G. Mareckaitė 2011 m./ L. Klimkos nuotr.

Rugsėjo 11-ąją netekome buvusios LŽD narės Gražinos Mareckaitės.

Gražina Mareckaitė buvo kultūros kūrėja, jos puoselėtoja, ilgus  metus dirbusi kultūriniuose leidiniuose (Literatūra ir menas“, žurnalo ,,Teatras“ redaktorė). Ji buvo tikra Vilniaus istorijos žinovė ir senųjų vilniečių atminties saugotoja.

Tai liudija jos parašyta knyga ,,Debesų karžygys: Legenda apie Praną Žižmarą“, ,,Šiapus ir anapus Vilniaus vartų“. Didžiulius darbus nuveikė teatro srityje. Ji paskelbė daugybę teatro istorijos, teorijos ir kritikos, literatūros kritikos ir publicistikos straipsnių lietuvių ir užsienio spaudoje.

Jos darbų sąraše monografijos apie teatrą ir jo raidą. Ir pati kūrė pjeses: ,,Sutemų sakmės,“ ,,Berniukas su balandžiu“, ,,Eglės namai“, ,,Cecilijos kelionė“,  ir kt.

Lietuvos kultūros bendruomenė neteko darbščios intelektualės, gebėjusios analizuoti visuomenės, kultūros raidą. Gražinos Mareckaitės darbai nubrėžė gaires kitiems kultūros tyrinėtojams, o jos šviesi asmenybė ilgai liks mūsų širdyse ir atmintyje. 

Lietuvos žurnalistų draugija  nuoširdžiai užjaučia velionės šeimą, artimuosius, jos draugus. 

Gražina Mareckaitė bus pašarvota antradienį, rugsėjo 13 d., Petro ir Povilo bažnyčios laidojimo namuose, 1-oje salėje nuo 9 val. Karstas išnešamas 14.45. Laidotuvės – Rokantiškių kapinėse.

LŽD inf.