LRS nuotr.

Mielieji, Lietuvos Žurnalistų draugijos bendraminčiai,

Sveikindami Jus visus Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atkūrimo metinių išvakarėse, linkime būti sveikiems, kūrybingiems, susitelkusiems ir darbštiems. Pasidžiaukime savo nuveiktais darbais, kūryba, pilietine drąsa, straipsniais ir knygomis, filmais, diskusijomis ir žurnalistiniais tyrimais…

Prisimindami karo nuniokotą mūsų kraštą 1918 m. vasarį, ilgų okupacijos metų iškankintus, užguitus vakarinių Rusijos gubernijų žmones, siaučiantį badą, plintančias ligas ir… porą dešimčių vyrų spindinčiomis akimis, šlifuojančių formuluotes, žodžius, verčiančių tekstus į besipjaunančių grobuonių kalbas, tikinčių naujos Lietuvos valstybės ateitimi.

Tikėjimas, viltis ir darbas kuria ateitį, tai savo krašto istorijoje įrodė mūsų protėviai, tėvai, signatarai, tai neseniai įrodė ir mūsų karta. Jau lipome iš duobės, kapstėmės iš praeities jėgų gniaužtų, nauju gyvenimu pritildėme sovietžmogius, pradėjome tiestis, bet turėjome sustoti, užsidaryti, įsiklausyti, klaidas ištaisyti ir vėl kilti.

Vilties, optimizmo, atjautos, savanorystės mums visiems reikia dabar, kai aplink daug nežinios iškankintų, užsidariusių, pykstančių žmonių. Nuraminkime save ir visus mus supančiuosius – visi tuneliai turi pradžią ir pabaigą – mes jau bėgame į šviesą.

Teskaidrina Jūsų visų sielas pasitikėjimas, viltis, ramybė ir laukiantys svarbūs iššūkiai bei darbai.

LŽD valdyba