Ekskursija.

2024 m. kovo 16 dieną (šeštadienį), Kaune vyks LŽD ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas.

LŽD visuotinis rinkiminis suvažiavimas vyks kovo 16 d. (šeštadienį) 10-12. val. Kauno senamiestyje, Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje (M. Valančiaus g. 6).
 
PROGRAMA:
 
10-10.30 val. valdyba ir pirmininkas pateikia ataskaitas. Po to pasisako revizijos komisija. Naujų narių priėmimas.
10.30-11 val. vyksta naujos valdybos rinkimas, balsavimas. (Taip pat renkama Etikos komisija, Revizijos komisija, Kazio Lozoraičio vardo stipendijos komisija).
11-11.15 balsų skaičiavimas, valdybos paskelbimas.
11.15-11.45 val. valdyba renka naują pirmininką, pavaduotojus.
11.45-12 val. pasisako naujas LŽD Centro valdybos pirmininkas. 
12-13 val. kiti klausimai, arbata. 

Suvažiavimo metu tradiciškai veiks LŽD narių leidinių paroda. Prašome kolegas atsivežti savo išleistų knygų, laikraščių.

Taip pat nepamirškite iki suvažiavimo sumokėti nario mokestį (jį bus galima sumokėti ir vietoje).

Lauksime atvykstant!

Vieta bus patikslinta.