Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Mykolo Romerio universitetas kviečia į mokslinę praktinę konferenciją, skirtą Gerosios praktikos vadovui pristatyti: „Valdžios institucijų teisės ir pareigos, vykdant žurnalistų prašymus pateikti turimą informaciją, kurioje esama asmens duomenų: teisės gauti informaciją ir asmens duomenų apsaugos derinimas praktikoje“ 

Laikas: 2022 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. – 13.00 val. Registracija į renginį vykdoma nuo 8.30 val. 

Vieta: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius. 

Šio informacinio mokslinio renginio metu bus pristatytas ES finansuojamo projekto ConCon metu parengtas Gerosios praktikos vadovas, kuriame pirmą kartą pateikiama praktinio pobūdžio informacija apie tai, kaip elgtis valdžios institucijai, gavus žurnalistų (ar kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, pvz., tam tikrų NVO ar piliečių – žurnalistų) užklausas pateikti informaciją, kurioje esama asmens duomenų. 

Renginyje ekspertai, remdamiesi konkrečių praktinių situacijų pavyzdžiais, pristatys, kaip tinkamai atsakyti į įvairaus detalumo žurnalistų užklausas, kaip atlikti balanso testą, kokiais atvejais galima atsisakyti teikti informaciją ar prašyti patikslinti užklausą, o kokiais atvejais teikti informaciją yra privaloma. 

Renginyje taip pat bus pristatyti gerosios praktikos užklausų ir atsakymų pavyzdžiai, sprendimų priėmimą palengvinantis algoritmas, užklausų bei atsakymų šablonų projektai. 

Galiausiai padiskutuosime apie žurnalistų teisės gauti informaciją, kurioje esama asmens duomenų, esamą įgyvendinimo mechanizmą ir galimus jo tobulinimo būdus. 

Ypač kviečiame dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų, organizacijų atstovus, kurie kasdieniniame darbe susiduria su prašymais teikti informaciją žurnalistikos tikslais ar dėl kitų teisėtų interesų tenkinimo, kitus viešojo administravimo subjektų atstovus, taip pat žurnalistus, viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių žmogaus teisių ar antikorupcijos srityje, akademinio pasaulio atstovus bei visus, norinčius pagilinti savo žinias ir išsakyti savo poziciją, pasidalinti nuomone dėl problemų, su kuriomis susiduriama praktinėje veikloje.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

Valdžios institucijų teisės ir pareigos, vykdant žurnalistų prašymus pateikti  

turimą informaciją, kurioje esama asmens duomenų: teisės gauti informaciją ir  asmens duomenų apsaugos derinimas praktikoje 

08.30 – 09.00 Registracija 

09.00 – 09.15 Sveikinimo žodžiai: 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas (-ė) 

Gražina Ramanauskaitė, žurnalistų etikos inspektorė 

09.15 – 09.45 Žurnalistų teisės gauti informaciją iš valdžios institucijų ir asmens duomenų  apsaugos suderinimas: Gerosios praktikos vadovo reikšmė ir balanso testo  

atlikimo algoritmo pritaikymas praktinėms situacijoms 

Prof. dr. Salvija Mulevičienė, Mykolo Romerio universiteto Teisingumo tyrimų laboratorijos vadovė 09.45 – 10.00 DISKUSIJA 

10.00 – 10.30 Kaip nustatyti, ar užklausą valdžios institucijai pateikęs subjektas turi teisę  remtis žiniasklaidos išimtimi?  

Žydra Klevinskaitė, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Teisės skyriaus vadovė  

Aliona Gaidarovič, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir  ekspertizės skyriaus vadovė 

10.30 – 10.45 DISKUSIJA 

10.45 – 11.00 KAVOS PERTRAUKA 

11.00 – 11.30 Žurnalistų teisės gauti informaciją įgyvendinimo mechanizmas ir tiesių gynimo  priemonės 

Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė, Mykolo Romerio universiteto Viešosios teisės instituto profesorė, Lietuvos  administracinių ginčų komisijos pirmininko pavaduotoja 

11.30 – 11.45 DISKUSIJA 

11.45 – 12.15 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos asmens duomenų  apsaugos ir žiniasklaidos laisvės derimo klausimais tendencijos 

Doc. dr. Skirgailė Žalimienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė 

12.15 – 12.30 DISKUSIJA 

12.30 – 13.00 Bendra diskusija prie kavos ir konferencijos uždarymas.

Būtina išankstinė registracija. Registracija vykdoma el. paštu zeit@zeit.lt. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija vyksta iki rugsėjo 26 d. Užsiregistravusiems dalyviams patvirtinimas bus išsiųstas el. paštu. Išreiškusiems pageidavimą asmenims bus išduodamas dalyvavimo pažymėjimas (trukmė: 6 ak. val.). 

 

Organizatorių inf.