Archyvas kategorijai Aktualijos

Koronaviruso tema svarbu skelbti tikslią informaciją ir nurodyti šaltinius

Šiomis dienomis žiniasklaidoje dominuoja informacija koronaviruso tema. Tačiau viešojoje erdvėje apie viruso sukeliamą ligą atsirado daug nemažai nepatikrintų ir nepagrįstų faktų, pseudomokslinių teorijų ar paprasčiausių gandų. Tai baugina visuomenę, kelia nerimą ir jokiu būdu neprisideda prie gyventojų racionalios elgsenos sudėtingesnės, bet anaiptol ne krizinės situacijos atveju.

Read more on Koronaviruso tema svarbu skelbti tikslią informaciją ir nurodyti šaltinius…

Naujos technologijos – naujos problemos

Algimanto Snarskio piešinys

Daug dabar kalbama apie naujas technologijas: pramonės skaitmenizaciją , robotizaciją, dirbtinį intelektą ir kt. Šiose srityse daugiausia pageidaujama dirbančiųjų ir ,atrodytų , šiems darbuotojams visi keliai atviri į socialinę gerovę. Tačiau mokslininkų tyrimai rodo pakankamai sudėtingą situaciją ir šioje srityje, jau nekalbant apie pagrindinį didžiosios visuomenės rūpestį – gresiančią bedarbystę ir dar didesnį visuomenių socialinius skirtumus.  Turima galvoje ne tik Lietuvoje, bet visoje globalioje erdvėje. O taip greit vystomos technologijos pageidaujamos visur. Ir kuo didesnis žingsnis žengtas bet kurioje šalyje, bet kurioje srityje, tuo ta šalis laikoma modernesne. Bet tuo pačiu didėja visuomenės socialinė poliarizacija.

Read more on Naujos technologijos – naujos problemos…

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Signatarų namuose

Gegužės 7 dieną Vilniuje, Signatarų namuose tradiciškai buvo surengti Spaudos pusryčiai , skirti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Lygia greta šio renginio metu Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija paskelbė kasmetinės Kalbos premijos, kuri skiriama už lietuvių kultūros plėtrą, rūpinimąsi lituanistiniu paveldu ir jo sklaida tiek Lietuvoje , tiek užsienyje. laureatą. Šiais metais ši premija skirta Punsko lietuvių Kovo 11-osios licėjui.
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė pabrėžė, kad šio licėjaus mokytojų ir moksleivių darbas yra įkvepiantis pavyzdys, todėl džiugu, kad ši premija bus įteikta punskiečiams minint Pasaulio lietuvių metus.

Read more on Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena Signatarų namuose…

Bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija

Donatas Malinauskas

Kovo 9 d., šeštadienį, Signatarų namuose (Pilies g. 26, Vilnius) bus įteiktaVasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija, renginys prasidės 11.00 val.

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija skiriama kultūrininkui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, lietuvybės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės. Šios premijos steigėjai – signataro vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga, giminaitis Viktoras Jencius-Butautas su žmona Žiedūna.

Read more on Bus įteikta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija…

Lietuvos paštui – 100

1918 metų lapkričio 16 dieną LR finansų, prekybos ir pramonės ministras Martynas Yčas pasirašė potvarkį, kuriuo buvo įkuriama Lietuvos pašto valdyba. Tuo ir pradėta oficiali Lietuvos pašto istorija. Pirmieji pašto ženklai, vadinamieji „baltukai“, buvo atspausdinti 1918 metų naktį iš gruodžio 25 – osios  į 26-ąją ir pasirodę apyvartoje  paskelbė pasauliui apie naujos valstybės egzistavimą.  1922 m sausio 1 d. Lietuvos paštas buvo priimtas į Pasaulinę pašto sąjungą ir sėkmingai tęsė savo veiklą. Kaune, 1931 metais iškilo dailus modernistinis  Felikso Vizbaro suprojektuotas pašto pastatas, savo architektūriniu sprendimu papuošęs Laikinosios  sostinės Naujamiestį. Deja, antrojo pasaulinio karo metais buvo sunaikinti visi Lietuvos ryšiai, nebeliko pašto transporto, nebuvo ir susisiekimo geležinkeliais. Visa Šalies ryšių veikla buvo priklausoma nuo Maskvos. Ir tik 1990 – ųjų rudenį ant voko ar siuntos pirmąkart nepriklausomoje Lietuvoje jau klijavome Lietuvišką pašto ženklą iš serijos „Angelas“.

Read more on Lietuvos paštui – 100…

Lietuva prisijungia prie tarptautinės žodžio ir išraiškos laisvės iniciatyvos

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Paryžiuje kartu su pasaulio valstybių lyderiais prisijungė prie tarptautinės organizacijos „Žurnalistai be sienų“ iniciatyvos, raginančios pasaulinėje komunikacijos ir informacijos erdvėje užtikrinti žodžio laisvę, nuomonių įvairovę, informacijos vientisumą.

Read more on Lietuva prisijungia prie tarptautinės žodžio ir išraiškos laisvės iniciatyvos…

Žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų kreipimasis į Seimo narius dėl LRT

Žurnalistų ir viešosios informacijų rengėjų organizacijos spalio 25 dieną Seimo nariams išplatino kreipimąsi dėl LRT:

Gerbiami Seimo nariai,

Šiandien, Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatytas Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos išvados“ projekto Nr. XIIIP-2656 svarstymas (priėmimas). Viešojoje erdvėje nuskambėję teiginiai, kad nei Seimas, nei Komitetai negali svarstyti Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados, jos formuluočių ar atskirų punktų, tvirtinimai, kad balsuoti galima tik už visą pataisų paketą yra teisiškai nepagrįsti ir neteisingi. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarime (2004 m. Byla Nr. 43/03-46/03) akcentavo, kad Seimas gali nuspręsti pritarti ar nepritarti Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadai, arba pritarti jai iš dalies (su išlygomis), Seimas gali konstatuoti, kad jo sudaryta Seimo laikinoji tyrimo komisija atliko jai suformuluotus uždavinius ar jų neatliko, arba juos atliko iš dalies ir t.t., PABRĖŽTINA, KAD SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS IŠVADA SEIMO NESAISTO.

Read more on Žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų kreipimasis į Seimo narius dėl LRT…

Trispalvės iškėlimo 30-mečio paminėjimas

 

Spalio 9 dieną Kaune Lietuvos sporto muziejuje vyko Lietuvos Trispalvės iškėlimo  (1988  spalio 9 d.)  virš  Vytauto Didžiojo karo muziejaus bokšto   30-mečio paminėjimas, kuri organizavo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba. Minėjimo dalyviai dalinosi savo prisiminimais apie Lietuvos laisvės kovotojus,  Trispalvės svarbą ir Lietuvos Sąjūdžio veiklą prieš 30 metų. 

Read more on Trispalvės iškėlimo 30-mečio paminėjimas…

Popiežius Pranciškus Lietuvoje

Šeštadienį į Lietuvą  atvyko popiežius Pranciškus. Šiais Lietuvai ypatingai svarbiais šalies valstybingumo šimtmečio ir popiežiaus Jono Pauliaus antrojo atvykimo į Lietuvą 25-mečio metais šis šventojo tėvo vizitas tarsi ypatinga dovana. Šį rytą Vilniaus aerouoste popiežių pasitiko ne tik Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, bet ir katalikiškų mokyklų mokiniai su mokytojais. Iš aerouosto popiežius atvyko į prezidentūrą, kur po oficialaus susitikimo su prezidente bei apsikeitimo dovanomis pasakė kalbą Daukanto aikštėje susirinkusiems kviestiniams svečiams bei kitiems jo kantriai laukusiems žmonėms. Iš prezidentūros šventasis tėvas išvyko prie Aušros vartų, kur ne tik meldėsi prie stebuklingojo Dievo motinos paveikslo, bet ir bendravo su daugiavaikėmis bei auginančiomis įsivaikintus ar sergančius vaikus šeimomis.

Read more on Popiežius Pranciškus Lietuvoje…

Seimas įtvirtino papildomas prevencijos priemones Visuomenės informavimo įstatyme

Seimas papildė Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnį, šiame teisės akte įtvirtindamas, kad viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir jų dalyviai, skelbdami žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti, neturi skelbti savižudybės ar bandymo nusižudyti motyvų, priemonių ir būdų, traktuoti savižudybės kaip tinkamo kokios nors problemos sprendimo būdo ar kaip savaime suprantamo, kasdienio fakto, vartoti savižudybes romantizuojančių apibūdinimų, rodyti savižudybės proceso ar bandančio nusižudyti, nusižudžiusio žmogaus. Informacijoje apie savižudybes ar bandymus nusižudyti privalu pranešti apie esamas emocinės ir psichologinės pagalbos galimybes bei pagalbos sau grupes nusižudžiusiųjų artimiesiems.

Read more on Seimas įtvirtino papildomas prevencijos priemones Visuomenės informavimo įstatyme…