Jau daugiau nei dvidešimt metų Lietuvoje mūsų Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio premija  teikiama žurnalistams, publicistams, kurie savo darbais rodo kilnaus ir drąsaus pilietiškumo pavyzdį. Laureatą atrenka Lietuvos žurnalistų draugijos (LŽD) premijos skyrimo komisija, kuri per du dešimtmečius nominavo žmones, kurie savo tekstais, pilietine veikla skaidrina viešąją erdvę, grindžia kelius pilietinei žurnalistikai. Tikime, kad ir ateityje ši premija pagerbs ir padrąsins Lietuvos kūrėjus.

Tačiau šiais metais įsitikinome, kad gyvename sudėtingų iššūkių pasaulyje, kuriame ypač svarbi sąžininga ir teisinga informacija. Tenka pripažinti, kad brutalios pastangos užgniaužti laisvą žodį, kurias mes patys skaudžiai išgyvenome prieš trisdešimt metų, šiandien tarpsta šalia Lietuvos, kaimyninėje Baltarusijoje. Vien dėl to, kad stengėsi sąžiningai atlikti profesinę pareigą, ten nukentėjo daugybė žurnalistų. Kita vertus, sunkios krizės suteikia galimybę pasireikšti žurnalistiniam kūrybiškumui, atskleidžia tikrąjį šios profesijos kilnumą.

Prasidėjus represijoms po suklastotų rinkimų Baltarusijoje, kai buvo mušami ir terorizuojami taikūs gyventojai, buvo įvesta informacinė blokada, teisinga informacija apie tai, kas iš tiesų vyksta Baltarusijoje, buvo neįkainojama ji drąsino protestuotojus ir pateikė tikrą situacijos vaizdą kitų valstybių gyventojams.

Šiandien baltarusių (gudų) tautai labai reikia vilties ir ištvermės. Šiandien jie kovoja ne vien tik už savo laisvę, bet už taikesnį ir teisingesnį pasaulį. Todėl būtų labai simboliška ir prasminga, kad mūsų Vilties Prezidento premija šiemet būtų įteikta kuriam nors mūsų brolių baltarusių  žurnalistui. Pasirinkti tikrai yra iš ko, nes jau per pastarąsias dienas išvydome ne vieną Baltarusijos žurnalistą, kuris visą laiką ir energiją atidavė savo tautai ir valstybei, rizikavo gyvybe ir kūrybiškai  atrasdavo plyšius informacijos blokadoje.

Jei Jums būtų priimtina ši idėja, ragintume kuo greičiau apsvarstyti potencialius nominantus ir premiją įteikti dar rudenį.

 

Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio premijos mecenatas Kazimieras Starkevičius

Vilties Prezidento Stasio Lozoraičio premijos laureatas dr. Andrius Navickas