Žurnalistų ir viešosios informacijų rengėjų organizacijos spalio 25 dieną Seimo nariams išplatino kreipimąsi dėl LRT:

Gerbiami Seimo nariai,

Šiandien, Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkėje numatytas Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos atlikto parlamentinio tyrimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos išvados“ projekto Nr. XIIIP-2656 svarstymas (priėmimas). Viešojoje erdvėje nuskambėję teiginiai, kad nei Seimas, nei Komitetai negali svarstyti Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvados, jos formuluočių ar atskirų punktų, tvirtinimai, kad balsuoti galima tik už visą pataisų paketą yra teisiškai nepagrįsti ir neteisingi. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarime (2004 m. Byla Nr. 43/03-46/03) akcentavo, kad Seimas gali nuspręsti pritarti ar nepritarti Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadai, arba pritarti jai iš dalies (su išlygomis), Seimas gali konstatuoti, kad jo sudaryta Seimo laikinoji tyrimo komisija atliko jai suformuluotus uždavinius ar jų neatliko, arba juos atliko iš dalies ir t.t., PABRĖŽTINA, KAD SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS IŠVADA SEIMO NESAISTO.

Konstitucinio Teismo doktrina suponuoja tai, kad Konstitucija ir įstatymai reikalauja jog Seimas svarstytų LRT veiklą tyrusios Seimo komisijos išvadas, parodytų savo požiūrį į komisijos atliktą darbą, išnagrinėtų komisijos išvadų turinį. Atsižvelgdami į tai, kviečiame visus Seimo narius diskutuoti, kelti klausimus ir gauti atsakymus iš Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadų rengėjų, kad neliktų jokių abejonių, ar Seimo nutarimas pritarti išvadoms pagal priėmimo tvarką neprieštaraus Konstitucijai.

Nuoširdžiai tikime, kad Lietuvos Respublikos Seimas pripažįsta, jog visuomeninis transliuotojas funkcionuoja kaip šalies demokratinės sistemos dalis, tarnaujanti piliečiams ir visuomenei.

Žinome, kiekvienas Seimo narys, vadovaudamasis Konstitucija, valstybės interesais ir savo sąžine, nevaržomas jokių mandatų, balsuodamas nuspręs, ar nebus nukrypta nuo visuomeninio transliuotojo konstitucinės misijos, ar nebus paneigtas visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas.

Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė                   Gražina Petrošienė

 

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas                 Dainius Radzevičius

 

Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė        Aistė Žilinskienė

 

Regioninių radijo stočių vadovas                                Liudas Ramanauskas