Arnoldas ALEKSANDRAVIČIUS

Kai katalikų vyskupai  1253 m. uždėjo  naujakrikštui Mindaugui Rygos meistrų nukaldintą  karališką karūną, visoje Lietuvoje gyveno mažiau žmonių, negu dabartiniame Vilniuje. 1398 m.  iki Juodosios jūros praplėtęs Lietuvos  valstybę, kurios teritorija buvo dešimt kartų didesnė už dabartinės mūsų šalies plotą, didysis kunigaikštis Vytautas turėjo  šiek tiek daugiau nei 2 mln. pavaldinių, tik trečdalis buvo lietuviai, kiti –  rusėnai, gudai.  Gal varome Dievą į medį, kai šaukiame, kad  nyksta šiandienė Lietuva,  kurioje   kompaktiškai, vienoje vietoje gyvena daugiausia istorijoje, apie 3 mln., lietuvių?

 

Teritorija didelė, žmonių mažai

 

1998 m. išleistoje žymiausio  pokarinės Lietuvos geografo ir demografo Stasio Vaitekūno knygoje  „Lietuvos teritorija ir gyventojai“ rašoma, kad 1236 m., kai, pasak  istorijos šaltinių, Mindaugas tapo didžiuoju kunigaikščiu, mūsų tuometėje valstybėje gyveno tik apie 400 tūkst. žmonių, nors  jos plotas siekė  net 200 tūkst. kv. km.  Gedimino laikais, 1341 m.,  Lietuvos teritorija  –  350 tūkst.  kv. km, gyventojų – 700 tūkstančių. 1430 m., kai nespėjęs karūnuotis mirė Vytautas Didysis, Lietuvos imperija padidėjo iki 900  tūkst. kv. km, joje gyveno apie 2 mln. 480 žmonių, bet vos 800 tūkst. baltų (aukštaičių, žemaičių, jotvingių), kiti  –  slavai. 1793 m.,  po antrojo Lietuvos padalijimo, Rusijai atplėšus didelius mūsų teritorijos gabalus, valstybė susitraukė iki 132, 5 tūkst. kv.km, 1 mln. 800 tūkst. gyventojų. 1939-aisiais, paskutiniais tarpukario nepriklausomos Lietuvos gyvavimo  metais (atgavus Vilnių, bet netekus Klaipėdos), krašte gyveno  2 mln. 880 tūkst. žmonių, miestuose ir miesteliuose – kitataučiai, daugiausia žydai.

 

Liovėsi trauktis

 

Pirmoji ir antroji sovietų okupacija,  treji Vokietijos nacionalsocialistų viešpatavimo metai beveik trečdaliu išretino  Lietuvos populiaciją (1959 m. Lietuvoje gyveno 2 mln. 696 tūkst. žmonių, tai yra  mažiau negu 1913 m. Rusijos imperijos Šiaurės vakarų krašte). Tik nuslopinusi Lietuvos partizanų sąjūdį, Maskva išdrįso į LTSR siųsti kolonistus iš Sovietų Sąjungos  respublikų vietoj ištremtų į Rusiją lietuvių ūkininkų . Sovietmečio pabaigoje,  1989 m., per SSRS visuotinį gyventojų surašymą, Lietuvoje suskaičiuota 3 mln. 674 tūkst. gyventojų, bet šimtai tūkstančių jų pagal Maskvos nacionalinę politiką bastėsi po Sovietų Sąjungą, iš pradžių užkariavo  Kazachstano plėšinius, paskui tiesė Baikalo– Amūro magistralę, atitarnavę sovietų kariuomenėje, sukūrė šeimas ir  liko gyventi Rusijoje.

Dabar nepriklausomos Antrosios Lietuvos Respublikos plotas – 65,3 tūkst. kv. km., gyventojų – maždaug  2 mln. 860 tūkst.  Šis skaičius nesikeičia  beveik  penkerius metus.

 

Bendra  ES bėda

 

„Istorinės patirtys – tremtys  į Rusiją, bėgimas į Vakarus – padarė lietuvius judria keliauninkų  tauta.  Be to, dabar su lietuvišku pasu  be vizų galima keliauti į 159 pasaulio  šalis. Lietuva pagal „pasų laisvės indeksą“ aplenkia net Estiją ( jos piliečius  be privalomų spaudų ar įklijų pasuose įsileidžia 157 valstybės). Štai ir nesėdi namuose mūsų tautiečiai, emigruoja. Lietuvą sendina labai mažas gimstamumas. Bet tai visos Europos Sąjungos bėda. Vokietijos, Austrijos moterys  per savo  gyvenimą vidutiniškai susilaukia vos vieno vaiko. Kuo labiau šalis išsivysčiusi, tuo mažiau joje vaikų ir jaunimo, trūksta dirbančiųjų, iš kurių algų kaupiamos pensijos ilgaamžiams visuomenės nariams“,–teigė  Seimo Migracijos komisijos vicepirmininkas prof. dr. Kęstutis Masiulis.

 

Palankiausias demografinis rodiklis

 

Komerciniai TV kanalai kviečia „keturis milijonus lietuvių visame  pasaulyje“ liepos  6 d. giedoti Lietuvos himną. Visuomenė, net aukšti politikai, vis dar neatsikrato įkyrios idėjos, kad  Lietuvoje galėtų  gyventi tiek žmonių, kiek  geležinė  uždanga šaltojo karo laikais  buvo atskyrusi nuo Vakarų pasaulio. Bet gali būti, kad  trys milijonai –  laisvos Lietuvos demografinė riba, jos niekada nepavyks peržengti, todėl verčiau tobulai  išmokti  mažos stiprios valstybės politikos meno  užuot pavydėjus  didesnėms, bet silpnoms valstybėms.

„Didelio  gyventojų prieaugio nei po dešimties metų, nei vėliau tikrai neverta tikėtis. 2,8 – 2,9 mln. gyventojų, gal dar vienu kitu  tūkstantėliu daugiau – tai palankiausias, geriausias Lietuvai demografinis rodiklis. Jeigu lietuvių neužtektų, galime  kviestis ir iš kitur. Bet patys turime nuspręsti,  kiek ir ko mums reikia. Mano žmona lankėsi pas Lietuvoje praktikuojantį  gydytoją indą, puikiai kalbantį lietuviškai. Tokiems žmonėms neužtrenkime durų. Kita vertus, mūsų valstybė – labai nedalinga, nelaiminga. Kiek kartų mus bandyta pavergti,  nutautinti. Sovietų okupacijos  laikais lietuviams  labiau nei likimo broliams estams ir latviams pavyko išsaugoti kietą didelį tautinį branduolį.  Todėl mūsų visuomenė dabar nenorėtų gyventi valstybėje, kurioje  svetimšalių būtų apie pusė populiacijos“, – tvirtino parlamentaras K. Masiulis.

 

Stebisi Lietuvos pažanga

 

2015 m.  Rusijos  prezidentas Vladimiras  Putinas Jungtinių Valstijų  CBS televizijai melavo, kad Lietuvoje gyvena tik 1,4 mln. žmonių. Vieni Lietuvoje šaipėsi iš Kremliaus propagandos  žioplumo,  kiti pyko, jaudinosi,  bet  gal tai   buvo ne  kalbos klaida, o  slapta  Rusijos specialiųjų tarnybų  siekiamybė per ketvirtį amžiaus po skaudžiausios, anot V. Putino, XX šimtmečio  geopolitinės katastrofos, SSRS subyrėjimo,  iki tokio lygio sumažinti pirmosios „SSRS tautų draugystę“  pradėjusios griauti  Lietuvos gyventojų? Tačiau Kremliui  tas planas neišdegė nei didžiausiomis Europoje Lietuvai parduodamų  energetinių išteklių kainomis, nei dezinformacija, kryptinga antilietuviška propaganda, patyčiomis iš mūsų didvyrių ir kitomis hibridinio karo priemonėmis.

„Deja,  Kremliui vis dėlto neblogai sekėsi Lietuvoje skleisti nusivylimo, juodo nepasitenkinimo,  tautos išsivaikščiojimo nuotaikas. Nors svečiai iš Vakarų  Europos negali atsistebėti Lietuvos pažanga. Neseniai bendravau su Šveicarijos ir Vokietijos Badeno Viurtembergo žemės delegacijomis.  Mūsų politikos skaidrumo kartelė  iškelta aukščiau  negu Vakaruose. Vokietijoje politines partijas finansuoja verslo grupuotės, o pas mus tai būtų skandalas. Jeigu Lietuvos politikas būtų sučiuptas su pinigais, gautais iš Kremliui artimų oligarchų – viskas, tokio veikėjo karjera baigta. O Prancūzijos Nacionalinio fronto (susivienijimo)  vadė Marinė Le Pen  atvirai sėmė  rieškutėmis V. Putino paramą per šalies prezidento rinkimus ir nieko – jei dar  kartą  bandys patekti į Eliziejaus rūmus, vėl prašys Maskvos paaukoti“, – remdamasis  skandalingais kitų valstybių pavyzdžiais didžiuotis gana  gerai atrodančia Lietuva ragino Seimo Migracijos komisijos pirmininko pavaduotojas K. Masiulis.  

 

Taikos laikų emigracija

 

Anot kultūros istoriko Dariaus Kuolio, Nobelio literatūros premijos laureatas Czesławas Miłoszas prieš keliolika metų perspėjo, kad  per daug lietuvių laimės ieško svetur, o kalbininkas Algirdas Julius Greimas  dar 1990 metais ragino Lietuvos politikus rimtai svarstyti apie būsimus emigracijos padarinius.

„Mūsų valdžia į garsių žmonių  pastabas atsainiai numojo ranka. Lietuviai  per savo istoriją patyrė daug okupacijų, karų, mirtinų ligų epidemijų. XVIII amžiuje Žemaitija, Mažoji Lietuva, Vilniaus kraštas nuo maro perpus sumažėjo. Bet dabar taikos ir kūrybos laikai, o lietuviai palieka tėvynę labiausiai iš  visų ES šalių“, – sakė Vilniaus universiteto dėstytojas D. Kuolys. 

 

Pasirinko pralaimėjimo vietą

 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros

doc. dr. Vytenio Almonaičio manymu, Lietuva iki šiol per daug sielvartauja  dėl kažkada patirtų pralaimėjimų,  labiau linkusi perdėti praeities nesėkmes, negu džiaugtis  istorinėmis pergalėmis.

„Po poros metų turėtume minėti Medininkų  mūšio 700-ąsias  metines. Bet retas net Lietuvoje girdėjęs apie šį žemaičių ir kryžiuočių susirėmimą.  Durbės, Saulės mūšius žino, o Medininkų kautynių – ne, nors  1320 m. liepos 27 d. žemaičiai ties  Medininkais (dabartiniame Telšių rajone prie Varnių)  sutriuškino rinktinę Vokiečių ordino kariuomenę, nukovė net jų maršalą   Heinrichą von Plötzkau.  O ant Medvėgalio kalno  Šilalės rajone  kasmet rengiami  menų festivaliai. 1329 m. vasarį Medvėgalio pilį užėmė jungtinė kryžiuočių ir Čekijos karaliaus Jono Liuksemburgiečio kariuomenė.  Kolegos archeologai  pernai rado į  suanglėjusius,  supuvusius pilies šlaito sienos likučius   įsmigusį kryžiuočių arbaleto strėlės antgalį. Kauniečiai iš Ukrainos atgabentą „Laisvės kario“ (Vyčio) skuptūrą pastatė Kauno pilies kieme. Jį dėl estetinių priežasčių  parinko architektai, aplinkos erdvės specialistai. Bet tai pralaimėjimo vieta – 1362 m. kovo mėnesį kryžiuočiai pilį sugriovė. O  vienoje Kauno pakrantėje, prie Neries žiočių, po sąnašų sluoksniu tebeslūgso kryžiuočių Marienverderio mūrų, kuriuos 1384 m. užėmė   lietuvių kariai, liekanos“, – istoriškai logiškesnę Vyčio skulptūros vietą nurodė  mokslininkas V. Almonaitis.

 

Dausuvos nereikia

 

Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos ir demografijos instituto vyriausiojo   mokslo  darbuotojo prof. dr. Vidmanto Daugirdo nuomone, viduramžių demografinių reiškinių negalima lyginti su dabartiniais. Tada visame regione aplink  Lietuvą gyveno mažai žmonių.

„Tiek, kiek galėjo prasimaitinti.  Kita epocha, kitokia ekonomika.  Mindaugo, Vytauto laikais natūralus gyventojų prieaugis buvo menkas. Du trečdaliai kūdikių mirdavo lopšiuose. Daug jaunų vyrų žūdavo kariaudami. Moterų amžiaus vidurkis siekė tik apie 30 metų. Prieš Antrąjį pasaulinį karą geografas  Kazys Pakštas (tas pats, kuris ragino kurti atsarginę Lietuvą (Dausuvą)  Afrikoje arba Lotynų Amerikoje – red. past.) apskaičiavo, kad palankiai susiklosčius  aplinkybėms Lietuvoje 2000 – 2010 m. galėtų tilpti 8–10 mln. žmonių“, – aiškino geografas.

 

Svarbiau ne ūgis, bet smūgis

 

Anot  V. Daugirdo, nors Lietuvai pradeda trūkti demografinio potencialo – jaunimo, mūsų šalis dabar klesti, gerokai sėkmingesnė negu valdant Mindaugui.

„Gal už tokius žodžius būsiu apmėtytas supuvusiais pomidorais… Ne visi turtingai gyvename,  bet pagal žmonių gerovės statistinius vidurkius Lietuva priklauso labiausiai išsivysčusių pasaulio  šalių penkiasdešimtukui.  Mes, geografai, matome,  kaip smarkiai nutolome nuo Rytų ir priartėjome prie Vakarų. Lietuva per 28 metus  sustiprėjo, išlaisvėjo  labiau negu senosios demokratinės Europos šalys per šimtmetį.

Ne  valstybės gyventojų gausa svarbiausia.   Mažos, net  nykštukinės valstybės gali būti gerbiamos, ekonomiškai, dvasiškai stiprios, jeigų jų piliečiai išsilavinę, sąmoningi ir myli savo kraštą“,  – pabrėžė profesorius V. Daugirdas.