Šių metų pabaigoje sukanka 25 metai nuo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įsteigimo. 1996 metų liepą priimto Visuomenės informavimo įstatymo 17 straipsnis numatė, kad turi būti įsteigtas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, nubrėžė jo funkcijas ir nurodė steigėjus.
 
Vėlesni teisės aktai reglamentavo ir aiškią ribą – Fondas turi būti įsteigtas iki 1996 m. spalio 1 d. Tad 1996 m. rugsėjo 30 d. numatytų trylikos organizacijų atstovai pasirašė viešosios įstaigos steigimo sutartį.
 
Ta proga lapkričio 26 d., penktadienį, 13 val. LR Seimo Konstitucijos salėje rengiamas SRTRF sukakties minėjimas. Parlamentinio Kultūros komiteto globojamame renginyje Fondo steigėjai, dalininkai, Tarybos nariai, vadovai, dalininkai ne tik prisimins nueitą kelią, bet diskutuos apie dabartinę Fondo veiklą.
 
Norinčiuosius dalyvauti prašome registruotis el. paštu: direktorius@srtfondas.lt
 
Numatoma, kad renginį taip pat bus galima stebėti Seimo Youtube paskyroje arba per Microsoft Teams platformą.
 
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo įsteigimo 25 m. sukakties minėjimo
PROGRAMA
 
Lapkričio 26 d., Lietuvos Respublikos Seimas, I rūmai, Konstitucijos salė
 
12.30 – 13.00 Dalyvių registracija.
 
13.00 – 13.20 Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen sveikinimo žodis, Seimo Kultūros komiteto pirmininko Vytauto Juozapaičio sveikinimo žodis, Seimo Kultūros komiteto narių bei kitų pareigūnų oficialūs sveikinimai.
 
13.20 – 13.30 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus Gintaro Songailos įžanginis pranešimas „Fondas ir valstybės paramos žiniasklaidai modelio istorinės takoskyros“.
(Pirmoji Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo darbuotoja Dalia Valančiūtė (nuotoliniu būdu iš Kipro) prisimins Fondo veiklos pradžią)
 
13.30 – 13.45 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo pirmojo Tarybos pirmininko dr. Vyginto Gončio ir dabartinio Tarybos pirmininko Vido Mačiulio pranešimai, padėkos.
 
13.45 – 14.00 Advokatės prof. dr. Liudvikos Meškauskaitės pranešimas „Kodėl įstatymo leidėjai valstybės paramos žiniasklaidai srityje pasirinko nepriklausomo fondo modelį?“
 
14.00 – 14.10 Dabartinio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Tarybos narių, Fondo dalininkų atstovų pasisakymai.
 
14.10 – 14.20 Žurnalo „Voruta“ redaktoriaus Juozo Vercinkevičiaus pranešimas apie nekomercinę žiniasklaidą ir valstybės paramos gavėjo žiniasklaidoje dalią.
 
14.20 – 14.35 Trumpi paramos gavėjų pasisakymai-prisistatymai.
 
14.35 – 14.55 Diskusiniai pasisakymai ir minėjimo uždarymas.