Mieli kolegos, kitais metais sukaks penkeri metai, kai mus paliko šviesios atminties poetė, vertėja, publicistė, buvusi Lietuvos žurnalistų draugijos narė ir vadovė, tremtinė Marytė Kontrimaitė. Būtų gražu šią progą paminėti išleidžiant jos pačios sumanytą ir pradėtą rengti knygą „Kalbėti aukštyn“.
 
Būsimoje knygoje dar niekur neskelbti Marytės eilėraščiai, laiškai, atsiminimai. Poetės šeima vyras Ruslanas ir dukros Vega  bei Justina visus metus po jos mirties deda maksimalias pastangas, kad ši knyga pasiektų jos laukiantį skaitytoją, bet neįstengia surinkti reikiamos pinigų sumos.
 
Kviečiame visus galinčius ir norinčius paremti šios knygos išleidimą pervedant aukojamą sumą į LŽD atsiskaitomąją sąskaitą, kurios numeris: LT 967044060006852099, nurodant paskirtį – M. Kontrimaitės knygai. Sąskaita yra AB SEB, banko kodas 70440, įmonės kodas 190767710.
 
Mielieji, viliamės jūsų kilniaširdiškumo ir supratingumo, kviečiame broliškai suremti pečius ir tinkamai paminėti amžinatvėn išėjusios mūsų kolegės penktąsias mirties metines padovanojant skaitytojams jos knygą „Kalbėti aukštyn“. Ji tikrai to verta! Telieka šviesus jos atminimas.
 
Pagarbiai ir su viltimi LŽD Vilniaus skyrius