Kauno Šv. Jurgio (Pranciškonų) bažnyčioje vyko masinių trėmimų 80-ųjų metinių pradžios minėjimas. Kamerinis choras „Cantate Domino“ (vadovas doc. Rolandas Daugėla) pirmąkart Lietuvoje sugiedojo Sibiro Madonos litaniją. 

Sibiro Madonos teksto autorius – poetas Rimvydas Stankevičius. Sibiro Madonos litanijos muzikos autorius – kompozitorius Antanas Prancevičius.

Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje vyko šv. Mišios, skirtos Gedulo ir vilties dienai. Šv. Mišias koncelebravo kun. teol. dr. Paulius Saulius Bytautas OFM. 

Dalyvavo poetas Rimvydas Stankevičius, Sibiro Madonos litanijos teksto autorius. Poetas Rimvydas Stankevičius pasidalino Sibiro Madonos litanijos sukūrimo aplinkybėmis.

Poetas R. Stankevičius./ Organizatorių nuotr.

Kalbėjo Vincė Vaidevutė Margevičienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos narė, prof. Arimantas Dumčius, 1941 metų tremtinys, dr. Raimundas Kaminskas, Lietuvos sąjūdžio Kauno skyriaus pirmininkas.

Vyko knygų apie Sibiro Madoną pristatymas.

Vilius Kaminskas pristatė skaitytojams Antano Sadecko knygą „Iškentėjusios Lietuvos simbolis“.  Autorius Antanas Sadeckas dėl sveikatos būklės negalėjo knygos pristatyme dalyvauti. 

Korbiko kapinės./ Organizatorių nuotr.

Taip pat buvo pristatyta knyga „Sibiro Madona“. Dalyvavo knygos sudarytoja, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyr. istorikė Birutė Panumienė.

Organizatorių inf.