigąsti, susimąstyti, nes jai išnykus dėl praktinių sumetimų melas gali tapti tiesa. „Manau, kad Sausio 13-oji kiekvienam ir kiekvienai yra geras laikas permąstyti savo santykį su tiesa ir laisve. Laisvas nuo ko? Laisvas kam? Ir kad laisvės be moralės ir atsakomybės nebūna“, − tvirtino laureatė.

Laureatės kalbą skaitykite čia.

LRS inf.