Bernardai, prabėgusi vaikystė Kurtiškės giraitėj prie vandens lelijom puošto vingio Kamajos nuskendo laiko upėj,  ir jau nebesugražinsi jos, jaunystę pavasariniai vėjai nupūtė nežinoma kryptim, ruduo nudažė plaukus sidabru, sukrovęs gražų tavo darbo kraitį – visas gyvenimas paskirtas pedagogo ir žurnalisto talentingai plunksnai – kaip nusipelniusį mokytoją tave mena Gervėčių krašte buvę mokiniai ir tavo gimtojo Tverečiaus, o kaip aukščiausio rango žurnalistą visa Lietuva ir ne tik ji – tavąjį vardą žino Kanados „Tėviškės žiburių“ skaitytojai ir JAV „Draugo“, iš tavo parengto Lietuvių kalbos vadovėlio tebesimoko penktose ir šeštose klasėse Lietuvos lenkų ir rusų vaikai, o tavo plunksna tokia pat aštri ir nerūdijanti. Tad šio gražaus, prasmingo 80-mecio jubiliejaus proga  linkim,  kad ir toliau tavoji plunksna  nerūdytų, o liktų tik auksinė ir bertų gražiosios  lietuvių kalbos
perlus į žurnalistikos aruodus.Ilgų, prasmingų, kūrybingų metų!
LŽD valdyba