Gegužės 11 d. (šeštadienį) 14 val. Kauno žurnalistų namuose (V. Putvinskio g. 48) vyks Spaudos balius, kurio metu bus įteikta Kazio Lozoraičio vardo stipendija žurnalistikos studentui(ei) ar jų grupei. Kviečiame dalyvauti!

Spaudos balių organizuoja Lietuvos žurnalistų sąjunga, su ja kolegiškus santykius palaikanti Lietuvos žurnalistų draugija renginio metu įteiks naują LŽD apdovanojimą – Kazio Lozoraičio vardo stipendiją žurnalistikos studentams.

2024 m. sausį Lietuvos žurnalistų draugija (LŽD) įsteigė kasmetinę Kazio Lozoraičio vardo stipendiją žurnalistikos srityje studijuojantiems Lietuvos studentams. Ši stipendija įsteigiama su ponios Dainos Lozoraitis – šviesaus atminimo Kazio ir Giovannos Lozoraičių dukros – sutikimu; taip pat – pradedant minėti 2024-uosius, LR Seimo paskelbtus Lozoraičių šeimos metais

Stipendijos tikslas – remti gabius žurnalistikos studentus ir skatinti sąžiningą bei drąsų žurnalistinį darbą, puoselėjantį pagarbą asmens orumui ir laisvų bei atsakingų žmonių visuomenės stiprinimą. 

Stipendijos kandidatai: prašymą gali teikti kiekvienas žurnalistikos srityje Lietuvoje studijuojantis studentas arba siūlyti savo kolegą. 

Lietuvos žurnalistų draugija norintiems gauti vardinę stipendiją kasmet skelbia teminį konkursą. Kandidatai gali dalyvauti ir pasirinkdami kitą temą.

2024-ųjų metų siūloma tema: Lozoraičių šeimos pėdsakai Lietuvos istorijoje ir šiandienoje.