Įkalintas žurnalistas R. Pratasevičius./ Stop kadras.

Lietuvos kultūros ministerijos Medijų taryba išplatino pareiškimą dėl situacijos Baltarusijoje.

Jo adresatai: Delphine Ernotte Cunci (Europos transliuotojų sąjungos (EBU) prezidentė), Petr Dvořák
(Europos transliuotojų sąjungos (EBU) viceprezidentas), Noel Curran (Europos transliuotojų sąjungos generalinis direktorius), Marija Pejčinović Burić (Europos Tarybos generalinė sekretorė), Inge Welbergen
(Europos Tarybos Žiniasklaidos ir informacinės visuomenės iniciatyvinio komiteto pirmininkė), Qu Xing
(UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas).

Gerbiama ponia Ernotte Cunci, pone Dvořákai, pone Curranai, ponia Pejčinović Burić, ponia Welbergen, pone Qu, gerbiami Europos transliuotojų sąjungos vykdančiosios valdybos nariai ir kolegos,
Mes, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Medijų taryba, kurią sudaro žiniasklaidos profesionalai, žurnalistų asociacijų ir mokymo įstaigų atstovai, esame susirūpinę dėl nesibaigiančių represijų ir puolimo prieš žurnalistus ir nepriklausomą žiniasklaidą Baltarusijoje. Šis persekiojimas pasiekė aukščiausią tašką Baltarusijos valdžios institucijų atstovams beprecedentės civilinio orlaivio, skridusio į Lietuvą, priverstinio nutupdymo operacijos metu sulaikius opozicijos aktyvistą ir tinklaraštininką Ramaną Pratasevičių.

Pastarasis įvykis aiškiai parodo opozicijos arba, žiniasklaidos požiūriu, kitos nuomonės svarbą, kurią tikrosios demokratijos turi ne tik gerbti, bet ir saugoti, kaip būtiną žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo sąlygą.

Tvirtai remiame ir sveikiname tarptautinės žiniasklaidos ir žiniasklaidos laisvę ginančių organizacijų veiksmus, kuriais iš Baltarusijos valdžios institucijų reikalaujama nutraukti nuolatinius išpuolius prieš vietos ir užsienio žurnalistus ir tuoj pat paleisti į laisvę sulaikytus žurnalistus.

Raginame tarptautines organizacijas visomis įmanomomis priemonėmis paremti grėsmę šiuo metu patiriančius žmones ir stengtis užkirsti kelią režimui terorizuoti piliečius ir nepriklausomą žiniasklaidą tiek Baltarusijoje, tiek už jos ribų. Savo ruožtu drauge su Kultūros ministerija esame pasirengę išklausyti, kaip galime padėti Baltarusijos žurnalistams, persekiojamiems režimo.

Tuo pačiu raginame sustabdyti Baltarusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos narystę Europos transliuotojų sąjungoje (angl. EBU) ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui EBU naryste, siekiant paremti politinius režimo tikslus. Yra įrodymų, kad Baltarusijos transliuotojas prisidėjo prie žmogaus teisių ir pilietinių teisių pažeidimų Baltarusijoje ir teikia informacinę paramą represijoms prieš žurnalistus ir kitus žmones, taip pat ir nušviečiant Ramano Pratasevičiaus sulaikymą.

Siūlomi veiksmai turi būti tęsiami tol, kol bus neginčijamų įrodymų, kad Baltarusijos valdžios institucijos laikosi tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, nesikiša į spaudos ir žodžio laisvę, kuria atvirą ir saugią žurnalistams darbo aplinką.

Su pagarba

Medijų tarybos nariai:

Ernest Alesin, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacija

Rimantas Bagdzevičius, Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Džina Donauskaitė, Lietuvos žurnalistikos centras

Šarūnas Frolenko, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija

Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, viešoji įstaiga „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“

Kristina Juraitė, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedra

Neringa Jurčiukonytė, viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“
„Media4Change“ programa

Audrius Kepežinskas, Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija

Arnas Marcinkus, Interneto žiniasklaidos asociacija

Jolanta Mažylė, Visuomenės informavimo etikos komisija

Rasytė Navickienė, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija

Audronė Nugaraitė, Lietuvos žurnalistų sąjunga

Donatas Puslys, viešosios įstaigos Vilniaus politikos analizės institutas Medijų programa

Gražina Ramanauskaitė, žurnalistų etikos inspektorė

Česlovas Rulevičius, Regioninių televizijų asociacija

Gintaras Songaila, viešoji įstaiga „SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS“

Ineta Stravinskaitė-Janavičienė, asociacija „Nacionalinė spauda“

Andrius Šuminas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedra

Donatas Valančiauskas, Lietuvos žurnalistų draugija

Vaiva Žukienė, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija