Žurnalistika – nelengva ir pavojinga profesija. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagarbiai nori priminti, kad žurnalistai, kaip ir kiti visuomenės nariai, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, turi galimybę kreiptis pagalbos.

Lietuvoje veikia pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistema ir pagalbos tarnybų tinklas. Šiuo metu šalyje yra 23 akredituotos pagalbos tarnybos, kurios teikia pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims. Nukentėjęs asmuo gali kreiptis į bet kurią pagalbos tarnybą. Pagalba teikiama nemokamai.

Akredituotas pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos tarnybas galima rasti čia.

Informacijos apie pagalbą taip pat galima rasti Teisingumo ministerijos interneto puslapyje.

Emocinės ir psichologinės pagalbos telefonu bei internetu teikiančių tarnybų kontaktus galima rasti čia.

Valstybinės darbo inspekcija (VDI) yra parengusi metodines rekomendacijas psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui. Nuoroda čia.

Ši informacija teikiama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinant Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą ir Žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalinimo užtikrinimo 2023-2025 metų veiksmų plano, patvirtinto kultūros ministro 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu, priemonę „Teikti informaciją žurnalistų ir žiniasklaidos bendruomenei apie sukurtas pagalbos ir paramos galimybes (įskaitant, psichologinės pagalbos) ir valstybinės darbo inspekcijos vykdomas veiklas ( tokias kaip psichologinio smurto darbe prevencija)”.