Kauno skyriaus pirmininkė Skirmantė Javaitytė

LŽD Kauno skyriuje jau senokai susiklostė tradicija pirmą narių susitikimo dalį skirti rimtam pokalbiui apie opius nūdienos profesinius klausimus. Taip buvo ir kovo 8 d. įvykusiame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime. Po įprastinės procedūros – dalyvių ir rinkimams būtino jų skaičiaus „inventorizacijos“ – įvyko diskusija itin svarbia tema: „Žurnalistas – tik samdomas darbuotojas ar dar ir pilietis?“ Pagrindinį pranešimą, kuris šioje svetainėje skelbiamas atskiru tekstu „Nepakenk“, perskaitė Arnoldas Aleksandravičius. Kalbėjusieji pasidalijo savomis įžvalgomis. Pabrėžta asmeninė rašančio ar kalbančio mass media profesionalo atsakomybė ir tai, kad tarp žurnalisto ir piliečio sąvokų neturėtų būti skirties, nors kartais labai sunku to pasiekti dirbant skirtingos pakraipos žiniasklaidoje ir esant priklausomiems nuo vadovo/redaktoriaus požiūrio.

Greta kitko, kelti klausimai, kam apskritai reikalinga LŽD, kokia jos dabartinė funkcija, praėjus beveik trims dešimtmečiais nuo atkuriamosios konferencijos. Susirinkimo dalyviai išsakė nuomonę, kad Draugija skirta žurnalisto kelią dar tik pradedantiems žmonėms šviesti bei profesionalams, kurie savo patirtimi gali pasidalyti su jaunimu ir kolegomis. Išreikšta minčių dėl www.lzdraugija svetainės atnaujinimo: jai trūksta interaktyvumo, siūloma leisti žmonėms rašyti komentarus, taip pat sukurti LŽD feisbuko puslapį.

⁂ ⁂ ⁂

Kauno skyriaus pirmininkė Skirmantė Javaitytė pakvietė tylos minute pagerbti per pastaruosius kelerius metus mirusius LŽD narius: Edmundą Simanaitį (2017 02 27), Zenoną Mikalauską (2017 12 03), Gintautą Genį (2017 12 30), Vaclovą Aliulį (2015 05 26), Marytę Kontrimaitę (2016 04 16) ir Domantą Vildžiūną (2016 11 09).

Patylėjom, paliūdėjom, prisiminėm visus…

⁂ ⁂ ⁂

„Už ilgametę, aktyvią ir įkvepiančią veiklą“ Žurnalistų draugijoje grupei mūsų skyriaus narių pirmininkė Skirmantė įteikė dailius padėkos raštus, papuoštus atkurtos Lietuvos 100-mečio simbolika, o po to perskaitė išsamią LŽD Kauno skyriaus 2014–2018 m. veiklos ataskaitą. Kad ir kas ką besakytų, Skirmantei šauniai vadovaujant, buvome matomi viešumoje šį bei tą nuveikėme!

Išklausę ataskaitos vienbalsiai išsirinkome naują penkių žmonių skyriaus valdybą. Pirmininkė – S. Javaitytė, nariai – Arnoldas Aleksandravičius, Jadvyga Gavenavičienė, Aurelijus Noruševičius ir Vaiva Štrimaitienė.

Išsiskirstėme rengtis LŽD suvažiavimui, 2018 m. kovo 24-ąją vyksiančiam Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje.

Regina Pupalaigytė