Archyvas kategorijai Knygų lentyna

Antano Seikalio knygos ,,Vidurnakčio apasionata“ sutiktuvės

Drąsus žvilgsnis į sovietmetį

Zofija SASNAUSKAITĖ

Džiugu, kad būna laimingų atsitiktinumų. Man vienas tokių – pažintis su žurnalistu ir rašytoju Vytautu Leščinsku bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ 2002 metais, kai jis dirbo laikraščio „Geležinkelininkas“ redakcijoje, o iki tol ne vienus metus buvo šio leidinio vyriausiasis redaktorius – ne valdininkas, o talentingas žurnalistas. Iki šiol atsimenu Vytauto straipsnį apie atnaujintą Kybartų geležinkelio stotį, parašytą taip gyvai ir meniškai, kad vaizdo nenustelbė nė įvairūs bendrovėje įteisinti techniniai terminai.

Read more on Drąsus žvilgsnis į sovietmetį…

Žurnalas apie praeitį, bet turintis ateitį

Gediminas SONGAILA

Tik ką baigtas spausdinti naujas istorijos ir kultūros žurnalas „GENEALOGIJA IR HERALDIKA“. Jo leidėjai – veiklos dešimtmetį pažyminti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija (LGHD). Vyriausiasis redaktorius – rašytojas ir žurnalistas Leonas Peleckis-Kaktavičius.

Read more on Žurnalas apie praeitį, bet turintis ateitį…

„Laikinoji sostinė 10/160“ – kvietimas susipažinti ir iš naujo įsimylėti

Šių metų gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 17 val. Istorinėje Prezidentūroje Kaune vyks naujo leidinio „Laikinoji sostinė 10/160“ sutiktuvės. Miestiečių ir miesto svečių teismui atiduodamas Istorinės Prezidentūros sodelyje 2007–2016 metais rengtų fotografijos parodų katalogas, kuriame lietuvių ir anglų kalba pasakojama 10 laikinosios sostinės istorijų ir pateikiama 160 unikalių iliustracijų. Renginyje dalyvaus leidinio sudarytojai, projekto partneriai ir publikuojamų nuotraukų saugotojai/savininkai. Savo įžvalgomis dalinsis istorikas, VDU prof. Jonas Vaičenonis ir Kauno istoriniu paveldu besidomintis, vienas iš „Ekskurso“ iniciatorių Žilvinas Rinkšelis. Leidinį, kurio tiražas 700 egz., bus galima įsigyti Istorinėje Prezidentūroje ir kituose Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padaliniuose. Renginio svečių laukia staigmena – galimybė laimėti naująjį leidinį!

Read more on „Laikinoji sostinė 10/160“ – kvietimas susipažinti ir iš naujo įsimylėti…

Kūrybos vaisius sunokino įkvėpimas ir darbštumas

Saulutės monografijos viršelis

Saulutės monografijos viršelis

Lietuvos žurnalistų (LŽD) ir Tėvynės pažinimo (TPD) draugijų nariai savo renginiuose dažnai regi gerumu ir pagarba žmogui spinduliuojančias Saulutės Genovaitės Markauskaitės akis. Tokia ir jos širdis: jautri, atidi, visiems gera linkinti. Į tautotyros savanorių bendriją ji pasuko 2004-aisiais, kai Kauno žurnalistų namuose buvo švenčiama „Gimtinės“ laikraščio 15 metų sukaktis. Pradžioje mėnraštyje skelbė savo lyrikos posmų. Ilgainiui ėmė siųsti pasakojimų apie sutiktus tėvynainių šviesuolius, jos atmintin įstrigusius senolių papročius, dvasingumu gaivias tradicijas ir paminklus. Nuoširdžiai dalijosi savo poetinės kūrybos vaisiais, kurie metai po metų sugulė į bene šešetą atskirų rinkinių.

Read more on Kūrybos vaisius sunokino įkvėpimas ir darbštumas…

Išleista Vytauto Valentino Česnulio knyga „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“

cesnulis_maliukeviciusJau daugiau kaip du dešimtmečius „Vorutos“ fondas leidžia knygas, atvirukus, o nuo 2007 m. ir kalendorius, skirtus Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai. Prieš vienuolika metų buvo išleista knyga „Monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas“ (Trakai: Voruta, 2005, 144 p.) čia nuo 1966 m. kunigavusio monsinjoro 80-ojo jubiliejaus proga. Įdomi lietuvių ir lenkų kalbomis išleista knygelė „Trakų Dievo Motinos stebuklai“ (Trakai: Voruta, 2013, 112 p.), kurioje pateikiami Trakų Dievo Motinos stebuklų aprašymai, parengti kun. Simono Mankevičiaus (Szymon Mankiewicz) ir pirmąkart išspausdinti 1645 m. Tėvų bazilijonų spaustuvėje, Vilniuje, lenkų kalba. Be stebuklų aprašymų, čia pateikiama trumpa Trakų bažnyčios istorija ir giesmės, skirtos lankantiesiems stebuklingąjį Trakų Dievo Motinos paveikslą. Knyga iliustruota Trakų Dievo Motinos paveikslo sekiniais iš kitų Lietuvos bažnyčių (Rozalimo, Nemenčinės, Želvos, Giedraičių, Semeliškių, Jūžintų, Varnių, Senųjų Trakų) ir Latvijos – Rygos, Agluonos, Trakų bažnyčios interjero detalių – angelų, šventųjų, altoriaus fragmentų – nuotraukomis. Šiemet 50 egzempliorių tiražu išleista dar viena Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms skirta knyga „Solennitas coronationis Beatissimae Virginis Mariae in antiquissima sua ad praepositalem palatino Trocensis civitatis Basilicam, à temporibus Alexandri Vitoldi Magni Litvaniae Ducis, gratiis et miraculis clara Icone…“ (liet. Švenčiausiosios Mergelės Marijos, pavaizduotos didžiai sename atvaizde, garsėjančiame malonėmis bei stebuklais nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Vytauto laikų Trakų miesto vaivadai priklausančioje Bazilikoje, vainikavimo iškilmė…; Trakai: Voruta, 2016, 36 p.). Tai unikalus leidinys lotynų kalba, kuriame pateikiamos 1719 m. Jėzaus draugijos universiteto spaustuvėje išspausdinto Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo Popiežiaus Klemenso XI karūnomis 1718 m. rugsėjo 4 d. aprašymo faksimilės. Ši knyga buvo įteikta Trakų bažnyčią aplankiusiam Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Pjetrui Parolinui (Pietro Parolin).

Read more on Išleista Vytauto Valentino Česnulio knyga „Kanauninkas Klemensas Maliukevičius“…

„Voruta“ išleido pirmą Mažosios Lietuvos vietovių istorijos knygą

Pagėgių sav. garbės pilietis doc. dr. Martynas Purvinas su žmona Marija būdami Pagėgiuose visada apsilanko savivaldybėje. 2016 m. gegužę Pagėgių savivaldybė skyrė automobilį, kuriuo doc. dr. M. Purvinas galėjo apvažiuoti gyvenvietes, apie kurias bus rašoma antrojoje „Mažosios Lietuvos panemunių ir pamarių“ knygoje. Nuotraukoje (iš kairės): meras Virginijus Komskis, Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė, doc. dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, administracijos direktorė Dainora Butvydienė, nevyriausybinių organizacijų koordinatorius Edmundas Incius ir mero patarėja Milda Jašinskaitė-Jasevičienė.

Pagėgių sav. garbės pilietis doc. dr. Martynas Purvinas su žmona Marija būdami Pagėgiuose visada apsilanko savivaldybėje. 2016 m. gegužę Pagėgių savivaldybė skyrė automobilį, kuriuo doc. dr. M. Purvinas galėjo apvažiuoti gyvenvietes, apie kurias bus rašoma antrojoje „Mažosios Lietuvos panemunių ir pamarių“ knygoje. Nuotraukoje (iš kairės): meras Virginijus Komskis, Rambyno regioninio parko direktorė Diana Milašauskienė, doc. dr. Martynas Purvinas, Marija Purvinienė, administracijos direktorė Dainora Butvydienė, nevyriausybinių organizacijų koordinatorius Edmundas Incius ir mero patarėja Milda Jašinskaitė-Jasevičienė.

Read more on „Voruta“ išleido pirmą Mažosios Lietuvos vietovių istorijos knygą…

Kovo 16-ąjai – Knygnešio dienai – artėjant

Aurelijus NoruseviciusVisada labai smagu, kai visiems bičiuliams, kultūros istorikams, etnologams, galų gale – visiems Lietuvos istoriją žinantiems ir ją propaguojantiems žmonėms gali pranešti malonią ir ilgai lauktą naujieną. Karštos ir tikros žinios, kad leidyklai „Kalendorius“ nenuilstantys kultūros klodų tyrinėtojai darbštuoliai Benjaminas KALUŠKEVIČIUS ir Kazys MISIUS įteikė leidinio „KNYGNEŠYS 4“ rankraštį.

Read more on Kovo 16-ąjai – Knygnešio dienai – artėjant…

Neturėjau tėviškės

stepukonienes

Regina JASUKAITIENĖ

Neturėjau tėviškės. Šitą savotišką našlaitystę jaučiau visą gyvenimą. O ypač suskausdavo, atsigręžus į vaikystę.  Gimiau tremtinių šeimoje , Intoje, grįžus į Lietuvą buvome blaškomi iš vienos vietos į kitą, lyg kokie perėjūnai. Daugeliui sėslių žmonių taip ir atrodėme. Ilgą laiką tėvo, buvusio politinio kalinio, nenorėjo registruoti…Bastėmės. Vos spėdavome įsikurti, vėl reikėdavo ryšius rištis.  Sovietų okupantai atėmė iš manęs tėviškę…Ne fizine, greičiau dvasine prasme. Prisimenu, kaip savo suolo draugei Audronei pavydėjau dar prosenelių įsigyventos  sodybos: didžiulio seno sodo, trobos dviem galais, kūdros, apsodintos jovarais, apynyno…(O tvartuose buvo laikomi kolūkio arkliai, o daržinėje- pašaras arkliams- bet šito „reiškinio“ aš dar nesupratau). Ši  graži sodyba man išliko kaip senosios Lietuvos idilė…Ir begalinis ilgesys, sumišęs su vaikišku pavydu.

Read more on Neturėjau tėviškės…

Paskui žvaigždes, kurios iš aukštybių kelią rodė

rackausko_knyga

Tokiu iškalbingu pavadinimu Kaišiadorių r. savivaldybės Viešojoje bibliotekoje nuo 2015 m. spalio mėnesio veikia Stasės Ladienės sudaryta virtuali paroda. Ji skirta kraštiečiui kultūros istorikui, žurnalistui, leidėjui, visuomenės veikėjui dr. Kaziui Račkauskui.

Read more on Paskui žvaigždes, kurios iš aukštybių kelią rodė…