Gruodžio 21 d. sukanka 30 metų, kai buvo atkurta Lietuvos žurnalistų draugija (LŽD).

Lietuvos žurnalistų draugija buvo atkurta 1991 m. gruodžio 21 d. Ši organizacija yra 1922 metais įsteigtos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos, 1930 m. reorganizuotos į Lietuvių žurnalistų sąjungą ir 1940 m. likviduotos, teisių paveldėtoja, tęsianti jos veiklą, etines bei organizacines nuostatas.

LŽD kasmet skiria apdovanojimą už žurnalistinę veiklą – Stasio Lozoraičio premiją „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą”.

Sveikiname LŽD narius su švente!