Kviečiame 2018 m. liepos 28 d. (šeštadienį) dalyvauti tautotyros žinių rinkimo savanorių praktinėje konferencijo-je Pedagogo – laisvos Lietuvos kūrėjo piliečio portretas ir kultūros istoriko dr. K. Račkausko knygos Nepriklausomos Lietuvos mokytojai: 1918–1940 metų biografijos (2018) sutiktuvėse.

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirta Tėviškės pažinimo paramos fondo, Gimtinės leidyklos ir Savasties klubo konferencija vyks M. ir J. Šlapelių name-muziejuje, Pilies g. 40, Vilniuje.

Pradžia 12 val.

Konferencijos ir sutiktuvių programa

Muzikinis sveikinimas

Įžangos žodis

Padėka lietuvių tautos švietėjams

 

Pranešimai:

Pirmoji nacionalinio lygmens Lietuvos mokytojų biografijų knyga

Edukologas dr. Jonas Dautaras

Paveldo puoselėtojų klubo „Savastis“ prezidentas

 

Vilnijos krašto 1918–1940 metų mokytojų pedagoginio darbo ypatumai

Rašytojas Vytautas Indrašius

Tėvynės pažinimo draugijos Garbės narys

 

Jaunimo dvasingumui žadinti – 21 apskrities 505 tautos švietėjų biografijos

Dr. Kazys Račkauskas

Knygos „Nepriklausomos Lietuvos mokytojai“ autorius

 

■ Veiks 1918–1940 metų Lietuvos mokytojų biografijų archyvinių dokumentų parodėlė

■ Geradariai – leidybos rėmėjai bus apdovanoti sutiktuvėse pristatoma knyga

■ Pabaigoje – pokalbis prie arbatos puodelio ir atsineštų sumuštinių.