Lietuvos Taryba, 1918 m. vasario 16 d. pasirašiusi Nutarimą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo./A. Jurašaitytės nuotr. (iš Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo).

Mieli kolegos žurnalistai,

sveikiname Jus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 

Telydi mūsų darbus sąžinė, tiesa ir meilė tėvynei Lietuvai.

Gražios šventės!