Šeštadienį Lietuva rinkosi paminėti Šeimos dieną. Ne visi sėdėjo su šeima prie pietų stalo, bet šeimomis iš visos Lietuvos savais automobiliais, motociklais , autobusais vyko į Vilnių , į mylimą miestą. Jie norėjo paminėti Šeimos dieną ir pasakyti LR Seimo nariams kas yra šeima, ko šeimos nori, ir ko nenori. Jų nuomone, dabartinė koalicinė valdančioji dauguma pasimetė tarp realybės ir savo vaizdinių.

Mitinge prasidėjusiame Vingio parke 18 val, pagal policijos duomenis, dalyvavo apie 10 000 žmonių. Mitinge buvo iškelti ne tik šeimos, bet ir politiniai, ekonominiai klausimai, buvo išreikštas požiūris į rengiamus ir jau parengtus įstatymų projektus.

Renginį vedė A. Arlauskas ir N. Nekrašiūtė. Renginys buvo pradėtas LR himnu, kurį pradėjo giedoti septynmetė Gabrielė. Renginys tęsėsi per tris valandas. Mitingo kalbos buvo perpintos muzikiniais intarpais, nepaisant , kad LATGA iš anksto, lyg policininkas, grasino baudomis, jei bus naudojami autoriniai kūriniai. Jų nuostabai, liks lyg kaulą kandę, nes dainas atliko patys autoriai ir dainų atlikėjai. Dainavo R. Dambrauskas, O. Vyšniauskas, V.Butkevičius, Milena, ,,Jonis“, skrabalų virtuozas žemaitis K. Šileika su kapela atliko ,,Telšių klumpakojį.“ Išskirtinio dėmesio sulaukė pasaulinio garso smuikininkas, kaip sakė vedantieji, Lietuvos brangakmenis V. Čepinskas su žmona Viktorija atlikę M. Oginskio polonezą ,,Atsisveikinimas su Tėvyne“.

Į gausią susirinkusią minią kreipėsi ir kalbėjo: R. Grinevičius, Lietuvos kariuomenės kapelionas A. Balkauskas, Latvijos šeimų organizacijos atstovas, Tėvų komiteto pirmininkas G. Pečiukauskas, m. dr. R. Čepaitienė, disidentas kunigas R. Grigas, politologas A. Švarplys , smulkiųjų verslininkų vardu – J. Butkevičius, habil. dr. E. Vaitkus, organizatorių vardu – J. Aleksandravičius ir kt.
Iš ekrano į susirinkusiuosius kreipėsi LR Prezidentas G. Nausėda, Vokietijos EP B. Zimniok, lietuviai, gyvenantys ES šalyse.

Daugelis kalbėjusiųjų prisiminė, kad prieš 30 metų stovėjo tame pačiame Vingio parke ir siejo didžiules viltis su Lietuvos nepriklausomybe ir neįsivaizdavo, kad praėjus trims dešimtmečiams reikės eiti ir kovoti prieš savo valdžios teikiamus įstatymus, konvencijas. Kalbant apie šeimą, buvo pabrėžta, kad šeima yra valstybės ramstis. O šeima tai ir seneliai , ir tėvai , ir vaikai. Tik per vaikus galima užtikrinti šeimos ir tautos išlikimą. O šeimos –vyro ir moters sąjunga – užtikrina LR Konstitucija. Kitokio darinio joje nėra įtvirtinta.

Dabartinė valdžia yra pasirengusi paminti LR Konstitucija ne tik teikdama Partnerystės įstatymo projektą , bet ir kt. įstatymus. Me patys išsikovojome laisvę , dabar ji iš mūsų atimama. Naujos ideologijos vardan siekiama sukurti naują pažangią visuomenę ir sukurti naują žmogų, nors paklausus, koks tas žmogus bus, niekas nežino. O svarbiausia, tai turi būti kuriama prievartos būdu. O juk niekas neturi teisės versti žavėtis ar liaupsinti, aukštinti išskirtinumą Dabar prievartos būdu jau bandoma tai daryti. Žmogaus jausmų niekas negai reguliuoti, ir uždrausti jam jausti. Šeima jau buvo naikinama sovietiniais metais, kai buvo kovojama kaip prieš buržuazinį palikimą.

Buvo kalbama ir apie ekonomiką, politiką. Mūsų valstybės vardu skolinamasi milijardai, bet tie, kurie skolinasi, neatsako mums , kaip jie bus grąžinami, kam jie dabar dalijami. Buvo minimi milijonai, kurie tariamai turėjo kurti pridedamąją vertę, o mes jokios sukurtos vertės nematėme ir nematome. Buvo priminta tiems , kurie nežino ar apsimeta nežiną, kad suverenas yra tauta, o Seimo žmonės yra laikini, dirbantys pagal terminuotą sutartį ketveriems metams , davę ištikimybės priesaiką tautai ir priesaiką visomis išgalėmis ginti LR Konstituciją. Žmonės akivaizdžiai mato, kad rinkėjas reikalingas tik kelioms minutėms , kol įmeta į balsadėžę savo balsą. O vėliau , ketverius metus, jis tampa niekuo. Ir buvo aiškiai pasakyta, jūs išrinktieji esate niekas – visos teisės priklauso –tautai.

Ne vienerius metus kiekvienam mums buvo kalama į galvą, ,,svarbu išmokt gerai parduoti save“ , ir nesvarbu kam. Tai dabar ir matome kas kam parsidavęs. Tai sistema, kuri bando sulaužyt stuburą tautai, o kartu ir valstybei. Buvo kalbėta ir apie pandemijos nesklandumus, švietimą. Šiuo klausimu buvo aiškiai pasakyta, kad moralinis, pasaulėžiūrinis auklėjimas- šeimos reikalas, o ne KGB palikuonių teisė.
Žmones papiktino ekrane parodytas youtube esantis ir Mo dailės muziejuje kabantis paveikslas , kur išniekinama LR vėliava. Susirinkusieji suteikė teisę maršo organizatoriams kreiptis į prokuratūrą. Ir buvo klausiama, ką veikia prokuratūra ir tas įvestas viešosios erdvės stebėtojas-policininkas. Žodžiu , gyvename iškreiptų veidrodžių karalystėje. Bet, kaip sakė kalbėtojai ir maršo dalyviai, mūsų tauta kantri, bet kai pajudės – nesustos. Ir tas žingsnis – žengtas.

Mitinge buvo priimta rezoliucija ir reikalavimai LR Seimui, Vyriausybei. Iš jų paminėtini: atšaukti susitarimą dėl Stambulo konvencijos, neteikti LR Seimui svarstyti partnerystės, narkotinių medžiagų vartojimo, tautinių mažumų įstatymų projektų, valstybinės kalbos įstatymo pakeitimo projektus. Buvo pareikalauta, kad Premjerė iki birželio 1 d. atstatydintų kai kuriuos ministrus, kaip nesilaikančius LR Konstitucijos ir nesugebančius eiti savo pareigų.

Didžiojo šeimos gynimo maršo dalyviai rengiasi savo tikslų siekti visomis LR Konstitucijos nedraudžiamomis priemonėmis.

Policija neturėjo jokių problemų dėl Didžiojo šeimos gynimo maršo dalyvių, bet turėjo malšinti antimitingo keletą dalyvių, apsisiautusių spalvotomis skraistėmis, kurie norėjo konflikto su maršo dalyviais. Jie nebuvo įleisti į maršo dalyvių teritoriją.

Šis maršas parodė, kad susirinko tie patys Sąjūdžio žmonės , jų šeimos, giminės, kurie siekė Lietuvos nepriklausomybės ir jų vaikai. Todėl girdėjosi ir ano laiko skanduotės, dainos, tik kiti reikalavimai.

Sofijos Daubaraitės tekstas ir nuotraukos