Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 4 dienos skelbia priėmimą į daugiau nei 40 magistrantūros studijų programų. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo su užsienio partneriais, studijų programų, vykdomų anglų kalba, ir kitų studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių studijų programų.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Prašymų priėmimas į magistrantūros studijas vykdomas internetu   epasirasymas.vdu.lt. Prašymus galima teikti iki birželio 28 d. 24 val. Likus laisvoms vietoms bus skelbiamas papildomas priėmimas nuo liepos 10 d. 

Kviečiama studijuoti Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų industrijų magistro studijų programoje anglų kalba. Profesionalios žurnalistikos poreikis kaip niekuomet svarbus kintant visuomenės informavimo ir medijų industrijų veiklos modeliams. Todėl šioje programoje didelis dėmesys sutelkiamas analitinių studijų ir praktinių įgūdžių lavinimui. Praktinius žurnalistinio darbo įgūdžius studentai gilins modernioje R. Sakadolskio medijų laboratorijoje. Šiais metais Žurnalistikos ir medijų industrijų programai yra skirta 10 valstybės finansuojamų vietų. Pasirinkęs šią studijų programą Tu taip pat:

• Įgysi galimybę studijuoti ES šalių universitetuose pagal Erasmus+ programą;
• Atliksi bent vieno mėnesio trukmės profesinę praktiką pasirinktoje žiniasklaidos organizacijoje;
• Studijuosi kartu su kolegomis iš įvairių užsienio šalių.

VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Birželio 29 dieną vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, tik tiems, kurie kandidatuoja į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose jis numatytas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam fakultetui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Birželio 28 -29 d. vyks diagnostinis anglų kalbos testas tiems, kurie yra baigę kitas aukštąsias mokyklas ir jei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytas būtinas akademinės anglų kalbos kalbos lygis ir stojantysis nepatiekė anglų kalbos liudijančio dokumento. Pildydami prašymą stojantieji turi pažymėti dieną ir laiką, kuriuo metu pageidauja atlikti diagnostinį anglų kalbos testą.

Visą informaciją apie 2018 m. priėmimą į nuolatinės formos magistrantūros studijas rasite čia.