Profesorės A. Nugaraitės pranešimo skaidrė.

Vasario 9 d. buvo surengta vieša nuotolinė diskusija ,,Žiniasklaidos savireguliacijai Lietuvoje – 25 metai. Patirtis, iššūkiai ir naujos veiklos kryptys“.

Jos metu Visuomenės informavimo etikos komisijos (VIEK) pirmininkė Vaiva Žukienė aptarė žiniasklaidos ir žurnalistikos savireguliacijos veiklos teisines prielaidas ir raidos ypatybes; VIEK narė, VU docentė dr. Jolanta Mažylė apžvelgė žiniasklaidos savireguliacijos istoriją Lietuvoje; UNESCO patarėjas dr. Marius Lukošiūnas skaitė pranešimą apie žiniasklaidos etikos standartų tarptautinius standartus, gerąją praktiką ir naujus iššūkius; VDU profesorė Audronė Nugaraitė kalbėjo apie žurnalistiką visuomenės akiratyje. 

Renginyje taip pat pasisakė naujienų agentūros BNS vyr. redaktorius Vaidotas Beniušis, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Butkuvienė, Regioninių radijo stočių asociacijos vadovas Liudas Ramanauskas, VšĮ Spaudos fotografų klubo prezidentas Jonas Staselis, Lietuvos radijo ir televizijos generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Vytautas Juozapaitis, Kultūros ministerijos Visuomenės informavimo ir autorių teisių grupės vadovas Deividas Velkas ir kt.


Diskusijos santrauka

Dr. J. Mažylė priminė, kad Visuomenės informavimo etikos kodeksas Lietuvoje buvo priimtas 1996 m.

2016 m. vasario 29 d. buvo patvirtintas naujausias Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas. Jis patvirtintas viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų bei Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų surengtame susirinkime.

Visuomenės informavimo etikos asociacija buvo įsteigta 2015 m. sausio 27 d. 

V. Žukienė pristatė VIEK nagrinėtų pranešimų statistiką, apžvelgė VIEK veiklą, pažymėtas 2016 m. pradėtas VIEK ir Vyriausiosios rinkimų komisijos bendradarbiavimas. Išskirta 2018 m. vykusi bendra Visuomenės informavimo etikos asociacijos ir parlamentinio Kultūros komiteto organizuota diskusija „Žiniasklaidos savireguliavimo sistema: iššūkiai ir aktualijos“.

Išskirta problema: yra linkusiųjų nesilaikyti Visuomenės informavimo etikos kodekso, nes jų organizacijų nariai nedalyvavo rengiant ir priimant naująjį kodeksą. 

Dr. Marius Lukošiūnas akcentavo tris svarbius dalykus žiniasklaidos savireguliacijos kontekste: 1) kad visų balsas būtų išgirstas, 2) būtinas skaidrumas, 3) tai autonominė savitvarkos sistema, ji įteisinta įstatymu.

Prof. A. Nugaraitė akcentavo, kad žurnalisto darbe labai svarbu ,,ištikimybė tiesai“.

M. Garbačiauskaitė teigė, kad būtina žiniasklaidos savireguliacijos reforma.

V. Beniušis pabrėžė, kad Visuomenės informavimo etikos kodeksas skirtas tam, kad palengvintų žurnalistų darbą.

Rasa Lukaitytė-Vnarauskienė teigė, kad būtina plėsti VIEK narių sudėtį, taip pat svarbu žurnalistų mokymai.