Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pristato informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams (žiniasklaidai) gaires.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba – viena iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) priežiūros institucijų Lietuvoje. Nuo BDAR įsigaliojimo – 2018 m. gegužės – viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai susiduria su asmens duomenų (ne) teikimo problema. Viešojo sektoriaus atstovams taip pat kyla klausimų dėl asmens duomenų apsaugos ir viešojo intereso pusiausvyros. 2022 m. pabaigoje Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba parengė informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams gairių projektą. Jis paskelbtas viešai kviečiant  žiniasklaidos atstovus, valstybės institucijas ir visus suinteresuotus asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus dokumento tobulinimui.

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė nuoširdžiai dėkoja visiems aktyviai dalyvavusiems viešosiose konsultacijose ir teikusiems pasiūlymus bei pastabas, kurių sulaukta išties nemažai. Į daugelį pasiūlymų  atsižvelgta galutiniame dokumente.

Gražina Ramanauskaitė tikisi, kad informacijos teikimo gairės ne tik padės kasdieniniame darbe, bet ir mažins viešųjų įstaigų ir žiniasklaidos susipriešinimą, didins visuomenės informacinį raštingumą.

Informacijos teikimo gairės žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams čia.