Gruodžio 2 d. (ketvirtadienį) 10-14 val. nuotoliniu būdu vyks diskusija: „Privatumo ribos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento kontekste“.

Renginyje bus aptariami Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) taikymo praktikoje diskusiniai aspektai: informacijos apie asmenį teikimas viešosios informacijos rengėjams, tokios informacijos rinkimas ir skelbimas, viešo asmens teisės į privatumą ribos, priežiūros institucijų ir teismų kompetenciją ginant galimai pažeistos duomenų subjektų teisės. Renginį moderuos Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Ši diskusija organizuojama Teisėjų tarybos iniciatyva kartu su Visuomenės informavimo etikos asociacija.

Kviečiama stebėti ir klausimus teikti Youtube kanale „Lietuvos teismai“: https://www.youtube.com/watch?v=z6iPGzUL1IU

Renginio programa:

Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus inf.