„Pagaunės medžioklės“ autorių G. Genį knygos sutiktuvėse kalbina G. V. Petrošienė

Mielieji kolegos ir visi kultūringieji bičiuliai,

pernai, prieš pat 2018-ųjų sutiktuves, netikėtai nustojo plakusi žurnalisto ir rašytojo Gintauto Genio širdis. Palaidojome jį sausio 4 d. Petrašiūnų kapinėse.

Gintas turėjo daug gražių kūrybinių sumanymų ir planų, paliko parašytų knygų ir straipsnių. Iš jų mes semiamės optimizmo, tikėjimo, vilties ir Lietuvos istorijos žinių. Jo erudicijos ir žinių skrynios šaltiniai buvo gilios bibliotekininkystės studijos, talentingi tėvai – Lolita ir Kęstutis Geniai, puikūs draugai.

Manome, kad pavykus išleisti Gintauto Genio 2015 m. parašytą, šlifuotą bei tobulintą, leidyklai įteiktos knygos „Pagaunės medžioklė“ 3-iąjį tomą, tai taptų gražiu rašytojo prisiminimo akcentu pirmosioms išėjimo metinėms. Knygos pristatymas 20-ojoje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje (2019 m. vasario 21–23 d.) būtų puiki dingstis susiburti visiems kolegoms, giminėms bei draugams ir šiltai paminėti Gintauto darbus Žemėje.

Pritariantys šiai idėjai kviečiami kuo gausiau prisidėti prie jos plėtotės. Šiuo laišku dalinkitės el. paštu, facebooke, svetainėse, kolektyvuose, bibliotekose, knygynuose ir knygų mylėtojų draugijose.

Leidykla „Kalendorius“, turinti teisę išleisti 3-iąjį knygos tomą, įsipareigoja kaupti lėšas, kurias aukotojai ir prenumeratoriai, nurodę tikslą – Gintauto Genio knygos „Pagaunės medžioklė“ 3 t. leidybai, prašomi pervesti į UAB „Kalendorius“ sąskaitą LT59 7044 0600 0309 8283 (SEB bankas), įmonės kodas 134464670. Prenumeratoriai, norintys gauti 3-iąjį knygos tomą, perveda 20 eurų, nurodydami savo kontaktus.

Mecenatai, aukotojai ir rėmėjai bus įrašomi knygos pirmuosiuose puslapiuose, todėl svarbu, kad būtų tiksliai nurodytos pavardės, vardai, kolektyvų pavadinimai.

Lietuvos žurnalistų skyriaus Centro valdyba

ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius