Pralaimėjęs kovą su sunkia liga mirė žurnalistas, rašytojas, visuomenininkas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys Antanas Seikalis (1933-11-16 – 2022-01-15).

A. Seikalis apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (2006), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių (2002), Sausio 13-osios (2004), Politinių kalinių ir tremtinių bendrijos „Vilties žvaigždė“, A. Sacharovo žmogaus teisių gynimo medaliais. Pelnė Lietuvos žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premiją (2007). Buvo Lietuvos žurnalistų draugijos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos narys, Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertas.

Atsiminimai, straipsniai įtraukti į leidinius: „Gyvensime tėvų žemėje“ (2004), „Vidurnaktį nežuvę“ (2005), „Žurnalisto žinynas“ (1996) ir kt. Sudarė knygą „Vidurnaktį nežuvę“ (2005; su V. Miliausku).

2017 m. išleido tikrais faktais paremtą romaną „Vidurnakčio apasionata“, o 2019 m. pasirodė apsakymų knyga „Ką ošia tėviškės liepos“.

1950 m. suimtas, Maskvos Ypatingojo teismo nuteistas 10 m. kalėti už antisovietinių nuotaikų skleidimą ir ryšininko pagalbą Lietuvos partizanams. Kalėjo Altajaus, Omsko, Kazachstano lageriuose. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Sovietiniam rėžimui silpnėjant, 1989 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete.

Dirbo Lietuvos {valstybiniame akademiniame) nacionaliniame dramos teatras direktoriaus pavaduotoju. Su žymiausiais Lietuvos aktoriais, nusifilmavęs dešimtyse Lietuvos kino studijos ir Lietuvos televizijos vaidybiniuose filmuose ir serialuose, režisuotuose V. Žalakevičiaus, A. Žebriūno ir kt.

Atgimimo metu vadovavo kultūros ir teatro susivienijimui „Sietynas“, rengė tuomet svarbių Lietuvai knygų leidybą: B. Brazdžionio „Poezijos pilnaties“, Lietuvos albumą, V. Biržiškos sudarytą 3 tomų leidinį „Aleksandrynas“ ir t. t. Dalyvavo Tremtinių ir politinių kalinių grįžimo fondo veikloje ir ekspedicijose po tremčių ir lagerių vietas. Organizavo paminklų statybą žuvusiems patriotams ir tremtinių grįžimimui į Tėvynę. Dirbo žurnalistu spaudoje ir televizijoje, rengė tremtiniams skirto ciklo „Sugrįžimai“ laidas, susidomėjęs tautiečių gyvenimu išeivijoje, keliavo po Ameriką, dalyvavo susitikimuose, filmavo, kūrė televizijos laidas.

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose.

Laidojamas sausio 16 d. Kairėnų kapinėse.

Lietuvos žurnalistų draugija reiškia nuoširdžią užuojautą A. Seikalio šeimai ir artimiesiems.