Kovo 24 dieną, Kaune, Maironio lietuvių  literatūros muziejuje (Rotušės a.13) įvyks LŽD suvažiavimas.

 Registracija nuo 10.00 val.

Suvažiavimo pradžia 11.00 val.

Darbotvarkė:

Centro valdybos ataskaita 11.15 – 11.30

Revizijos komisijos  ataskaita 11.30 -11.40

Diskusija, ataskaitų tvirtinimas 11.40 -12.00

Naujų LŽD įstatų projekto svarstymas ir tvirtinimas  12.00- 12 30

Centro valdybos, revizijos komisijos rinkimai  12.30 – 13.30

Kiti klausimai.

Suvažiavimo metu veiks LŽD narių išleistų knygų, kitų leidinių paroda. Prašome kolegas atsivežti savo išleistų knygų, laikraščių. Taip pat nepamirškite iki suvažiavimo sumokėti nario mokestį.

Laukiame visų atvykstant.

LŽD Centro valdybos informacija