Seimo narys Kazys Starkevičius iškilmingai įšventinamas į Šv. Adalberto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ordino riterius. Kardą ant jo peties uždeda ordino maršalas Ričardas Algimantas Kliučinskas. Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos informacinio biuro nuotrauka

Istorinėje Kauno pilies teritorijoje ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje  paminėtos narsiojo Abiejų Tautų Respublikos  generolo Tado Kosciuškos 200-osios mirties metinės.  Renginyje dalyvavo Seimo  Kaimo reikalų komiteto   narys, Lietuvos žurnalistų draugijos mecenatas  Kazys Starkevičius, Šaulių sąjungos, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atminties rūmų, Kauno apskrities bajorų draugijos,  Šv. Adalberto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės riterių ordino, Jotvingių  Kryžiaus riterių ordino, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos, užsienio karo klubų nariai, Kauno pavieto laisvieji šauliai, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos atstovai ir svečiai. Nemažai jų buvo pasipuošę  XVIII a. pabaigos  – XIX a. pradžios  karine ekipuote.

Senovinėmis uniformomis apsirengę entuziastai išsirikiavo  ir iškilmingai žygiavo istorinėje Kauno pilies teritorijoje.  Vėliau Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje kunigai su Šv. Jurgio konvento gvardijonu dr. Pauliumi Sauliumi Bytautu OFM aukojo Šv. Mišias. Pasibaigus pamaldoms istorikas  Eduardas Brusokas skaitė pranešimą „Generolas Tadas Kosciuška – tautų laisvės kovotojas“. LDK istorinės atminties organizacijų naujiems nariams buvo įteikti kilmės liudijimai ir dekretai,  vyko  apdovanojimų generolo T. Kosciuškos garbės medaliais (įsteigtais LDK Atminties rūmų) bei Tado Kosciuškos kryžiais (juos užsakė  Kauno sąjūdis) ceremonija.  Seimo narys K.Starkevičius iškilmingai įšventintas į  Šv. Adalberto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ordino riterius.  Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje buvo galima apžiūrėti lietuviškos karinės XVIII-XX  amžių ekipuotės laikinąją parodą (autorius Jacekas Jaworskis).

Istorikai randa tam tikrų generolo T. Kosciuškos  sąsajų ir su Kauno miestu. Žinoma, kad  T. Kosciuška labai mėgęs Kauno midų, kuris  karžygiui  buvo siunčiamas  tiesiai iš šio Lietuvos miesto. 

Tadas Kosciuška (1746 – 1817) – Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos ir JAV nacionalinis didvyris, Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinierius, JAV nepriklausomybės kovų dalyvis (1775 – 1783 metais), generolas, Vyriausiasis Abiejų tautų respublikos  1794 metų sukilimo vadas,  kėlęs siaubą Rusijos imperijos kariuomenei. T. Kosciuškos metai yra įtraukti į UNESCO 2016–2017 metais minimų sukakčių sąrašą.

Dr. Raimundas KAMINSKAS

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos  pirmininkas