Ž. Gedvilos (15 min.lt) nuotr.

Sausio 26 d. (penktadienį) 15 val. Istorinėje LR Prezidentūroje Kaune bus įteikta 2023 metų Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“. Už viso gyvenimo veiklą ji skiriama Lietuvos žurnalistų draugijos nariui, leidyklos „Kalendorius“ steigėjui ir vadovui, istorikui Aurelijui Antanui NORUŠEVIČIUI.

A. Noruševičius tapo 25-uoju premijos laureatu. Premija jam bus įteikta ypatingais metais – 2024-uosius LR Seimas dedikavo diplomatams Lozoraičiams.

Premija A. Noruševičiui skiriama už pilietinę ir istorinę publicistiką, vaisingą  leidybinį ir kultūrinį edukacinį darbą su jaunimu, už svarų indėlį LŽD veikloje.

1960 m. nuotraukoje A. Noruševičius su mama Antanina, grįžusia iš Sibiro ir broliu. Šeima apsigyveno Šilutėje, nes neturėjo teisės įsikurti didesniuose Lietuvos miestuose.

A. Noruševičius 1946 m. spalį gimė Kauno sunkiųjų darbų kalėjime (dab. Kauno tardymo izoliatoriuje), kur už ryšius su partizanais buvo kalinama jo mama Antanina Kliknaitė. Jo tėtis – buvęs jūreivis Stanislovas Naruševičius, kuris neilgai trukus po šeimos sukūrimo išėjo į mišką pas partizanus, o jo žmona Antanina tapo partizanų talkininke. 1948 m. partizanas Stanislovas Naruševičius-Jūreivis žuvo su partizanų grupe, kuriai vadovavo. Jis taip ir nespėjo pamatyti savo sūnaus Aurelijaus.

Partizano žmona Antanina Naruševičienė 1947 m. buvo dešimtmečiui išsiųsta kalėti į Sibiro lagerius. Aurelijų augino kelios mamos.

2017 m. kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson Aurelijui Noruševičiui įteikė Kultūros ministerijos premiją.

1995 m. A. Noruševičius įsteigė leidyklą „Kalendorius“, sudarė unikalų Vardų kalendorių, 2007 m. jis išleido pirmąją knygą „Lietuvos vaikų pasakos“, kurioje sudėtos vaikų parašytos istorijos. 2022 m. A. Noruševičius išleido knygą „Ką papasakočiau Tėčiui“. Knygoje autoriaus aprašo, ką teko išgyventi jo artimiausiems žmonėms ir jam, per okupantų užgrobimą – trėmimus, žudynes, prievartavimus, plėšimus, pavertimą vergais, išdraskytas šeimas, nekaltųjų įkalinimą, melo, skundimų, išdavysčių skatinimą, skurdo, neteisybės įteisinimą ir t.t.

A. Noruševičius yra aktyvus, ilgametis Lietuvos žurnalistų draugijos narys. 2017 m. kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson Aurelijui Noruševičiui įteikė Kultūros ministerijos premiją.

Nuoširdžiai sveikiname kolegą!

Iš premijos istorijos

Premija, pavadinta „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“, įsteigta 1998 m. tuometinės LŽD Centro valdybos pirmininkės Romos Grinbergienės iniciatyva, siekiant pagerbti diplomato ir politiko Stasio Lozoraičio atminimą.

Laureatų gretose – profesionalūs žurnalistai ir iškilios asmenybės: Nijolė Baužytė, Vaidotas Žukas, Vaclovas Aliulis, Julius Sasnauskas, Kazys Požėra, Marytė Kontrimaitė, Antanas Seikalis, Vitalijus Karakorskis, Liudas Mažylis, Marija Šaknienė, Sigitas Tamkevičius, Gražina Viktorija Petrošienė ir kiti. 2020-ųjų laureatas – Juozas Vercinkevičius. Už 2021-uosius nuspręsta premijos neskirti. 2022 m. laureatė – žurnalistė, knygų redaktorė Regina Pupalaigytė.

Ilgametis šios premijos mecenatas yra Seimo narys Kazys Starkevičius su šeima.

LŽD inf.