Šįmet sausio 15 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) paskelbė geriausių 2019 m. radijo ir televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“.

Šiuo konkursu LRTK, kaip visuomet, siekia paskatinti radijo ir televizijos laidų kūrėjus kurti kokybiškesnio ir įvairesnio turinio laidas. Šiais metais LRTK paskelbė šį seniai jau tapusį tradiciniu konkursą aštuonioliktąjį kartą.

Konkurse bus renkamos geriausios praėjusiais (2019-aisiais) metais pirmą kartą transliuotos radijo ir televizijos laidos.

Laidos bus vertinamos atsižvelgiant į jų aktualumą, išliekamąją ir meninę vertę, originalumą, poveikį ugdant kultūrines, bendražmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes bei darbo profesionalumą ir kūrybiškumą.

Kviečiame laidų kūrėjus aktyviai dalyvauti konkurse.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi informuoti apie tai LRTK el. paštu pragiedruliai@rtk.lt. Gavus konkurso dalyvio prašymą, bus suteiktas slaptažodis bei vartotojo vardas, su kuriuo dalyvis galės prisijungti prie LRTK serverio ir į atitinkamus aplankus įkelti „Pragiedrulių“ konkursui skirtą medžiagą: laidos įrašą, laidos pristatymo įrašą ir lydraštį.

Teikiant laidą konkursui, laidos antraštėje turi būti nurodyta: tikslus laidos pavadinimas, programos pavadinimas, kurioje buvo transliuota laida, ir pilna transliavimo data. Laidos turi būti pateikiamos be „DRM“ apsaugos, ne didesnės nei 1 GB apimties.

Prie kiekvienos laidos turi būti pateikiamas lydraštis, kuriame reikia nurodyti: laidos pavadinimą, laidos autorių vardus ir pavardes, laidos trukmę, televizijos ar radijo programą, kurioje buvo transliuota laida, transliavimo datą, kontaktinius duomenis bei trumpą laidos apibūdinimą.

Laidas konkursui gali siūlyti ir visuomenės atstovai elektroniniu paštu pragiedruliai@rtk.ltnurodydami tikslų siūlomos laidos pavadinimą ir televizijos ar radijo programą, kurioje ta laida buvo transliuota.

Medžiagą konkursui reikia pateikti iki 2020 m. vasario 14 d.

Konkurso „Pragiedruliai“ nugalėtojų apdovanojimų vakaras numatomas 2020 m. balandžio 17 d. Apie jį konkurso dalyviai bus informuoti papildomai.

Plačiau su konkursu galite susipažinti konkurso nuostatuose (LRTK svetainės www.rtk.lt paskyroje „Pragiedruliai“ paskelbtame pranešime), taip pat apie konkursą galite pasiteirauti telefonu (8 5) 233 0660 arba el. paštu pragiedruliai@rtk.lt.

Organizatorių inf.