Pagal tradiciją 2015 m. pradžioje bus įteikta mūsų Draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.

Kandidatūras su lydimaisiais dokumentais apie kandidato nuopelnus, taip pat jo žurnalistinio darbo pavyzdžiais premijos vertinimo komisijai reikia pristatyti iki 2013 m. gruodžio 19 d. (įskaitytinai).

Primename, jog kandidatūras premijai gauti gali teikti Draugijos skyriai ir atskiri Draugijos nariai.

Teikimus su lydimaisiais dokumentais prašome įteikti LŽD valdybos pirmininkei Gražinai Viktorijai Petrošienei (el.paštas grazinapetro@gmail.com).

LŽD inf.