2021 m. lapkričio 26 d. Vilniuje vykusio Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimo metu 3 metų kadencijai išrinkta nauja LŽD Centro valdyba.

Į LŽD Centro valdybą 2021-2024 m. išrinkti šie nariai: Skirmantė Javaitytė (Pirmininkė), Sofija Daubaraitė, Aurelijus Antanas Noruševičius, Virgilijus Kubilius, Darius Chmieliauskas, Juozas Pugačiauskas, Ruslan Arutiunian, Marija Šaknienė ir Gintaras Markevičius.

LŽD suvažiavimo dalyviai nuoširdžiai padėkojo ilgametei LŽD Centro valdybos Pirmininkei Gražinai Viktorijai Petrošienei už kantrų, atsakingą visuomeninį darbą, o naujai valdybai linki susiklausymo ir uolumo.