Kviečiama internetu stebėti projekto „Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės šalinimo link“ atidarymo konferenciją. Šis nemokamas internetinis renginys skirtas visiems, savo profesinėje ar asmeninėje veikloje susiduriantiems su asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos laisvės ir teisės gauti informaciją klausimais.

Renginys taip pat skirtas norintiems pagilinti savo žinias ir išsakyti savo poziciją dėl problemų, su kuriomis susiduriama.

Ypač kviečiama dalyvauti žurnalistus, socialinių tinklų naudotojus, akademinio pasaulio atstovus, taip pat tuos valstybės ir savivaldybių institucijų, organizacijų atstovus, kurie kasdieniniame darbe susiduria su prašymais teikti informaciją žurnalistikos tikslais ar dėl kitų teisėtų interesų tenkinimo.

Renginio metu projekto partneriai: koordinatorius Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba bei Mykolo Romerio universitetas pristatys projekto, kuris truks dvejus metus, tikslus, kartu su renginio svečiais pasidalins pirminėmis įžvalgomis dėl kai kurių probleminių šių dviejų svarbių teisių derinimo ES ir nacionalinėje teisėkūroje bei teismų praktikoje ir žurnalistų etikos inspektoriaus veikloje aspektų.

Renginio programa čia.

Renginio nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=lYGfEp4JlCI

Organizatorių inf.