Raimundo Kaminsko nuotr.

2018 m. birželio 21 Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko „Draugo“ fondo (JAV) išleistos Juozo Skiriaus knygos „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“ pristatymas.

Raimundo Kaminsko nuotr.

Pristatyme dalyvavo „Draugo“ fondo pirmininkė, leidinio iniciatorė ir leidybos vadovė Marija Remienė (JAV), knygos autorius prof. Juozas Skirius, dr. Ramūnas Kondratas, LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas.

Raimundo Kaminsko nuotr.

Renginio vedėja – muziejaus direktorė, poetė, Aldona Ruseckaitė.

Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinis biuras