N. Laurinkienė priima gėles iš sveikintojų./M. Šaknienės nuotr.

Vasario 2 dieną Filharmonijos mažojoje salėje įvyko J. Basanavičiaus premijos teikimo iškilmės. Šiemet ši premija, jau tapusi nacionaline, buvo paskirta ir iškilmingai įteikta mokslininkai Nijolei Laurinkienei už jos ilgametį darbą, baltų mitologijos tyrinėjimus, už išleistas tų tyrimų pagrindu parengtas knygas, kurių naujausia –„Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“, ką tik išleista ir  pristatyta M. Mažvydo bibliotekoje.

Į iškilmes atvyko ne tik mokslininkės šeimos nariai, kiti artimieji, kviestiniai svečiai,  bendradarbiai iš Lietuvių kalbos ir tautosakos instituto, bet ir aukščiausi Lietuvos valstybės vadovai  – Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona Diana, Lietuvos kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, Lietuvos Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis bei kiti. Renginį sumaniai moderavo LRT televizijos žvaigždė, ilgametė laidos „Duokim garo“ vedėja Loreta Sungailienė. Koncertavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“.

Prezidentas, įteikdamas laureatei premiją, kalbėjo: „Prasminga, kad ši premija pavadinta tautos patriarcho vardu. Man didelė garbė, kad aš savo labai svarbią dieną – prezidento inauguracijos dieną – turėjau galimybę jam nusilenkti– (J. Basanavičiaus skulptūrai priešais Filharmoniją –aut. p.). Savo darbu ponia Nijolė Laurinkienė ne tik pasakoja mūsų tautos mitinę pasaulėjautą, bet ir įtraukia ją į tarptautinę erdvę. Sveikinu su premija ir linkiu gražios šventės!“.

Laureatės pristatymo žodį – laudatio – tarė Lietuvių kalbos ir tautosakos instituto direktorė Aušra Linartienė. Ji sakė: „Laurinkienės tyrimų laukas platus. Ji analizuoja lietuvių tautosaką ir ne tik. Jos darbai keliauja ne tik per Lietuvos, bet ir per pasaulio skaitytojus. Labai svarbu, kad ji ir mokslininkė, ir kultūrininkė, švietėja. Ji tęsia J. Basanavičiaus pradėtus darbus, J. Greimo, N. Vėliaus ir kitų.“. Tardama padėkos žodį N. Laurinkienė kalbėjo: „J. Basanavičius buvo kaip tik tas žmogus, kuris orientavo savo veiklą į tautą, tautos kultūrą. Tautosaką, mitologiją tyrinėjo, tapusią tautos dvasinės kultūros paveldu. Tai tam tikras mąstymas, vertybių sistema, tam tikras matymas, kuris  ir diktuoja mūsų sprendimus, pasirinkimus.  Baltų mitologija glaudžiai susijusi su religija ir pasaulėjauta. Laikas ir erdvė diferencijuojama pagal šį principą. Tai nesenstantys dalykai.Dėlto mums savo mitologiją reikia pažinti. Mūsų sutartinės tai tarsi mantros. Net jas skaitant jos veikia harmonizuojančiai. Baltų mitologija labai svarbi ir tarptautiniu mastu, indoeuropeistikai. Jos tyrimus reikia tęsti. Ši premija mane įpareigoja šį darbą tęsti. Dėkoju visiems atvykusiems – prezidentui su ponia, Institutui, bendradarbiams už pristatymą šiai premijai. Lietuvos kultūros ministerijai, ministrui, kad jis įvertino J. Basanavičiaus idėjas, Etnologijos tarybai, savo šeimai, tėvams, kurie, jeigu būtų gyvi, tikrai džiaugtųsi. Mūsų namuose kabojo metalinis J. Basanavičiaus bareljefas.Dabar gaunu dar vieną. Žemai jam lenkiuosi (J. Basanavičiui – aut. past.).“

Laureatę sveikindamas kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas sakė: „Man ši premija įprasmina Vasario 16 – osios šventę  ir artėjantį Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 30-metį. Mitas atnaujina pasaulį. J. Basanavičiaus darbuose mitologijos klodas gilus.Jei ne jis, kažin kur būtų galėjusi pasukti Lietuvos nepriklausomybė.“.

Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis kalbėjo: „L. Klimkos, V. Vaitkevičiaus dėka man teko prisiliesti prie J. Basanavičiaus premijos. Manau, kad Nijolės Laurinkienės pastangos, tai tos pastangos, kuriomis reikia didžiuotis. Nebeturime mokyklose etnologijos, neberuošiame etnologų ir tai atsilieps mūsų ateičiai, sakau tai prezidentui girdint…“

Pasibaigus oficialioms kalboms renginio vedėja Loreta Sungailienė pakvietė: „Paklausykim įspūdingų, gražių „Ratilio“ atliekamų mitologinių dainų. Skambės sutartinės.“ Ir jos skambėjo –   šventę pratęsė „Ratilio“, kuris mini savo įsikūrimo 50 – metį. Jis atliko keletą mitologinių dainų iš VU 450metų jubiliejui parengtos programos. Skambėjo „Mėnuo saulužę vedė“ bei kitos lietuvių liaudies dainos.

Pasibaigus programai prie laureatės išsirikiavo sveikintojų eilė. Nijolė Laurinkienė skęste paskendo gėlėse. 

Teksto ir nuotraukų autorė – Marija Šaknienė