Lietuvos žurnalistų draugija vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijai išsiuntė raštą su siūlymu 2024-uosius paskelbti Lozoraičių šeimos metais.

Dalinamės raštu.

2023 m. minimi Stasio Lozoraičio vyresniojo gimimo 125-osios ir 100 m. santuokos su Vincenta Matulaityte-Lozoraitiene jubiliejai, 40 m. po jo mirties ir 25 metai po perlaidojimo Lietuvoje. (Beje, jo tėvas Motiejus Lozoraitis buvo pirmasis Lietuvos advokatas, žymus visuomenės veikėjas, varpininkas).

Taip pat šįmet minime Stasio Lozoraičio jaunesniojo – „Vilties Prezidento“ – kandidatavimo į Lietuvos Prezidento postą 30-metį, o ateinančiais 2024-aisiais sukaks 100 metų nuo jo gimimo ir 30 metų nuo mirties.

Jaunesnysis jo brolis Kazys Lozoraitis prieš 50 metų pradėjo darbą Vatikano radijo lietuvių redakcijoje, o prieš 30 metų buvo paskirtas pirmuoju atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino.

Vincenta Matulaitytė-Lozoraitienė (palaimintojo Jurgio Matulaičio giminaitė) rūpinosi „pamatine Lietuva“ – vaikais, moterimis, švietimo ir ugdymo reikalais: ji buvo žymi visuomenės veikėja, žurnalistė, pedagogė, moterų veiklos organizatorė, pirmoji Lietuvoje skleidė Marijos Montessori pedagogines idėjas, įsteigė ir kurį laiką redagavo žurnalus „Motina ir vaikas“ bei „Moteris ir pasaulis“, o emigracijoje Romoje redagavo kelis laikraščio „Lietuvių balsas“ numerius. Pedagogikos, moterų gyvenimo bei veiklos ir kitais klausimais ji rašė ir kituose Lietuvos bei užsienio lietuvių laikraščiuose.

Atsižvelgiant į išdėstytus faktus konstatuojame, kad ne tik mums, Lietuvos žurnalistų draugijai, bet ir visai Lietuvai ypatingai svarbi visų Lozoraičių veikla ir palikimas, kuris turėtų būti deramai įprasmintas. Antra vertus, mūsų Tautai ir Valstybei šeima yra pamatinė visuomenės ląstelė, tad būtų puiki proga atsigręžti ne tik į vieną asmenį, bet į visą šeimą ir sykiu paliudyti, kiek daug gali viena šeima savo šaliai. Todėl siūlome 2024-uosius skelbti šios didžios Lozoraičių šeimos pagerbimui skirtus atminties metus.

LŽD primena, kad nuo 1998 m. Lietuvos žurnalistų draugija teikia Stasio Lozoraičio atminimą pagerbiančią premiją – „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.