virsms

„Skorpioniškas virsmas“ – taip pasivadinusi Kauno rajono kuriančių pedagogų šventė- popietė šįmet paminėjo savo kuklų jubiliejų- 5-ąjį susitikimą. Tokį keistą, o gal poetišką pavadinimą šiam susibūrimui pasiūlė mokytoja Laima Ancutienė- Kupstaitė. Skorpiono žvaigždynas skaisčiausiai įsižiebia lapkritį- tamsiausią, giliausią metų laiką, palankiausią kūrybai- savo laiko ir savo esmės apmąstymui. Tokia buvo šio pavadinimo motyvacija. Ir atrodo, kad ji buvo įžvalgi…

virsmas
Per tuos 5-erius metus dalyviai keitėsi: vieni nutolsta , ateina kiti. Šią vasarą netekome satyriko, epigramų kūrėjo Aleksandro Boso, iškeliavusio Amžinybėn. Daugelis rašančių išsako norą dalyvauti, bet skundžiasi laiko stoka: gyvenimo buitiškoji dalis užgožia esatį, o seminarai, susirinkimai, konferencijos, posėdžiai ir įvairiausių programų „įsisavinimai“ atima iš žmogaus laiką, kurį , kviesdami į „Skorpioniško virsmo“ susibūrimą, įvardinome truputį iššaukiančiai:“Norintiems būti labiau“. Tą pasakymą nusiklausiau viename renginyje; pagyvenusi moteris prisipažino taupanti savą laiką, o tai reiškia, jau turinti drąsos atsirinkti tai, kas jai įdomu, kas žmogų , poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais betariant, „padaugina“, kas tikra ir nevienadieniška.

Pokalbiu- diskusija apie „laiką būti“ ir pradėjome „Skorpioniško virsmo“ susitikimą, įvykusį lapkričio 13-osios popietę Kauno rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos parodų salėje. Šiuo metu joje demonstruojama personalinė fotografo Edmundo Kolevaičio paroda „Pangea“, o tai yra aliuzija į buvusį vientisą žemyną. Parodą pristatė ir į jos atidarymą pakvietė vyriausioji bibliotekininkė Elvyra Matveičikienė. Muzikiniais garsais į popietę susirinkusius palydėjo Garliavos A.Mitkaus pagrindinės mokyklos mokinė Gabrielė Grušelionytė.
Prie apvalaus, stilizuotais klevo lapais papuošto stalo mūsų susėdo dvylika: mokytojos iš Garliavos Jonučių , J.Lukšos, Raudondvario, Babtų gimnazijų, Garliavos A. Mitkaus ir Girininkų pagrindinių mokyklų. Susirinko tie, kurie surado laiko pabūti kartu. Skaitėme ne tik savo,bet ir vieni kitų kūrybą, taip atverdami kitokį žiūros kampą, kitokią pojūčių spalvą…“Eksperimentas“suteikė galimybę pasikalbėti apie skirtingas kūrinio interpretacijas, apie kūrybos prigimtį apskritai ir apie būtinybę surasti laiko sau- savo vidinio gyvenimo auginimui…Nes be šito žmogus tampa tik statistiniu vienetu arba kažkieno kito programos dalimi…Vieni rašo todėl, kad pabėgtų nuo liūdesio, kiti kūryboje aiškinasi savo santykį su pasauliu ir , be abejo, savimi pačiu. Slapyvardžiu pasivadinusi Ilona Kristina Leporda prisipažino rašanti naktimis, tiksliau, užrašo tai, kas jai yra tarsi siunčiama, perduodama, ir pavadino save „laidininke“. Tam tikra prasme, visi, matyt, esame gavę, kad perduotume kitiems…

vrs

„Skorpioniško virsmo“ popietėje dalyvavę poetai Irna Labokė ir Regimantas Žilys pasidalino savo įžvalgomis, buvo įdomu išgirsti jų nuomonę apie pradedančiųjų kūrybą. O tokių ateina kasmet.Džiugu, kad šis kūrybinis susibūrimas ne tik negęsta, priešingai- pastebima kuriančiųjų branda, iš įspūdžių, dienoraštinių nuotrupų išaugama į kūrybą, kurioje leidžiama alsuoti žodžiui, pulsuoti nuoširdžiam, tačiau ne rafinuotai išsakytam jausmui…

Regina Jasukaitienė

Garliavos A.Mitkaus pagrindinės mokyklos mokytoja, viena iš „Skorpioniško virsmo“ organizatorių.

lzdraugija.lt