Archyvas kategorijai Kasdienybės atspindžiai

Marija Šaknienė. Vytis ir Gintaras Karosas arba lietuviškos grimasos

Iš kairės – Gintaras Karosas jaunesnysis, Valdas Adamkus ir Gintaras Karosas vyresnysis iš JAV

Pavasarį, kovo mėnesį, Lietuvos Respublikos Seimo vitražo galerijoje teko matyti tuo metu ten veikusią parodą  „Vytis – Lietuvos ir lietuvių“. Tada pirmą kartą susipažinau, tiesa, neakivaizdžiai, su toje parodoje demonstruotų darbų autoriumi Amerikos lietuviu Gintaru Karosu.Pirmą kartą vienoje vietoje pamačiau tokią  lietuviškos simbolikos gausą.Čia sužinojau, kad dar 1979 – 1985 metais, kai Lietuvoje buvo gilus sovietmetis, Jungtinėse Amerikos Valstijose tenykščio lietuvio Gintaro Karoso kompanija „Baltic Associates“ („Baltic Enterprises“) milžinišku 40 000  tiražu išleido Lietuviško paveldo katalogą – Lithuanian Heritage paantrašte Products and services. Tame kataloge gausybė lietuviškos simbolikos, nuo Vyties, Geležinio vilko, Trispalvės, iki tautinių rūbų, gintarinių bei kitokių papuošalų, velykinių margučių ir jų raštų. Šis anglų kalba išleistas katalogas – tai tikra mini enciklopedija apie Lietuvą ir lietuvius, tikras lobynas kiekvienam, norinčiam pažinti lietuvybę iš arti, patikimo, tikro šaltinio. Šio leidinio, o tikriau,  jo leidėjo Gintaro Karoso dėka Lietuvos vardas plačiai ir garsiai skambėjo Amerikoje ir pasaulyje tuo metu, kai jos  kaip valstybės vardo net nebuvo pasaulio žemėlapiuose. Leidinyje gausybė informacijos apie Lietuvą ir lietuvius, jų tradicinį maistą, papročius, knygas, garsiausius JAV lietuvius – tenisininką Vitą Gerulaitį, boksininką Džeką Šarkį ( Joną Žukauską). Beveik kiekviename katalogo puslapyje stilizuotas Vytis, Gedimino stulpai bei kiti lietuviams brangūs simboliai. Paroda, veikusi Seime kovo 3 – 31 dienomis paliko neišdildomą įspūdį.

Read more on Marija Šaknienė. Vytis ir Gintaras Karosas arba lietuviškos grimasos…

Apsilankėme Signatarų namuose

M.Šaknienės nuotr.

Vasario pirmos dienos rytą Signatarų namuose apsilankė grupė LŽD narių.Visiems magėjo savo akimis pažvelgti į Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuris Vokietijos valdžios sprendimu geranoriškai paskolintas Lietuvai penkeriems metams. Šiuo metu Liudo Mažylio Vokietijos archyve surastas Lietuvos nepriklausomybės aktas eksponuojamas Signatarų namų kambaryje, kuriame 1918 metais jis ir buvo pasirašytas.Čia jis bus eksponuojamas iki šių metų lapkričio mėnesio.Vėliau planuojama jį pervežti į Kauną ir eksponuoti istorinėje prezidentūroje.
Norinčių apžiūrėti Nepriklausomybės akto originalą netrūksta. Tądien, kai Signatarų namuose lankėsi Lietuvos žurnalistų draugijos nariai į muziejaus eksponatus įdėmiai žvalgėsi ir vienos Vilniaus gimnazijos antrokai, lydimi mokytojų, ir pavieniai lankytojai. Ekskursijoje dalyvavo LŽD valdybos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė, Juozas Pugačiauskas, Sofija Sasnauskaitė, Ruslanas Harutiunianas, Albinas Vaičiūnas, Antanas Seikalis bei kiti. Po nuotaikingos ekskursijos prie kavos puodelio aptarti einamieji LŽD reikalai.
Marija Šaknienė

Read more on Apsilankėme Signatarų namuose…

Tūkstantis kauniečių Naujuosius sutiks blaiviai

naujieji kitaip 2016 logo

Skirmantė  JAVAITYTĖ

Be promilių sutikti Naujuosius jau trečius metus Kaune siūloma vakarėlyje „Naujieji kiTaip“. Gruodžio 31-ąją kultūros centre „Tautos namai“ vyksiančiame susibūrime laukiama tūkstantinės minios, kaip ir pernai, kai renginys pritraukė daugiau kaip 1 000 lankytojų iš visos Lietuvos ir net kaimyninių šalių.

Read more on Tūkstantis kauniečių Naujuosius sutiks blaiviai…

Saulutė – Genovaitė Markauskaitė. Lietuvos Nepriklausomybei

Saliuto ugnis.

Žvaigždžių sūkuriai

Suspindėjo aukštai, Prikeldami visus

Už Tėvynę žuvusius.

Krinta į baltą sniegą

Smulkiausi žiburėliai,

Kraujas idėjų užgesusių

Drąsiausių stipriausių.

Tėvyne mūsų,

Brangi Lietuvėle,

Kas suteikė Tau laisvę,

Kas trapią užaugino gėlelę?

Read more on Saulutė – Genovaitė Markauskaitė. Lietuvos Nepriklausomybei…

Darbštumo pavyzdys

Liepos 27 – osios pavakare į Vilniaus karininkų ramovę skubėjo LŽD Vilniaus skyriaus nariai, norėdami pasveikinti savo kolegą Albiną Vaičiūną, liepos 15 – ąją šventusį gražų 80 – ąjį gimtadienį.

Gimė A. Vaičiūnas 1933 metų liepos 15 – ąją Gegužių kaime, Šakių rajone.Albino tėvai Marija Dedutytė ir Juozas Vaičiūnas susituokė 1933 metais ir įsikūrė tėviškėje, Gegužių kaime, kur turėjo 4,5 ha žemės. Be to tėvas buvo ir puikus meistras ne tik žemdirbys. Albinas iš tėvelių paveldėjo jų darbštumą ir atsakingumą.

Read more on Darbštumo pavyzdys…

Jauni rimtosios žurnalistikos veidai

Laimučio Brunzos nuotr.: Vytauto Didžiojo universiteto diplomantų pagerbimo šventė. Sėdi – Jurgita Valentaitė, Gediminas Grėsius, Skirmantė Javaitytė. Stovi – Vaiva Štrimaitienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aurelijus Noruševičius, Arnoldas Aleksandravičius, Nida Pakėnienė, Alfas Pakėnas

Laimučio Brunzos nuotr.:
Vytauto Didžiojo universiteto diplomantų pagerbimo šventė. Sėdi – Jurgita Valentaitė, Gediminas Grėsius, Skirmantė Javaitytė. Stovi – Vaiva Štrimaitienė, Gražina Viktorija Petrošienė, Aurelijus Noruševičius, Arnoldas Aleksandravičius, Nida Pakėnienė, Alfas Pakėnas

Read more on Jauni rimtosios žurnalistikos veidai…

Musulmoniška Lukiškių aikštės vizija

Arnoldas Aleksandravičius

Islamas griežtai draudžia dailės kūriniuose vaizduoti  ne tik pranašą Mahometą, bet ir apskritai  visus Dievo (Alacho) kūrinius – žmones ir gyvūnus. Tiems,  kurie bandė ar mėgina paragauti uždrausto  vaisiaus – piešti, tapyti,  iš akmens nukalti net ir  pagal griežtas musulmoniškas madas apsirengusias moteris bei vyrus,   gresia mirties bausmė. Arba dideli prekybos su islamo šalimis nuostoliai (2006 m. Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos šalys neįsileido danų sūrių ir norvegiškų šaldytų menkių, nes  danų dailininkai  savo karikatūrų serijos pagrindiniu veikėju  pasirinko  pranašą Mahometą).

Read more on Musulmoniška Lukiškių aikštės vizija…

Kolegai Albinui Vaičiūnui – 80

Sveikiname kolegą Albiną Vaičiūną, liepos 15 dieną atšventusį 80 metų jubiliejų.

Albinas Vaičiūnas

Albinas Vaičiūnas

Albinas Vaičiūnas –  tremtinys, kultūros istorikas, literatūros kritikas, kraštotyrininkas, su plunksna nesiskiriantis jau 60 metų. Jo pirmieji rašiniai pasirodė pogrindiniame laikraštyje “Laisvės keliu“ 1951 metais, už ką autorius buvo pasiųstas į lagerius 25 – eriems metams. Tremtis tik sustiprino ryžtą skleisti tiesos ir laisvės žodį. Grįžęs iš Vorkutos A. Vaičiūnas tęsė bendradarbiavimą periodinėje spaudoje, radijuje, televizijoje. Jo straipsniai spausdinti 31 laikraštyje ( “Lietuvos pionieriuje”, “Vakarinėse naujienose”, “Apžvalgoje”, “Lietuvos aide”, “Mokslo Lietuva” ir kt.) ir 22 žurnaluose (“Suvalkijoje”, “Knygnešyje”, “Naujose knygose”, “Kultūros baruose” ir kt.), per 20 metų buvo nuolatinis radijo laidos “Respublika šiandien“ dalyvis.  Dar ir dabar tebėra leidinių “Suvalkija” ir “Varpas” redakcinių kolegijų narys, rašo straipsnius į kultūrinę spaudą.

Read more on Kolegai Albinui Vaičiūnui – 80…

Gegužinės akcentai

Smagi Lietuvos žurnalistų draugijos gegužinė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, gegužės 11-ąją smagiai ir prasidėjo. Kaip buvo sutarta, gegužinės dalyvių „centrinis“ susitikimas vyko Rokuose (Kauno rajonas), iš kur visi dailia automobilių vorele turėjo riedėti į Ražiškių kaime esančią draugijos Centro valdybos pirmininkės Gražinos Viktorijos Petrošienės sodybą.

Read more on Gegužinės akcentai…

Pasakos pakylėtas festivalis ir atsakomybė vaiko kūrybai

Baigiasi VI tradicinis mažųjų rašytojų festivalis „Lietuvos vaikai kuria pasakas“, ištisus metus kvietęs ir raginęs jaunesniųjų klasių mokinukus pažinti kūrybinių ieškojimų džiaugsmą. Gegužės 3 d., penktadienį, Kauno valstybiniame lėlių teatre bus paskelbti gražiausių pasakų autoriai, pristatyta naujausia jų kūrybos rinktinė „Lietuvos vaikų pasakos“. Laukiami visi mokiniai, dalyvavę pasakų kūrimo konkurse, taip pat mokytojai ir tėvai, padėję mažiesiems kurti. Renginyje susirinkusiuosius sveikins miesto vadovai, žymūs literatūros ir meno veikėjai. Lėlių teatras jaunajai publikai parodys legendinę pasaką „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Renginio pradžia – 11 val.

Read more on Pasakos pakylėtas festivalis ir atsakomybė vaiko kūrybai…