Lapkričio pabaigoje įvyko svarbus visuomenei renginys: Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas. Daugiausia šios draugijos narių yra susibūrę Vilniaus ir Kauno skyriuose. Renginio metu, pagal reglamentą, buvo pateikta informacija apie draugijos svarbiausius nuveiktus darbus, veiklos sunkumus, geruosius pasiekimus ir ateities planus. 

Akivaizdu, jog sakyti žmonėms tiesą yra sunki, bet svarbi pareiga. Šis darbas reikalauja argumentuotai, suprantamais pavyzdžiais pasakyti tai, kas aktualu valstybei ir jos žmonėms. Tiesos sakymas iš pirmo žvilgsnio yra nesunkiai suvokiamas kaip įprasta kasdienybė, tačiau diskusijos apie tokią tiesą gali taip išsiplėtoti, kad ir dažnam net ir šią sąvoką suprasti tampa sunkiai įmanoma.

Informacijos skleidėjai, ypač jei jie turi priėjimą prie didžiosios žiniasklaidos, labai skirtingai supranta savąją pareigą, kaip reikėtų tinkamai informuoti visuomenę. Dažnas reiškinys, kai net smulki žinia apie save yra pateikiama kaip kūryba ir sektinas pavyzdys mažesnę patirtį žiniasklaidos kūrime turintiems žmonėms. Visuomenė nekalta, kad didesnioji jos dalis nuolat gyvena kūrybinio susiskaldymo aplinkoje, kurioje daugeliui pateikiamas žinias siūloma priimti kaip neginčytiną tiesą.

Daug kalbama apie tokias skambias sąvokas, kaip bendrasis gėris, bet niekas tiksliai negali apibūdinti, kas gi tas gėris yra.

Įvairūs samprotavimai apie lygybę ir nelygybę žmonėms pateikiami kaip neginčytina tiesa, tačiau giliau pamąsčius net pačioje žmogaus prigimtyje jau glūdi nelygybės šaknys, kaip antai, sportininkų dabartį ir ateitį nulemia jų fizinės jėgos. Lygiai taip galima kalbėti apie gebėjimus įvairiose gyvenimo srityse, ar tai bus gebėjimai ūkininkavimui, meninių įgūdžių ugdymui ar dar kam nors kitam. 

Žurnalistų gretose nuomonių įvairovė yra priimtinas ir lauktinas reiškinys, tačiau dažnai net nepagalvojama, kad pasiųsta žinia visuomenei arba jos daliai gali sugrįžti apaugusi įvairiais gandais, net ir piktokais tikslais.

Žurnalistų draugijoje pasimatė naujas svarbus reiškinys – kartų pasikeitimas. Nesunku pastebėti, kad į žiniasklaidą ateina jaunimas ir labiausiai džiugina tai, kad pastarajame suvažiavime žurnalistų draugijos vairas ateičiai buvo vieningai patikėtas jaunai žurnalistei Skirmantei Javaitytei. Nesunku suprasti, kad šis darbas tikrai nelengvas, bet įdomus savo prigimtimi ir galimais rezultatais. Todėl vieningai sveikiname naująją pirmininkę, siųsdami geranorišką žinutę apie tai, kad tikimės jos darbo sėkmės, ir tuo pat metu linkime kūrybiškumo ir ištvermės. Tikimės, kad žurnalistų draugijos bendruomenė geranoriškai dalinsis savo patirtimi ir padės šiai organizacijai sėkmingai gyvuoti ateities žiniasklaidos ir visuomenės informavimo erdvėje.

 

Rašytoja, poetė Saulutė Genovaitė Markauskaitė,

Juozas Šalčius, daug metų redagavęs laikraštį „Statyba“,

prof. habil. dr. Alvydas Butkus, 

svetainės https://statybalaikrastis.lt/ administratorė Benita Višpulskytė